Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA PHU MINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 119903 văn bản

41

Chỉ thị 01/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Nhiệm vụ,Phát triển kinh tế hội ,Thực hiện,Thương mại,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2020

42

Thông báo 189/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

189/TB-VPCP,Thông báo 189 2019,Văn phòng Chính phủ,Phong trào thi đua,Đẩy mạnh phong trào thi đua,Kết luận buổi làm việc ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 189/TB-VPCP

Ban hành: 16/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

43

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

02/2019/QD-UBND,Quyết định 02 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức hoạt động,Quy chế Tổ chức hoạt động,Phòng Lao động Thương binh hội,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2019

44

Nghị quyết 67/NQ-HĐND năm 2019 về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - hội năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

67/NQ-HDND,Nghị quyết 67 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Nhiệm vụ kinh tế hội ,Văn hóa,Phát triển kinh tế,Thương mại,Văn hóa - hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2020

45

Nghị quyết 198/NQ-HĐND năm 2019 về đặt tên đường, tên trường và đổi tên trường trên địa bàn thị Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, TÊN TRƯỜNG VÀ ĐỔI TÊN TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ BÌNH MINH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13 (BẤT THƯỜNG) Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt

Ban hành: 17/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2019

46

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

01/2019/QD-UBND,Quyết định 01 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức,Phòng Lao động Thương binh hội,Quy chế tổ chức và hoạt động,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2019

47

Thông báo 71/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

phát triển hơn nữa kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn minh đô thị. 5. Đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông, nhất là liên thông giải quyết hồ sơ công việc trên môi

Ban hành: 22/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2019

48

Quyết định 3258/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và hội thành phố Hồ Chí Minh

3258/QD-UBND,Quyết định 3258 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố thủ tục hành chính,Danh mục thủ tục hành chính,Sở Lao động Thương binh hội ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2019

49

Quyết định 2977/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch Phát triển hợp tác nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

HTX). Tính đến nay, tại 56 xây dựng nông thôn mới có 61 HTX nông nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn 43 . Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Liên minh HTX thành phố, Ủy ban nhân dân 5 huyện thực hiện hướng dẫn HTX nông nghiệp tổ chức chuyển đổi hoạt động phù hợp với Luật HTX năm 2012. Theo Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo

Ban hành: 13/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2019

50

Thông báo 362/TB-BHXH năm 2017 điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm hội, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

362/TB-BHXH,Thông báo 362 2017,Bảo hiểm hội thành phố Hồ C,Bảo hiểm hội,Bảo hiểm thất nghiệp,Lãi suất tính lãi chậm đóng bảo hiểm,Điều chỉnh lãi suất tính lãi ,Bảo hiểm BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM HỘI TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 24/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2017

51

Kế hoạch 170/KH-UBND năm 2020 thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) do tỉnh Phú Yên ban hành

--------------- Số: 170/KH-UBND Phú Yên, ngày 21 tháng 09 năm 2020 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU (EVFTA) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN Thực hiện Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06/8/2020 của Thủ tướng

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

52

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

01/2020/QD-UBND,Quyết định 01 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức Phòng Tài chính quận Tân Phú,Quy chế hoạt động Phòng Tài chính quận Tân Phú,Phòng Tài chính Kế hoạch quận Tân Phú Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

53

Nghị quyết 32/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - hội 6 tháng cuối năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

án về cơ chế tài chính cho thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội; nghiên cứu cơ chế liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai đúng tiến độ kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí

Ban hành: 13/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

54

Quyết định 1752/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và hội thành phố Hồ Chí Minh

1752/QD-UBND,Quyết định 1752 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Danh mục thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính,Sở Lao động thương binh và hội,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

55

Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp những người hoạt động không chuyên trách ở cấp , khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - hội ở cấp , khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

chuyên trách ở cấp a) Về chức danh: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Phó Chủ tịch Hội Nông dân (đối với , thị trấn thành lập Hội Nông dân); Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Trưởng Công an (đối với , thị trấn chưa

Ban hành: 14/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

56

Nghị quyết 931/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về thành lập thị Đông Hòa và các phường thuộc thị Đông Hòa, tỉnh Phú Yên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

sát nhân dân tối cao, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sắp xếp tổ chức bộ máy, quyết định biên chế, số lượng Thẩm phán, Kiểm sát viên, công chức khác và người lao động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị Đông Hòa, tỉnh Phú Yên theo quy định của pháp luật. 3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

57

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

02/2020/QD-UBND,Quyết định 02 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức của Phòng Văn hóa Tân Phú,Hoạt động của Phòng Văn hóa Tân Phú,Phòng Văn hóa quận Tân Phú Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

58

Nghị quyết 142/NQ-CP năm 2020 về trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành

142/NQ-CP,Nghị quyết 142 2020,Chính phủ,Tổ chức chính quyền đô thị Hồ Chí Minh,Dự thảo Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị,Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

59

Thông báo 290/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp với Liên minh Hợp tác Việt Nam về tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác và một số đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành

290/TB-VPCP,Thông báo 290 2016,Văn phòng Chính phủ,Kết luận của Phó Thủ tướng,Liên minh Hợp tác Việt Nam ,Hợp tác ,Phát triển kinh tế,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2016

60

Quyết định 1201/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1201/QD-TTg,Quyết định 1201 2020,Thủ tướng Chính phủ,Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam Liên minh Châu Âu,Thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam Liên minh châu Âu,Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do EVFTA,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123