TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Luật Đất đai 2024 về hiệu lực thi hành

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
24/04/2024 00:26 AM

Đã có toàn văn dự thảo Nghị quyết sửa đổi Luật Đất đai 2024 về hiệu lực thi hành hay chưa? - Đức Phong (Lâm Đồng)

Tải về Toàn văn dự thảo Ngh quyết sa đi Lut Đt đai 2024 và tờ trình

Dự thảo Nghị quyết được bố cục thành 2 Điều, cụ thể như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai 2024

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

>>TẢI VỀ<<

Sự cần thiết thông qua Ngh quyết sa đi Lut Đt đai 2024 v hiu lc thi hành

Theo Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi Luật Đất đai 2024:

Luật Đất đai 2024 là một đạo luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước; giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật về đất đai, có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều Luật khác có liên quan.

Luật Đất đai 2024 có nhiều nội dung mới mang tính đột phá quan trọng góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; tài chính đất đai, giá đất; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận chuyển sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong quản lý, sử dụng đất đai…

Dự kiến Luật Đất đai 2024 có hiệu lực sớm từ 01/7/2024

Dự kiến Lut Đt đai 2024 có hiệu lực sớm từ 01/7/2024 (Hình từ internet)

Để tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 222/QĐ-TTg năm 2024 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024.

Tại Quyết định nêu trên, Thủ tướng phân công các Bộ, ngành, địa phương chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2024, cụ thể: Bộ Tài nguyên và Môi trường được phân công chủ trì soạn thảo 10 văn bản gồm 06 Nghị định và 04 Thông tư, Bộ Tài chính được phân công chủ trì soạn thảo 03 văn bản gồm 02 Nghị định và 01 Thông tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được phân công chủ trì soạn thảo 01 Nghị định, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được phân công chủ trì soạn thảo 01 Quyết định của Thủ tướng và Bộ Nội vụ được phân công chủ trì soạn thảo 01 Thông tư. Hiện nay các Bộ được phân công đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai 2024.

Đối với các địa phương, tại Quyết định 222/QĐ-TTg năm 2024 cũng đã phân công cụ thể trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc khẩn trương ban hành các nội dung được giao quy định chi tiết trong Luật.

Việc có hiệu lực sớm của Luật Đất đai 2024 sẽ góp phần phát huy nguồn lực từ đất đai, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên đất trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu phát huy cao nhất nguồn lực đất đai, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu cuộc cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đề ra; kịp thời đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng của nhân dân, do đó, Chính phủ trình Quốc hội Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 252 Luật Đất đai 2024 quy định về hiệu lực của Luật để có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực: Có phải đổi sổ đỏ, sổ hồng mới không?

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,985

Bài viết về

Luật Đất đai 2024

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn