Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH BAC NINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 33046 văn bản

1

Quyết định 1516/QĐ-UBND năm 2018 về Nội quy Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh

1516/QD-UBND,Quyết định 1516,Tỉnh Bắc Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1516/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 31 tháng 8 năm 2018

Ban hành: 31/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2018

2

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh

16/2020/QD-UBND,Quyết định 16 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Bắc Ninh ban hành Quy chế công tác thi đua,Bắc Ninh ban hành Quy chế công tác khen thưởng,Quy chế công tác thi đua khen thưởng Bắc Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2020

3

Quyết định 924/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

924/QD-UBND,Quyết định 924 2019,Tỉnh Bắc Ninh,Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2020

4

Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Ninh

374/QD-UBND,Quyết định 374 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh,Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao,Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao Bắc Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

5

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 32/2012/QĐ-UBND do tỉnh Bắc Ninh ban hành

13/2020/QD-UBND,Quyết định 13 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Bãi bỏ Quyết định 32/2012/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh,Bãi bỏ 32/2012/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh,Bãi bỏ Quyết định xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

6

Quyết định 895/QĐ-UBND về Kế hoạch truyền thông đối ngoại tỉnh Bắc Ninh năm 2018

895/QD-UBND,Quyết định 895 2018,Tỉnh Bắc Ninh,Công nghệ thông tin UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 895/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 11 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 11/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

7

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Ninh,Quy định hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại,Phát triển kinh tế trang trại Bắc Ninh 2020,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

8

Nghị quyết 269/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên đường trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

269/NQ-HDND,Nghị quyết 269 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Đặt tên đường huyện Thuận Thành Bắc Ninh,Đặt tên đường tỉnh Bắc Ninh,Quy định đặt tên đường Bắc Ninh,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

9

Nghị quyết 263/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua chủ trương ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Ninh

263/NQ-HDND,Nghị quyết 263 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao,Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh,Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

10

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

10/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 10 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Quy định mức thu một số khoản phí lệ phí,Mức thu một số khoản phí lệ phí tỉnh Bắc Ninh,Mức thu một số khoản phí lệ phí Bắc Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

11

Nghị quyết 271/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh năm 2021

271/NQ-HDND,Nghị quyết 271 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Chương trình giám sát của Hội đồng tỉnh Bắc Ninh,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Bắc Ninh,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2021,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

12

Nghị quyết 116/NQ-HĐND năm 2018 bãi bỏ Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh

116/NQ-HDND,Nghị quyết 116 2018,Tỉnh Bắc Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 116/NQ-HĐND Bắc Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 17/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

13

Quyết định 487/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

487/QD-UBND,Quyết định 487 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh,Kế hoạch thu Quỹ Phòng chống thiên tai,Thu Quỹ phòng chống thiên tai Bắc Ninh năm 2020,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

14

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh

08/2020/QD-UBND,Quyết định 08 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh,Quy chế hoạt động Quỹ Phòng chống thiên tai,Hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai Bắc Ninh,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 21/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

15

Quyết định 467/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

467/QD-UBND,Quyết định 467 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Chương trình thực hành tiết kiệm tỉnh Bắc Ninh,Chương trình thực hành chống lãng phí tỉnh Bắc Ninh,Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2020

16

Quyết định 429/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ Hội Công chứng viên tỉnh Bắc Ninh

429/QD-UBND,Quyết định 429 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Điều lệ Hội Công chứng viên tỉnh Bắc Ninh,Phê duyệt Điều lệ Hội Công chứng viên,Hội Công chứng viên tỉnh Bắc Ninh,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

17

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2020/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 10

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

18

Quyết định 52/QĐ-UBND năm 2020 về công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

52/QD-UBND,Quyết định 52 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Ninh,Công bố đơn giá nhân công xây dựng,Quản lý chi phí nhân công xây dựng,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

19

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

04/2020/QD-UBND,Quyết định 04 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Bất động sản,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2020/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 14

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2020

20

Quyết định 153/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Bắc Ninh năm 2020

153/QD-UBND,Quyết định 153 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ công chức tỉnh Bắc Ninh,Kế hoạch đào tạo cán bộ công chức tỉnh Bắc Ninh,Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 12/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.11.222