Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO DA NANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 130773 văn bản

141

Kế hoạch 9556/KH-UBND triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

9556/KH-UBND,Thành phố Đà Nẵng,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9556/KH-UBND Đà Nẵng, ngày 23 tháng 11 năm 2017 KẾ

Ban hành: 23/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2018

142

Quyết định 6568/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

6568/QD-UBND,Quyết định 6568 2017,Thành phố Đà Nẵng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6568/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 22 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2018

143

Quyết định 2477/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

2477/QD-UBND,Quyết định 2477 2020,Thành phố Đà Nẵng,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Công bố thủ tục hành chính Đà Nẵng,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Đà Nẵng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

144

Quyết định 2457/QĐ-UBND năm 2020 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

2457/QD-UBND,Quyết định 2457 2020,Thành phố Đà Nẵng,Công bố thủ tục hành chính Sở Giao thông,Công bố thủ tục hành chính Đà Nẵng,Thủ tục hành chính Sở Giao thông Đà Nẵng,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 11/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

145

Nghị quyết 305/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

305/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 305 2020,Thành phố Đà Nẵng,Chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông,Nội dung mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông,Hỗ trợ hoạt động khuyến nông ngân sách Đà Nẵng,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

146

Nghị quyết 308/NQ-HĐND thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất và Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm 2020 do thành phố Đà Nẵng ban hành

308/NQ-HDND,Nghị quyết 308 2020,Thành phố Đà Nẵng,Danh mục dự án thu hồi đất Đà Nẵng,Danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa Đà Nẵng,Dự án thu hồi và sử dụng đất trồng lúa Đà Nẵng,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

147

Quyết định 2153/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục hóa chất, vật tư y tế áp dụng mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng

2153/QD-UBND,Quyết định 2153 2020,Thành phố Đà Nẵng,Danh mục hóa chất mua sắm tập trung Đà Nẵng,Danh mục vật tư y tế áp dụng mua sắm tập trung,Vật tư y tế áp dụng mua sắm tập trung Đà Nẵng,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 23/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

148

Nghị quyết 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng do Quốc hội ban hành

119/2020/QH14,Nghị quyết 119 2020,Quốc hội,Chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng,Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị,Tổ chức mô hình chính quyền đô thị Đà Nẵng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

149

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực y tế

16/2020/QD-UBND,Quyết định 16 2020,Thành phố Đà Nẵng,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực y tế,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật y tế Đà Nẵng,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Đà Nẵng,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

150

Nghị quyết 304/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý; học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2020-2021

304/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 304 2020,Thành phố Đà Nẵng,Mức thu học phí cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập,Học phí học lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập,Học phí cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập Đà Nẵng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

151

Kế hoạch 7880/KH-UBND năm 2017 về phát triển kinh tế tập thể thành phố Đà Nẵng năm 2018

7880/KH-UBND,Thành phố Đà Nẵng,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7880/KH-UBND Đà Nẵng, ngày 05 tháng 10 năm 2017 KẾ

Ban hành: 05/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2017

152

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2017 về tăng cường biện pháp phòng, chống bệnh dại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2017,Thành phố Đà Nẵng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/CT-UBND Đà Nẵng, ngày 02 tháng 10 năm 2017 CHỈ

Ban hành: 02/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2017

153

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

15/2020/QD-UBND,Quyết định 15 2020,Thành phố Đà Nẵng,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Đà Nẵng,Văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ 2020,Văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

154

Nghị quyết 293/2020/NQ-HĐND quy định về miễn thu phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và các công trình văn hóa, bảo tàng do thành phố Đà Nẵng ban hành

293/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 293 2020,Thành phố Đà Nẵng,Miễn thu phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn,Miễn thu phí tham quan bảo tàng Đà Nẵng,Miễn thu phí tham quan công trình văn hóa Đà Nẵng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

155

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2015/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

13/2020/QD-UBND,Quyết định 13 2020,Thành phố Đà Nẵng,Bãi bỏ Quyết định 10/2015/QĐ-UBND Đà Nẵng,Bãi bỏ chính sách hỗ trợ doanh nghiệp,Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

156

Quyết định 954/QĐ-TTg về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 từ Bộ Giao thông vận tải sang Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 954/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ NĂM 2020 TỪ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SANG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Ban hành: 04/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

157

Quyết định 4242/QĐ-UBND năm 2017 cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Tiến bộ thành phố Đà Nẵng

4242/QD-UBND,Quyết định 4242 2017,Thành phố Đà Nẵng,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4242/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 02 tháng

Ban hành: 02/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2017

158

Quyết định 50/2014/QĐ-UBND về giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

50/2014/QD-UBND,Quyết định 50 2014,Thành phố Đà Nẵng,Bảng giá đất,Thành phố Đà Nẵng,Giá đất thành phố Đà Nẵng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2014/QĐ-UBND

Ban hành: 20/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2015

159

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

25/2017/QD-UBND,Quyết định 25 2017,Thành phố Đà Nẵng,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2017/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 04 tháng 08

Ban hành: 04/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2017

160

Quyết định 1277/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

1277/QD-UBND,Quyết định 1277 2020,Thành phố Đà Nẵng,Quản lý chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan,Sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan,Sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.1