Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO DA NANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 130785 văn bản

121

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Thành phố Đà Nẵng,Hoạt động của tổ dân phố thôn Đà Nẵng,Tổ chức của tổ dân phố thôn Đà Nẵng,Tổ chức và hoạt động của tổ dân phố thôn Đà Nẵng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

122

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND về quy định công tác bàn giao công trình giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

08/2018/QD-UBND,Quyết định 08 2018,Thành phố Đà Nẵng,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2018/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2018

123

Kế hoạch 1043/KH-UBND về thực hiện công tác trẻ em năm 2018 do Thành phố Đà Nẵng ban hành

1043/KH-UBND,Thành phố Đà Nẵng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1043/KH-UBND Đà Nẵng, ngày 08 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 08/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2018

124

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

27/2020/QD-UBND,Quyết định 27 2020,Thành phố Đà Nẵng,Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng,Thành lập Văn phòng công chứng Đà Nẵng,Tiêu chí thành lập Văn phòng công chứng,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2020

125

Kế hoạch 703/KH-UBND về triển khai thực hiện pháp luật hòa giải ở cơ sở năm 2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

703/KH-UBND,Thành phố Đà Nẵng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 703/KH-UBND Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 30/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2018

126

Quyết định 473/QĐ-UBND về kế hoạch Quản lý và Phát triển hệ thống cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng năm 2018

473/QD-UBND,Quyết định 473 2018,Thành phố Đà Nẵng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 473/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 30/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2018

127

Quyết định 385/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

385/QD-UBND,Quyết định 385 2018,Thành phố Đà Nẵng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 385/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 26/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2018

128

Quyết định 3308/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng ứng dụng Quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

3308/QD-UBND,Quyết định 3308 2020,Thành phố Đà Nẵng,Sử dụng ứng dụng Quản lý văn bản Đà Nẵng,Vận hành ứng dụng Quản lý văn bản Đà Nẵng,Quản lý ứng dụng Quản lý văn bản Đà Nẵng,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

129

Quyết định 3287/QĐ-UBND năm 2020 về Quy định áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tình hình hiện nay

3287/QD-UBND,Quyết định 3287 2020,Thành phố Đà Nẵng,Phòng chống dịch COVID 19 thành phố Đà Nẵng,Biện pháp phòng chống dịch COVID 19 Đà Nẵng,Áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID 19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2020

130

Quyết định 3365/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng

do - Hạnh phúc --------------- Số: 3365/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC ĐẶC BIỆT CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA BỘ Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

131

Quyết định 3266/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 01/CT-TTg về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

3266/QD-UBND,Quyết định 3266 2020,Thành phố Đà Nẵng,Kế hoạch triển khai Chỉ thị 01/CT-TTg Đà Nẵng,Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam Đà Nẵng,Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam,Doanh nghiệp,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 01/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2020

132

Quyết định 268/QĐ-UBND về kế hoạch Kiểm soát tải trọng xe lưu động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2018

268/QD-UBND,Quyết định 268 2018,Thành phố Đà Nẵng,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 268/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 18/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2018

133

Quyết định 3188/QĐ-UBND năm 2020 thông qua Phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Đà Nẵng

3188/QD-UBND,Quyết định 3188 2020,Thành phố Đà Nẵng,Đơn giản hóa thủ tục hành chính Đà Nẵng,Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính,Thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

134

Quyết định 3334/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập 03 Đội công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng

Số: 3334/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP 03 ĐỘI CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT CỦA BỘ Y TẾ HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ban hành ngày 21/11/2007;

Ban hành: 25/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

135

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

39/2017/QD-UBND,Quyết định 39 2017,Thành phố Đà Nẵng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/2017/QĐ-UBND

Ban hành: 13/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

136

Quyết định 2784/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Phương án tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

2784/QD-UBND,Quyết định 2784 2020,Thành phố Đà Nẵng,Phương án xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng Đà Nẵng,Đà Nẵng phê duyệt phương án xét nghiệm Covid-19,Tăng cường phòng chống Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 01/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

137

Công điện 1176/CĐ-BYT năm 2020 về khẩn trương triển khai quyết liêt biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Bộ Y tế ban hành

Số: 1176/CĐ-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020 CÔNG ĐIỆN VỀ VIỆC KHẨN TRƯƠNG TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BỘ Y TẾ ĐIỆN: Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

138

Quyết định 2655/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025

2655/QD-UBND,Quyết định 2655 2020,Thành phố Đà Nẵng,Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa,Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Đà Nẵng,Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 2020 2025,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 24/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

139

Quyết định 6652/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018 của thành phố Đà Nẵng

6652/QD-UBND,Quyết định 6652 2017,Thành phố Đà Nẵng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6652/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 27 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 27/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2018

140

Quyết định 1318/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Phát triển làng nghề đá chẻ Hòa Sơn do thành phố Đà Nẵng ban hành

1318/QD-UBND,Quyết định 1318 2020,Thành phố Đà Nẵng,Phê duyệt Đề án Phát triển làng nghề đá chẻ Hòa Sơn,Đề án Phát triển làng nghề đá chẻ Hòa Sơn Đà Nẵng,Làng nghề đá chẻ Hòa Sơn thành phố Đà Nẵng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144