Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 271/NQ-HĐND 2020 Chương trình giám sát của Hội đồng tỉnh Bắc Ninh 2021

Số hiệu: 271/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Quốc Chung
Ngày ban hành: 17/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 271/NQ-HĐND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 05/TTr-TT.HĐND ngày 10/7/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021 và ý kiến thảo luận của đại biểu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021.

 (Có Chương trình cụ thể kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 17/7/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021./.

 

 

CHỦ TỊCH

Đã ký


Nguyễn Quốc Chung

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 271/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

I. NỘI DUNG GIÁM SÁT

Năm 2021, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát theo đề nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và một số dung chủ yếu sau:

1. Lĩnh vực pháp chế:

- Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra liên quan đến lĩnh vực đất đai.

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Lĩnh vực kinh tế - ngân sách:

- Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Việc triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

- Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Việc thực hiện công tác xã hội hóa trong ngành giáo dục và đào tạo, ngành y tế. Kết quả thực hiện một số nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện Luật BHXH, Luật lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về lĩnh vực văn hóa - xã hội tại một số xã đạt nông thôn mới; tình hình thực hiện các thiết chế văn hóa ở cơ sở.

- Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và việc khám chữa bệnh tại trạm y tế cấp xã.

II. HÌNH THỨC GIÁM SÁT

1. Giám sát tại kỳ họp:

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự và các cơ quan liên quan khác tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh;

Tiến hành hoạt động chất vấn, xem xét việc trả lời chất vấn và giám sát việc thực hiện các nội dung, vấn đề đã được cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp; việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan có thẩm quyền.

2. Giám sát giữa hai kỳ họp:

Thành lập Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để tiến hành giám sát và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 271/NQ-HĐND ngày 17/07/2020 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


398
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.52.68