Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA PHU MINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 119902 văn bản

21

Quyết định 4220/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và hội thành phố Hồ Chí Minh

4220/QD-UBND,Quyết định 4220 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố thủ tục hành chính Sở Lao động,Công bố thủ tục hành chính Hồ Chí Minh,Thủ tục hành chính Sở Lao động Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 17/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

22

Quyết định 4007/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Phát triển hợp tác nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Hợp tác ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Nghị quyết số 32/2016/QH14

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

23

Thông báo 2733/TB-BHXH năm 2020 về điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2733/TB-BHXH,Thông báo 2733 2020,Bảo hiểm hội thành phố Hồ C,Giao nhận hồ sơ cơ chế một cửa Bảo hiểm Hồ Chí Minh,Quy trìnhh giao nhận hồ sơ cơ chế một cửa,Điều chỉnh phiếu giao nhận hồ sơ cơ chế một cửa,Bảo hiểm BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM HỘI TP.HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

24

Quyết định 1713/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2021 của Liên minh Hợp tác tỉnh Bắc Kạn

phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Theo đề nghị của Liên minh Hợp tác tỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số 255/TTr-SNN ngày 27/8/2020; Công văn số 1488/SNV-XDCQ&CTTN ngày 15/9/2020 của Sở Nội vụ. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2021 của Liên minh Hợp tác tỉnh Bắc Kạn (có

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

25

Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh Hợp tác tỉnh Khánh Hòa

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) LIÊN MINH HỢP TÁC TỈNH KHÁNH HÒA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Hợp tác ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy

Ban hành: 20/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2018

26

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, , thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức tuyển dụng công chức Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường ,Tuyển dụng công chức phường thị trấn Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

27

Quyết định 2450/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và hội thành phố Hồ Chí Minh

HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2450/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

28

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị thành phố thuộc tỉnh; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về quy

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

29

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - hội 5 năm 2021-2025 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

08/CT-UBND,Chỉ thị 08 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế hội 5 năm,Kế hoạch phát triển kinh tế hội 5 năm Hồ Chí Minh,Kế hoạch phát triển kinh tế hội 5 năm 2021 2025,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 16/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

30

Quyết định 2946/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

2946/QD-UBND,Quyết định 2946 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Kế hoạch sử dụng đất,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất,Quận Phú Nhuận,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2019

31

Quyết định 2947/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

2947/QD-UBND,Quyết định 2947 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Kế hoạch sử dụng đất,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất,Quận Tân Phú,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2019

32

Thông báo 1863/TB-BHXH năm 2020 về điều chỉnh phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1863/TB-BHXH,Thông báo 1863 2020,Bảo hiểm hội thành phố Hồ C,Điều chỉnh phiếu giao nhận theo cơ chế một cửa,Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa,Ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ,Bảo hiểm Hồ Chí Minh điều chỉnh phiếu giao nhận hồ sơ,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM HỘI TP.

Ban hành: 01/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

33

Kết luận 78-KL/TW năm 2020 về tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

điểm thật sự cần thiết để phù hợp với Kết luận số 70-KL/TW, Thông báo số 158-TB/TW và pháp luật có liên quan; bảo đảm thống nhất nội dung, hình thức và hiệu lực thi hành của Điều lệ Liên minh Hợp tác Việt Nam và liên minh hợp tác cấp tỉnh. (4) Về nhân sự: Lựa chọn nhân sự và bầu Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Ủy

Ban hành: 10/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

34

Quyết định 1737/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và hội thành phố Hồ Chí Minh

1737/QD-UBND,Quyết định 1737 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Danh mục thủ tục hành chính Sở Lao động,Công bố thủ tục hành chính Hồ Chí Minh,Thủ tục hành chính Sở Lao động Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 21/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

35

Quyết định 3183/QĐ-UBND năm 2017 về tiêu chuẩn “ đạt chuẩn văn hóa - văn minh đô thị” giai đoạn 2017-2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3183/QD-UBND,Quyết định 3183 2017,Thành phố Hồ Chí Minh,Khen thưởng đạt chuẩn văn hóa ,Văn minh đô thị ,Trật tự văn minh đô thị,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍNH MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2017

36

Quyết định 1292/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi một sản phẩm (OCOP) tại Thành phố Hồ Chí Minh

HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ vê việc phê duyệt Chương trình mỗi một sản phẩm giai đoạn 2018 -2020; Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ vê việc ban

Ban hành: 15/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2020

37

Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

hội chủ nghĩa của thanh niên; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt

Ban hành: 13/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

38

Quyết định 222/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - hội huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang năm 2020

năm 2020 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI HUYỆN U MINH THƯỢNG NĂM 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện U Minh Thượng về nhiệm

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

39

Quyết định 698/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác tỉnh Tuyên Quang

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ LIÊN MINH HỢP TÁC TỈNH TUYÊN QUANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012

Ban hành: 26/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2017

40

Quyết định 5038/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và hội thành phố Hồ chí Minh

5038/QD-UBND,Quyết định 5038 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Phạm vi chức năng quản lý ,Thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49