Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO DA NANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 130778 văn bản

181

Quyết định 5946/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020

5946/QD-UBND,Quyết định 5946 2019,Thành phố Đà Nẵng,Kế hoạch đánh giá thủ tục hành chính Đà Nẵng,Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2020,Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính Đà Nẵng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2020

182

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

11/2017/QD-UBND,Quyết định 11 2017,Thành phố Đà Nẵng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2017/QĐ-UBND Đà Nẵng

Ban hành: 29/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2017

183

Quyết định 1903/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1903/QD-TTg,Quyết định 1903 2019,Thủ tướng Chính phủ,Lập quy hoạch,Thành phố Đà Nẵng,Nhiệm vụ,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1903/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 12

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

184

Quyết định 55/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải

55/2019/QD-UBND,Quyết định 55 2019,Thành phố Đà Nẵng,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2019/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 16 tháng 12

Ban hành: 16/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2019

185

Quyết định 5676/QĐ-UBND năm 2019 về thu hồi, hủy bỏ Quyết định 3862/QĐ-UBND quy định quản lý, sử dụng đất rẻo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

5676/QD-UBND,Quyết định 5676 2019,Thành phố Đà Nẵng,Hủy bỏ Quyết định 3862/QĐ-UBND Đà Nẵng,Thu hồi Quyết định 3862/QĐ-UBND Đà Nẵng,Hủy bỏ quy định quản lý sử dụng đất rẻo,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 16/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2020

186

Nghị quyết 270/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

270/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 270 2019,Thành phố Đà Nẵng,Công nghệ thông tin HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 270/2019/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2020

187

Nghị quyết 274/2019/NQ-HĐND về đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019

274/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 274 2019,Thành phố Đà Nẵng,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 274/2019/NQ-HĐND Đà

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

188

Nghị quyết 277/2019/NQ-HĐND quy định về số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

277/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 277 2019,Thành phố Đà Nẵng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 277/2019/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

189

Quyết định 5589/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025

5589/QD-UBND,Quyết định 5589 2019,Thành phố Đà Nẵng,Dự án trọng điểm thành phố Đà Nẵng,Phê duyệt dự án trọng điểm thu hút đầu tư,Phê duyệt dự án trọng điểm giai đoạn 2020-2025,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2020

190

Quyết định 51/2019/QĐ-UBND về Quy chế đánh số, gắn biển số nhà và cấp Giấy chứng nhận số nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

51/2019/QD-UBND,Quyết định 51 2019,Thành phố Đà Nẵng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51/2019/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2019

191

Quyết định 53/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

53/2019/QD-UBND,Quyết định 53 2019,Thành phố Đà Nẵng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2019/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2019

192

Quyết định 49/2019/QĐ-UBND về Quy chế hướng dẫn quản lý, sử dụng nhà chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

49/2019/QD-UBND,Quyết định 49 2019,Thành phố Đà Nẵng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2019/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 27 tháng 11

Ban hành: 27/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2019

193

Quyết định 5320/QĐ-UBND năm 2019 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

5320/QD-UBND,Quyết định 5320 2019,Thành phố Đà Nẵng,Công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin,Công bố thủ tục hành chính thành phố Đà Nẵng,Thủ tục hành chính Sở Thông tin Đà Nẵng,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 18/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

194

Quyết định 5090/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng

5090/QD-UBND,Quyết định 5090 2019,Thành phố Đà Nẵng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5090/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 04 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 04/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2019

195

Quyết định 47/2019/QĐ-UBND về Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

47/2019/QD-UBND,Quyết định 47 2019,Thành phố Đà Nẵng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/2019/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 04 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 04/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2019

196

Quyết định 2811/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

2811/QD-UBND,Quyết định 2811 2019,Thành phố Đà Nẵng,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2811/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 27 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 27/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

197

Nghị quyết 83/NQ-HĐND năm 2016 về nhiệm vụ năm 2017 do thành phố Đà Nẵng ban hành

83/NQ-HDND,Nghị quyết 83 2016,Thành phố Đà Nẵng,Nhiệm vụ năm 2017 Đà Nẵng,Nhiệm vụ năm của thành phố Đà Nẵng,Nhiệm vụ thành phố Đà Nẵng năm 2017,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

198

Nghị quyết 68/2016/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

68/2016/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2016,Thành phố Đà Nẵng,Bảng giá đất,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/2016/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 08

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2017

199

Nghị quyết 75/2016/NQ-HĐND về đặt, đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2016

75/2016/NQ-HDND,Nghị quyết 75 2016,Thành phố Đà Nẵng,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 75/2016/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 08 tháng 12

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2017

200

Quyết định 4257/QĐ-UBND năm 2019 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng

4257/QD-UBND,Quyết định 4257 2019,Thành phố Đà Nẵng,Thủ tục hành chính Sở Tài chính Đà Nẵng,Công bố thủ tục hành chính thành phố Đà Nẵng,Công bố thủ tục hành chính Sở Tài chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.137.68