Sẽ sớm đưa 3 luật liên quan đến bất động sản mới vào cuộc sống

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
13/05/2024 12:33 PM

Xin được hỏi khi nào thì 3 luật liên quan đến bất động sản mới sẽ có hiệu lực? – Minh Kha (Đồng Nai)

Sẽ sớm đưa 3 luật liên quan đến bất động sản mới vào cuộc sống

Sẽ sớm đưa 3 luật liên quan đến bất động sản mới vào cuộc sống (Hình từ internet)

Sẽ sớm đưa 3 luật liên quan đến bất động sản mới vào cuộc sống

 Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023Luật Đất đai 2024 đều có hiệu lực thi hành từ 01/01/2025, tuy nhiên các Luật này đang được kỳ vọng sẽ được thi hành trước 6 tháng (từ 01/7/2024) để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho thị trường, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội cho phép Luật Nhà ở 2023Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 được công bố tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Luật Kinh doanh bất động sản 2023Luật Nhà ở 2023 là 02 đạo luật quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong việc thực thi chủ trương, chính sách đảm bảo an sinh xã hội của đất nước, giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật về nhà ở và thị trường bất động sản, có tác động trực tiếp đến nhu cầu sinh sống của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều Luật khác có liên quan, trong đó có Luật Đất đai 2024.

Cùng với đó, Luật Đất đai 2024 cũng đang được đề xuất có hiệu lực sớm từ ngày 01/7/2024. Cụ thể Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đang lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 252 (quy định về hiệu lực thi hành) của  Luật Đất đai 2024.

Theo dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai 2024 của Bộ TN&MT, mục đích là cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Để tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 222/QĐ-TTg năm 2024 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024.

Thủ tướng phân công các Bộ, ngành, địa phương chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2024, cụ thể: Bộ Tài nguyên và Môi trường được phân công chủ trì soạn thảo 10 văn bản gồm 06 Nghị định và 04 Thông tư, Bộ Tài chính được phân công chủ trì soạn thảo 03 văn bản gồm 02 Nghị định và 01 Thông tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được phân công chủ trì soạn thảo 01 Nghị định, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được phân công chủ trì soạn thảo 01 Quyết định của Thủ tướng và Bộ Nội vụ được phân công chủ trì soạn thảo 01 Thông tư. Hiện nay các Bộ được phân công đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai 2024.

Vai trò tác động của việc đưa 03 luật liên quan đến bất động sản sớm có hiệu lực

Việc có hiệu lực sớm của Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Nhà ở 2023Luật Đất đai 2024 sẽ góp phần kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong việc phát triển và quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển lành mạnh, bền vững và vận hành thông suốt thị trường bất động sản; vận hành đồng bộ thị trường quyền sử dụng đất, thị trường lao động, thị trường bất động sản; đảm bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch;

Đồng thời góp phần kịp thời khắc phục một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai chính sách phát triển nhà ở xã hội trên thực cũng như đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội gắn với việc thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Nổi bật trọng tâm là Luật Đất đai 2024, khi có nhiều nội dung mới về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, về tài chính đất đai, giá đất… đã góp phần tháo gỡ vướng mắc về pháp lý cho các dự án có liên quan đến sử dụng đất đai của doanh nghiệp. Hỗ trợ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, khơi dậy tiềm năng, phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai.

Việc có hiệu lực sớm của Luật Đất đai 2024 góp phần phát huy nguồn lực từ đất đai, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên đất trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu phát huy cao nhất nguồn lực đất đai, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu cuộc cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đề ra

Xem thêm:

 Đề xuất Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ 01/7/2024

TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Luật Đất đai 2024 về hiệu lực thi hành

Lê Nguyễn Anh Hào

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,999

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn