Quy định mới về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
15/11/2022 14:49 PM

Xin cho tôi hỏi cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế mới nhất bao gồm những cơ quan, đơn vị sự nghiệp nào? - Công Tâm (Khánh Hòa)

Quy định mới về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Quy định mới về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 15/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 95/2022/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế có sự thay đổi về các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ như sau:

1. Giảm 02 cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế

Cụ thể, cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế sẽ có 21 cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, bao gồm:

(1) Vụ Bảo hiểm y tế.

(2) Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em.

(3) Vụ Tổ chức cán bộ.

(4) Vụ Kế hoạch - Tài chính.

(5) Vụ Pháp chế.

(6) Vụ Hợp tác quốc tế.

(7) Văn phòng Bộ.

(8) Thanh tra Bộ.

(9) Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.

(10) Cục Y tế dự phòng.

(11) Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

(12) Cục Quản lý Môi trường y tế.

(13) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

(14) Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền.

(15) Cục Quản lý Dược.

(16) Cục An toàn thực phẩm.

(17) Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế.

(18) Cục Dân số.

(19) Viện Chiến lược và Chính sách y tế.

(20) Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia.

(21) Báo Sức khỏe và Đời sống.

Trong đó,

- Các tổ chức quy định từ (1) đến (18) là các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

- Các tổ chức quy định từ (19) đến (21) là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

So với trước đây, Nghị định 95/2022/NĐ-CP đã thành lập và giải thể một số cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, cụ thể như sau:

- Giải thể 03 cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ: Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Tạp chí Y Dược học.

- Thành lập mới 02 cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ: Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia.

- Tổ chức lại 01 cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ: Tổng cục Dân số chuyển thành Cục Dân số.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế

Theo Nghị định 95/2022/NĐ-CP thì nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế bao gồm:

- Xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về bảo hiểm y tế;

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế;

- Ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả;

- Ban hành quy định chuyên môn kỹ thuật, quy trình khám bệnh, chữa bệnh, chuyển tuyến liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thống nhất giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc;

- Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp nhằm bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm y tế;

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra các cơ sở y tế, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Nghị định 95/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2022 và thay thế cho Nghị định 75/2017/NĐ-CP.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,057

Bài viết về

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn