Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 1. Báo cáo 658/BC-CP năm 2023 về dự án Luật Căn cước và dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở do Chính phủ ban hành
 2. Báo cáo 9095/BC-VPCP về kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. Báo cáo 219/BC-BXD năm 2023 về tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) do Bộ Xây dựng ban hành
 4. Báo cáo bổ sung 217/BC-BXD năm 2023 về kết quả thực hiện Đề án "Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng" do Bộ Xây dựng ban hành
 5. Báo cáo 218/BC-BXD năm 2023 tiếp thu, giải trình ý kiến của các Thành viên Chính phủ về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) do Bộ Xây dựng ban hành
 6. Báo cáo 9458/BC-BKHĐT năm 2023 bổ sung giải trình kiến nghị của Đoàn Giám sát Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết về chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 7. Báo cáo 7971/BC-BNN-KL năm 2023 tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 8. Báo cáo 8541/BC-VPCP năm 2023 về tổng kết, đánh giá thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019) của Văn phòng Chính phủ
 9. Báo cáo 8575/BC-VPCP năm 2023 ý kiến của Văn phòng Chính phủ về chủ trương, nguyên tắc sửa đổi Quyết định 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
 10. Báo cáo 205/BC-BCT năm 2023 phục vụ cuộc họp về phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, cơ quan công sở tại Việt Nam do Bộ Công Thương ban hành
 11. Báo cáo 203/BC-BCT năm 2023 về tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 95/2021/NĐ-CP và 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 12. Báo cáo 8244/BC-VPCP năm 2023 đánh giá về tình hình và kết quả triển khai giải pháp đổi mới trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp tại các bộ, ngành, địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. Báo cáo 591/BC-CP năm 2023 sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng do Chính phủ ban hành
 14. Báo cáo 8164/BC-VPCP về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại các bộ, ngành, địa phương Quý III năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. Báo cáo 530/BC-CP năm 2023 về kết quả thực hiện Nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn và Nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 (lĩnh vực thanh tra) do Chính phủ ban hành
 16. Báo cáo 192/BC-BCT năm 2023 về cơ chế phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, cơ quan công sở tại Việt Nam do Bộ Công Thương ban hành
 17. Báo cáo 522/BC-CP năm 2023 thực hiện Nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn và Nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 đối với lĩnh vực ngân hàng do Chính phủ ban hành
 18. Báo cáo 8321/BC-BKHĐT về kết quả Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tại Vladivostok (Liên bang Nga) từ ngày 10 đến 13 tháng 9 năm 2023
 19. Báo cáo 471/BC-CP năm 2023 việc thực hiện Nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn và Nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 (lĩnh vực xây dựng) do Chính phủ ban hành
 20. Báo cáo tổng hợp 441/BC-CP năm 2023 thực hiện Nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn và Nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 do Chính phủ ban hành
 21. Báo cáo 1451/BC-BGDĐT năm 2023 tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 22. Báo cáo 150/BC-BXD năm 2023 về tình hình hiện Nghị quyết 33/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững do Bộ Xây dựng ban hành
 23. Báo cáo 4909/BC-VPCP về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 24. Báo cáo 51/BC-BTTTT năm 2023 tình hình thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 25. Báo cáo 862/BC-UBDT về tình hình công tác dân tộc tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 26. Báo cáo 132/BC-BTP về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 do Bộ Tư pháp ban hành
 27. Báo cáo 624/BC-BYT năm 2023 về kết quả rà soát quy định và thực tiễn tổ chức thực hiện pháp luật về quản lý chất thải y tế, quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 28. Báo cáo 560/BC-BYT năm 2023 về tiến độ thực hiện Quyết định 659/QĐ-TTg do Bộ Y tế ban hành
 29. Báo cáo 23/BC-UBND năm 2023 về kết quả triển khai chuyển đổi số và đô thị thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
 30. Báo cáo 113/BC-UBDT về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban và kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 31. Báo cáo 633/BC-BKHĐT về kết quả 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong năm 2023 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 32. Báo cáo 1733/BC-BYT năm 2022 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 33. Báo cáo 1528/BC-BYT năm 2022 về thực trạng tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư tiêu hao và trang thiết bị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 34. Báo cáo 448/BC-CP năm 2022 về giải trình và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV do Chính phủ ban hành
 35. Báo cáo 375/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do Ủy ban nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 36. Báo cáo 154/BC-BTTTT năm 2022 thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 37. Báo cáo 5061/BC-STP-VP về công tác tư pháp tháng 10 năm 2022 do Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 38. Báo cáo 439/BC-CP về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do Chính phủ ban hành
 39. Báo cáo 2201/CĐSVN-PCTT năm 2022 về kết quả thực hiện Quyết định 358/QĐ-TTg do Cục Đường sắt Việt Nam ban hành
 40. Báo cáo 32/BC-BCH-PCTT về kết quả công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn 09 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác 03 tháng cuối năm 2022 do Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 41. Báo cáo 357/BC-UBND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 do Ủy ban nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 42. Báo cáo 382/BC-CP về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023 do Chính phủ ban hành
 43. Báo cáo 191/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội thành phố 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 44. Báo cáo 365/BC-CP năm 2022 về tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 45. Báo cáo 353/BC-CP năm 2022 đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết 30/2021/QH15 về các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Chính phủ ban hành
 46. Báo cáo 8398/BC-UBND về kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý 3 năm 2022 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 47. Báo cáo 328/BC-UBND triển khai Chương trình Chuyển đổi số và Đề án xây dựng đô thị thông minh 09 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
 48. Báo cáo 329/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do Ủy ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 49. Báo cáo 311a/BC-UBND về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 9 tháng đầu năm năm 2022, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 do Ủy ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 50. Báo cáo 3865/BC-STP-VP về công tác tư pháp tháng 8/2022 do Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 51. Báo cáo 292/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và nội dung công tác trọng tâm tháng 9 năm 2022 do Ủy ban nhân dân Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 52. Báo cáo 289/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và ước thực hiện năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do Ủy ban nhân dân Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh
 53. Báo cáo 139/BC-UBND năm 2022 về tổng kết thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 54. Báo cáo 3422/BC-STP-VP về công tác tư pháp tháng 7/2022 do Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 55. Báo cáo 125/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 56. Báo cáo 10/BC-BCH-PCTT về kết quả công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn 06 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm 2022 do do Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 57. Báo cáo 5634/BC-UBND về kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý 2 năm 2022 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 58. Báo cáo 949/BC-SDL về tình hình hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 59. Báo cáo 222/BC-CP năm 2022 về giải trình và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV do Chính phủ ban hành
 60. Báo cáo 151/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2022, 5 tháng và nội dung công tác trọng tâm tháng 6/2022 do Ủy ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 61. Báo cáo 821/BC-SDL về tình hình hoạt động du lịch tháng 5 năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022 do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 62. Báo cáo 170/BC-CP năm 2022 thực hiện Nghị quyết 41/2021/QH15 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV do Chính phủ ban hành
 63. Báo cáo 81/BC-BCT năm 2022 về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) do Bộ Công thương ban hành
 64. Báo cáo 73/BC-UBND năm 2022 về giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 65. Báo cáo 135/BC-CP năm 2022 về tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 1, thứ 2 và Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 66. Báo cáo 1598/BC-STP-VP về công tác tư pháp tháng 4 năm 2022 do Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 67. Báo cáo 116/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2022 và nội dung công tác trọng tâm tháng 5/2022 do Ủy ban nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 68. Báo cáo 648/BC-SDL về tình hình hoạt động du lịch tháng 4 năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022 do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 69. Báo cáo 112/BC-UBND về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý I năm 2022 và nhiệm vụ, giải phóng trọng tâm Quý II năm 2022 do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 70. Báo cáo 65/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh quý 1; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2 năm 2022
 71. Báo cáo 12/BC-BCH-PCTT về kết quả công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn quý I năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác quý II năm 2022 do Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 72. Báo cáo 166/BC-UBND về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý 1/2022 (Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/3/2022) do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 73. Báo cáo 459/BC-SDL về tình hình hoạt động du lịch Quý I năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2022 do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 74. Báo cáo 2273/BC-UBND về kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý 1 năm 2022 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 75. Báo cáo 870/BC-SVHTT về kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức và cá nhân quý I năm 2022 tại Sở Văn hóa và Thể Thao Thành phố Hồ Chí Minh
 76. Báo cáo 805/BC-SVHTT về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 tại Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
 77. Báo cáo 63/BC-CP năm 2022 bổ sung, làm rõ nội dung về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết 66/2013/QH13 đến năm 2020-2021 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo do Chính phủ ban hành
 78. Báo cáo 1356/BC-STC-VP về kết quả thực hiện công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Quý 1 năm 2022
 79. Báo cáo 70/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội Quý I/2022 và nội dung công tác trọng tâm quý II/2022 do Ủy ban nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 80. Báo cáo 52/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2022 và nội dung công tác trọng tâm tháng 3/2022 do Ủy ban nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 81. Báo cáo 56/BC-UBND năm 2022 về kết quả đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
 82. Báo cáo 14/BC-UBND năm 2022 về kết quả công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 do Ủy ban nhân dân Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 83. Báo cáo 14/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội Thành phố năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 84. Báo cáo 545/BC-UBND về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2022 do Ủy ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 85. Báo cáo 302/BC-BTP năm 2021 về tình hình hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp thời gian qua, định hướng hoạt động Hội đồng giai đoạn 2022–2026 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 do Bộ Tư pháp ban hành
 86. Báo cáo 1766/BC-SDL về kết quả hoạt động du lịch năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 87. Báo cáo 5065/BC-SNV năm 2021 về kết quả thực hiện Kế hoạch 2075/KH-UBND do Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 88. Báo cáo 165/BC-UBND về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội Thành phố 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 89. Báo cáo 8673/BC-UBND về kết quả thực hiện Quy định công khai tiến độ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 10 năm 2021 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 90. Báo cáo 3753/BC-STP-VP về công tác tư pháp tháng 10/2021 do Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 91. Báo cáo 466/BC-UBND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2021 và nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 92. Báo cáo 110/BC-PCTT về kết quả công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn 09 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác 03 tháng cuối năm 2021 do Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 93. Báo cáo 5279/BC-STC-VP về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý 3 năm 2021 và thực hiện Thư xin lỗi theo Quyết định 5157/QĐ-UBND do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 94. Báo cáo 8156/BC-UBND về kết quả thực hiện Quy định công khai tiến độ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 9 năm 2021 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 95. Báo cáo 3448/BC-STP-VP về công tác tư pháp quý III/2021 do Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 96. Báo cáo 5259/BC-STC-VP về kết quả thực hiện công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Quý 3 năm 2021
 97. Báo cáo 5258/BC-STC-VP về kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính Quý 3 năm 2021 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 98. Báo cáo 8123/BC-UBND về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) quý 3 năm 2021 và thực hiện Thư xin lỗi (TXL) theo Quyết định 5157/QĐ-UBND trên địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
 99. Báo cáo 8059/BC-UBND về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2021 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 100. Báo cáo 336/BC-UBND về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 9 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 do Ủy ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh ban hành