Bài viết về lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng cập nhật loạt bài viết liên quan đến lĩnh vực Xây dựng - Đô thị.

  • Tiêu chuẩn kiến trúc xếp hạng sao khách sạn 09:00 | 04/10/2022
  • Xin hỏi là tiêu chuẩn để đánh giá các sao khách sạn đối với vị trí và kiến trúc của khách sạn như thế nào? Tôi vừa đi khách sạn 5 sao và muốn biết về vấn đề này - Minh Anh (Khánh Hòa)
  • Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng là gì? 11:01 | 28/09/2022
  • Tôi muốn xây dựng nhà và bên xây báo phải đảm bảo chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng. Xin hỏi chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng là gì? Khoảng cách tối thiểu giữa 2 chỉ giới - Anh Tú (Vĩnh Long)

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn