Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA PHU MINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 119904 văn bản

121

Quyết định 5006/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 -2015

Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÔNG THÔN MỚI XÃ PHÚ HÒA ĐÔNG, HUYỆN CỦ CHI GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10

Ban hành: 12/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2013

122

Quyết định 4933/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án nông thôn mới Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2015

phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÔNG THÔN MỚI HÒA PHÚ, HUYỆN CỦ CHI GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng

Ban hành: 11/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2013

123

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

03/2018/QD-UBND,Quyết định 03 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng Lao động Thương binh hội,Quy chế tổ chức,Quy chế Tổ chức hoạt động,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2018

124

Thông báo 454/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

454/TB-VPCP,Thông báo 454 2017,Văn phòng Chính phủ,Đội ngũ cán bộ công viên chức ,Xây dựng đội ngũ cán bộ,Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ,Bộ máy hành chính,Giáo dục VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2017

125

Quyết định 4077/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực chính sách, bảo hiểm hội, dân quân tự vệ, nghĩa vụ quân sự và động viên quân đội thuộc thẩm quyền của Bộ Tư lệnh Thành phố đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

TƯ LỆNH THÀNH PHỐ ĐƯA RA TIẾP NHẬN TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức

Ban hành: 04/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

126

Quyết định 2195/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đơn giá cung cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

tháng 8 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ CUNG CẤP NƯỚC SẠCH SINH HOẠT NÔNG THÔN CÁT MINH, HUYỆN PHÙ CÁT ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Ban hành: 14/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2013

127

Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Phú Yên

NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ ĐỐI VỚI ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CẤP VÀ BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN Ở KHU DÂN CƯ ĐỂ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2019

128

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội quận - huyện do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

05/2018/QD-UBND,Quyết định 05 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế mẫu,Tổ chức và hoạt động,Phòng Lao động Thương binh hội,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2018

129

Quyết định 3704/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Xã Phú Hộ Thanh Minh Văn Lung Tổng diện tích tự nhiên 6.520,16 115,95 82,19 427,35 377,82 74,44 1.385,97 1.125,31 1.640,06

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2017

130

Thông báo 330/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về cho phép các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và một số đối tác do Văn phòng Chính phủ ban hành

thông vận tải, Y tế, Lao động - Thương binh và hội, Công an, Quốc phòng. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh kết luận như sau: I. Đồng ý phương án nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ có chở khách giữa Việt Nam và

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

131

Quyết định 1007/QĐ-TTg năm 2019 về chuyển Trường Đại học An Giang là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1007/QD-TTg,Quyết định 1007 2019,Thủ tướng Chính phủ,Thống kê trường đại học ,Chia tách trường đại học,Quy định bổ sung về chuyển trường,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1007/QĐ-TTg

Ban hành: 13/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2019

132

Quyết định 1582/QĐ-UBND năm 2015 duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Đông Nam và Khu dân cư phục vụ công nghiệp Bình Mỹ và Hòa Phú, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG NGHIỆP TẠI BÌNH MỸ VÀ HÒA PHÚ, HUYỆN CỦ CHI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công

Ban hành: 08/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2015

133

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

03/2018/QD-UBND,Quyết định 03 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế Tổ chức hoạt động,Quy chế tổ chức,Tổ chức hoạt động,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2018

134

Quyết định 3935/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác , thành lập và hoạt động của hợp tác , thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC , THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền

Ban hành: 21/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

135

Thông báo 307/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

307/TB-VPCP,Thông báo 307 2020,Văn phòng Chính phủ,Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công tại Hồ Chí Minh,Tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án đầu tư,Hỗ trợ Hồ Chí Minh tháo gỡ khó khăn trong đầu tư,Doanh nghiệp,Đầu tư VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

136

Thông báo 13/TB-BHXH năm 2018 về điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế do Bảo hiểm hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

13/TB-BHXH,Thông báo 13 2018,Bảo hiểm hội thành phố Hồ C,Lãi suất,Điều chỉnh lãi suất,Đóng bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM HỘI TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2018

137

Chỉ thị 02/CT-UBND về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội năm 2018 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

02/CT-UBND,Chỉ thị 02 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Phong trào thi đua,Phát động phong trào thi đua,Phát triển kinh tế hội,Thương mại,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2018

138

Thông báo 126/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022” đã đạt những kết quả tích cực trên nhiều mặt. Tính từ đầu năm 2018 đến nay, Trung ương Đoàn đã xây dựng, triển khai 07 đề án trọng điểm tham gia phát triển kinh tế - hội giai đoạn 2017 - 2022, đã có 46/63 tỉnh, thành phố ký Quy chế phối hợp

Ban hành: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

139

Chỉ thị 01/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội và ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2015,Thành phố Hồ Chí Minh,Phát triển kinh tế hội,Phát triển ngân sách,Phát triển ngân sách thành phố HCM,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2015

140

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2017 về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - hội năm 2018 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

35/NQ-HDND,Nghị quyết 35 2017,Thành phố Hồ Chí Minh,Nhiệm vụ kinh tế văn hóa hội,Nhiệm vụ kinh tế hội ,Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế ,Thương mại,Văn hóa - hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213