Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA PHU MINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 119904 văn bản

81

Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện quy định về phụ cấp và chính sách an sinh hội trên địa bàn thị Sa Pa, tỉnh Lào Cai

2019 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ PHỤ CẤP VÀ CHÍNH SÁCH AN SINH HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ SA PA, TỈNH LÀO CAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

82

Quyết định 430/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

430/QD-TTg,Quyết định 430 2020,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh cục bộ,Quy hoạch chung xây dựng,Thành phố Hồ Chí Minh,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 430/QĐ-TTg

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

83

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội quận Bình Tân do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

03/2018/QD-UBND,Quyết định 03 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế hoạt động,Cơ cấu tổ chức,Công tác lao động,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2018

84

Quy chế 994/QCPH-BHXH-CT năm 2015 phối hợp công tác giữa Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh và Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

cơ quan sẽ trao đổi ý kiến để có sự vận dụng linh hoạt hoặc quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH Lê Thị Thu Hương KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM HỘI TP. HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị

Ban hành: 31/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2015

85

Quyết định 3831/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và hội thành phố Hồ Chí Minh

3831/QD-UBND,Quyết định 3831 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ thủ tục hành chính ,Công bố thủ tục hành chính mới,Sở Lao động,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2018

86

Thông báo 619/TB-BHXH năm 2016 điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm hội, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

619/TB-BHXH,Thông báo 619 2016,Bảo hiểm hội thành phố Hồ C,Lãi suất tính lãi chậm đóng BHXH BHTN,Lãi suất tính lãi chậm đóng bảo hiểm,Điều chỉnh lãi suất tính lãi ,Đóng bảo hiểm hội,Bảo hiểm BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2016

87

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội thuộc Ủy ban nhân dân quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

02/2018/QD-UBND,Quyết định 02 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức,Quy chế hoạt động,Phòng Lao động Thương binh hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2018

88

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội Quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

01/2018/QD-UBND,Quyết định 01 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế hoạt động,Phòng Lao động Thương binh hội,Quy chế tổ chức,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2018

89

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

10/2018/QD-UBND,Quyết định 10 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế hoạt động,Quy chế tổ chức,Phòng Lao động Thương binh hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2018

90

Quyết định 2358/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh Hợp tác tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2018-2023

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) LIÊN MINH HỢP TÁC TỈNH HƯNG YÊN, NHIỆM KỲ 2018 - 2023 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; số 33/2012/NĐ-CP ngày

Ban hành: 19/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2018

91

Quyết định 289/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

289/QD-UBND,Quyết định 289 2020,Tỉnh Phú Yên,Kế hoạch sử dụng đất thị Sông Cầu Phú Yên,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Phú Yên,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

92

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua xây dựng “, phường, thị trấn văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

các quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. Điều 13. Điều khoản thi hành 1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị , thành phố căn cứ quy định này để xây dựng quy định thực hiện của địa phương, đơn vị mình cho phù hợp. 2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và

Ban hành: 14/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2018

93

Quyết định 1471/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác tỉnh Bắc Ninh Khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023

Hợp tác tỉnh thuộc hệ thống tổ chức của Liên minh Hợp tác Việt Nam, được tổ chức, hoạt động theo Điều lệ do Đại hội Liên minh Hợp tác tỉnh thông qua. Điều lệ của Liên minh Hợp tác tỉnh phải phù hợp với Điều lệ của Liên minh Hợp tác Việt Nam. Chương V ỦY BAN KIỂM TRA Điều 20. Ủy ban Kiểm tra của Liên minh Hợp tác

Ban hành: 28/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2018

94

Quyết định 30/QĐ-UBND năm 2020 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

30/QD-UBND,Quyết định 30 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Văn bản quy phạm pháp luật,Công bố văn bản hết hiệu lực,Ủy ban nhân dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2020

95

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

04/2018/QD-UBND,Quyết định 04 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế Tổ chức hoạt động,Quy chế tổ chức,Phòng Lao động Thương binh hội,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2018

96

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA)

Điều ước quốc tế Khongso 2019,Chính phủ Cộng hoà hội chủ ,Liên minh Châu Âu,Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam Liên minh Châu Âu,Hiệp định Thương mại tự EVFTA,Khongso,Thương mại HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU LỜI NÓI ĐẦU Cộng hòa hội Chủ nghĩa Việt

Ban hành: 30/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

97

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế hội năm 2019; xây dựng dự toán chi năm 2019 phù hợp với các mục tiêu cơ cấu lại ngân sách giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 07-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW1, Nghị quyết số 19-NQ/TW2 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 198-KH/TU3 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. b) Dự toán chi ngân sách địa

Ban hành: 30/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2018

98

Quyết định 6752/QĐ-UBND năm 2013 tạm thời xếp phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và hội thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ TẠM THỜI XẾP PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ

Ban hành: 23/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2014

99

Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi thực hiện hoạt động giám sát, phản biện hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

05/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Mức chi,Chương trình hoạt động giám sát,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2019

100

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND về quy chế tổ chức hoạt động của Thanh tra quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

02/2017/QD-UBND,Quyết định 02,Thành phố Hồ Chí Minh,Hoạt động thanh tra,Tổ chức hoạt động thanh tra ,Quy chế tổ chức hoạt động thanh tra,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178