Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA PHU MINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 119896 văn bản

61

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND về bố trí lực lượng và chính sách hỗ trợ đối với Công an bán chuyên trách trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

01/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Công an ,Chính sách hỗ trợ,Chế độ đối với công an ,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

62

Thông báo 1388/TB-BHXH năm 2016 về điều chỉnh mức lương cơ sở do Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế; Căn cứ Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở được tính hưởng kể từ 01/05/2016 là 1.210.000 đồng; Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh mức lương cơ sở làm căn cứ đóng bảo hiểm hội (BHXH), bảo

Ban hành: 30/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2016

63

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, , thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

02/2019/QD-UBND,Quyết định 02 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Tuyển dụng công chức,Thi tuyển dụng công chức,Kế hoạch tuyển dụng công chức ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2019

64

Quyết định 808/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

808/QD-TTg,Quyết định 808 2020,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật của Đoàn Thanh niên Cộng sản,Bí mật của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,Danh mục bí mật nhà nước của Đoàn Thanh niên,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2020

65

Thông báo 408/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Điều lệ Liên minh Hợp tác Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

408/TB-VPCP,Thông báo 408 2016,Văn phòng Chính phủ,Liên minh Hợp tác Việt Nam ,Liên minh Hợp tác ,Hợp tác Việt Nam,Điều lệ hợp tác ,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2016

66

Thông báo 315/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

315/TB-VPCP,Thông báo 315 2018,Văn phòng Chính phủ,Ban quản lý,Kết luận,Kết luận buổi làm việc ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/TB-VPCP Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2018

67

Thông báo 148/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

148/TB-VPCP,Thông báo 148 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận của thủ tướng,Quy chế phối hợp,Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 148/TB-VPCP

Ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

68

Thông báo 302/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

302/TB-VPCP,Thông báo 302 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Hồ Chí Minh,Công tác tu bổ định kỳ Công trình Lăng Hồ Chí Minh,Kết luận về tu bổ định kỳ Công trình Lăng Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Văn hóa - hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2020

69

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

02/2018/QD-UBND,Quyết định 02 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức và hoạt động,Phòng Lao động Thương binh hội,Quận Thủ Đức,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2019

70

Thông báo 183/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

183/TB-VPCP,Thông báo 183 2018,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ,Kết luận Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh,Kết luận,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2018

71

Kế hoạch 449/KH-BHXH công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 do Bảo hiểm hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chính phủ về Quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; Căn cứ Công văn số 5028/BHXH-TCCB ngày 28/11/2011 của Bảo hiểm hội Việt Nam; Công văn số 4033/UBND-PCNC ngày 06/8/2013 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng. Để thực

Ban hành: 18/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2016

72

Quyết định 20/QĐ-TTg năm 2020 công nhận 06 an toàn khu tại tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

20/QD-TTg,Quyết định 20 2020,Thủ tướng Chính phủ,Công nhận, An toàn khu ,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

73

Quyêt định 20/QĐ-TTg năm 2020 về công nhận 06 An toàn khu tại tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

20/QD-TTg,Quyết định 20 2020,Thủ tướng Chính phủ,Xã An toàn khu ,Công nhận An toàn khu,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 04/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

74

Chỉ thị 01/CT-UBND về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Mục tiêu phát triển kinh tế hội,Phát triển kinh tế hội ,Phong trào thi đua,Thương mại,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

75

Quyết định 6401/QĐ-UBND năm 2014 duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu dân cư và công nghiệp Lê Minh Xuân, tại Minh Xuân và Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

XUÂN VÀ TÂN NHỰT, HUYỆN BÌNH CHÁNH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất

Ban hành: 26/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2015

76

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

02/2018/QD-UBND,Quyết định 02 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức hoạt động,Quy chế Tổ chức hoạt động,Phòng Lao động Thương binh hội,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2018

77

Quyết định 787/QĐ-UBND năm 2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

787/QD-UBND,Quyết định 787 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Gây ô nhiễm môi trường,Cơ sở gây ô nhiễm môi trường,Ô nhiễm môi trường,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2019

78

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội Huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

03/2018/QD-UBND,Quyết định 03 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế hoạt động,Công tác tổ chức,Lao động,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2018

79

Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2018 về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - hội năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

40/NQ-HDND,Nghị quyết 40 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Nhiệm vụ kinh tế - hội,Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế ,Thực hiện nhiệm vụ kinh tế hội,Nhiệm vụ kinh tế hội ,Thương mại,Văn hóa - hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

80

Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện quy định về phụ cấp và chính sách an sinh hội trên địa bàn thị Sa Pa, tỉnh Lào Cai

2019 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ PHỤ CẤP VÀ CHÍNH SÁCH AN SINH HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ SA PA, TỈNH LÀO CAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123