Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA PHU MINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 119896 văn bản

141

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

01/2019/QD-UBND,Quyết định 01 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức,Quy chế hoạt động,Phòng Y tế ,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2019

142

Kế hoạch 7837/KH-UBND năm 2017 về tuyên truyền nâng cao nhận thức hội về phát triển du lịch và ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

- UBND các huyện, thị , thành phố; - Hiệp hội Du lịch tỉnh; - Các đơn vị KDDL trên địa bàn tỉnh; - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; -Lưu VT, KGVX. (HTN-100b) KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Tuấn Hà PHỤ LỤC NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN ỨNG XỬ VĂN MINH TRONG HOẠT ĐỘNG DU

Ban hành: 03/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2017

143

Thông báo 2123/TB-BHXH năm 2017 về điều chỉnh, bổ sung Phiếu giao nhận hồ sơ giấy theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2123/TB-BHXH,Thông báo 2123 2017,Bảo hiểm hội thành phố Hồ C,Phiếu giao nhận hồ sơ,Điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ ,Sửa đổi Phiếu giao nhận hồ sơ ,Bảo hiểm BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM HỘI TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2017

144

Quyết định 155/QĐ-TTg năm 2019 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác đặc để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật về đặc , gửi kết quả rà soát về Bộ Công an trong tháng 4 năm 2019 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thời gian hoàn

Ban hành: 01/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

145

Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2014 về thông qua đề nghị công nhận Thạnh An - huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh đảo

18/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Công nhận đảo,Công nhận Thạnh An,Ưu đãi đối với đảo,Xây dựng đảo ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2015

146

Quyết định 4471/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đơn giá cung cấp nước của Công trình cấp nước sạch sinh hoạt Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cho lộ trình năm 2016-2018

12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ CUNG CẤP NƯỚC CỦA CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SẠCH SINH HOẠT CÁT MINH, HUYỆN PHÙ CÁT CHO LỘ TRÌNH NĂM 2016-2018 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về

Ban hành: 05/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2016

147

Quyết định 37/2017/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và hội thành phố Hồ Chí Minh

mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban; c) Quản lý và tham mưu hoạt động của Quỹ Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố. 16. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực lao động, người có công và hội. 17. Hướng

Ban hành: 18/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2017

148

Thông báo 241/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Liên minh Hợp tác Việt Nam về tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh Hợp tác Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

định mức bổ sung cụ thể. 4. Về đề nghị truy đóng Bảo hiểm hội cho cán bộ quản lý HTX tính từ thời điểm Luật HTX năm 1996 đến năm 2003 (khi có Luật HTX sửa đổi); Giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và hội, Liên minh HTX Việt Nam có đề xuất cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 5. Về việc thanh toán vốn đầu

Ban hành: 04/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2011

149

Thông báo 403/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

403/TB-VPCP,Thông báo 403,Văn phòng Chính phủ,Kết luận buổi làm việc ,Đại học Quốc gia,Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh,Kết luận của Thủ tướng Chính phủ ,Giáo dục VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2016

150

Quyết định 3861/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch đẩy mạnh hội hóa đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020

số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ gắn với việc tạo vốn đầu tư thông qua đấu giá hoặc gắn kết với các nhà đầu tư thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư nhằm xây dựng các công trình ưu tiên của đơn vị mình. 2. Xây dựng cơ chế tài chính phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh hội hóa hoạt động đầu tư cho

Ban hành: 18/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2019

151

Quyết định 1459/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 07 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ LIÊN MINH HỢP TÁC TỈNH LÂM ĐỒNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức,

Ban hành: 04/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2014

152

Thông báo 312/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an , thị trấn chính quy do Văn phòng Chính phủ ban hành

năm 2020, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an , thị trấn chính quy. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo các Bộ: Công an, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Lao

Ban hành: 28/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

153

Thông báo 410/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

410/TB-VPCP,Thông báo 410 2016,Văn phòng Chính phủ,Ban quản lý,Kết luận buổi làm việc ,Thông báo kết luận,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 410/TB-VPCP

Ban hành: 15/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2016

154

Quyết định 298/QĐ-UBND năm 2019 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

298/QD-UBND,Quyết định 298 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Văn bản quy phạm pháp luật,Hết hiệu lực toàn bộ,Văn bản hết hiệu lực,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

155

Thông báo 1442/TB-BHXH năm 2017 về mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên do Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bảo hiểm y tế (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015). - Căn cứ Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/04/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở; Bảo hiểm hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mức đóng BHYT đối với Học sinh Sinh viên tại các trường học trên địa bàn Thành phố như sau: Mức đóng BHYT học sinh sinh viên cho năm học

Ban hành: 11/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2017

156

Quyết định 5190/QĐ-UBND năm 2013 Đề án nông thôn mới Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2015

Trường học - Khối mầm non: Trường Mầm non Hoa Sen có 1 điểm chính (ấp 7), 4 điểm phụ (ấp 1, 2, 3, 6). - Khối Tiểu học: Minh Xuân có 3 trường tiểu học: Lê Minh Xuân (2 điểm trường), Cầu Xáng. - Khối trung học cơ sở: Có 1 trường trung học cơ sở với 13 lớp học. - Trường phổ thông trung học: Có 1 trường trung học phổ thông.

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2013

157

Nghị quyết 14/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - hội 6 tháng cuối năm 2017 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2017,Thành phố Hồ Chí Minh,Kinh tế văn hóa hội,Nhiệm vụ kinh tế văn hóa hội,Phát triển kinh tế văn hóa hội ,Thương mại,Văn hóa - hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2017

158

Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - hội năm 2019 do tỉnh Phú Thọ ban hành

08/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2018,Tỉnh Phú Thọ,Thương mại,Văn hóa - hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2018/NQ-HĐND Phú Thọ, ngày 13 tháng 12 năm

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2019

159

Quyết định 2163/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, , thị trấn, thành phố Hồ Chí Minh

2163/QD-UBND,Quyết định 2163 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Giải quyết thủ tục hành chính Hồ Chí Minh,Giải quyết thủ tục hành chính Ủy ban phường,Thủ tục hành chính Ủy ban phường Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2020

160

Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp ; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

2019 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP, PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP ; CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ THÔI VIỆC ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP DÔI DƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật

Ban hành: 03/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123