Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO DA NANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 130778 văn bản

161

Nghị quyết 952/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hàng năm từ Bộ Giao thông vận tải sang Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

phúc --------------- Số: 952/NQ-UBTVQH14 Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ HÀNG NĂM TỪ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SANG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CHO DỰ ÁN NÚT GIAO THÔNG KHÁC MỨC TẠI NÚT

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

162

Chỉ thị 02/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 do thành phố Đà Nẵng ban hành

02/CT-UBND,Chỉ thị 02 2020,Thành phố Đà Nẵng,Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn,Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Đà Nẵng,Phòng chống thiên tai thành phố Đà Nẵng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 03/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

163

Quyết định 3862/QĐ-UBND năm 2017 Quy định quản lý, sử dụng đất rẻo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

3862/QD-UBND,Quyết định 3862 2017,Thành phố Đà Nẵng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3862/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 14/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2017

164

Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2017 về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

111/NQ-HDND,Nghị quyết 111 2017,Thành phố Đà Nẵng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 07 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 07/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

165

Quyết định 3712/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử thành phố Đà Nẵng

3712/QD-UBND,Quyết định 3712 2017,Thành phố Đà Nẵng,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3712/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 07

Ban hành: 07/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2017

166

Nghị quyết 107/2017/NQ-HĐND Quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng

107/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 107 2017,Thành phố Đà Nẵng,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 107/2017/NQ-HĐND Đà

Ban hành: 07/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2017

167

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực Nội vụ

07/2020/QD-UBND,Quyết định 07 2020,Thành phố Đà Nẵng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2020/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

168

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi và Chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2022

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Thành phố Đà Nẵng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2020/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

169

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

05/2020/QD-UBND,Quyết định 05 2020,Thành phố Đà Nẵng,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2020/QĐ-UBND Đà Nẵng

Ban hành: 16/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

170

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND về sửa đổi Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

22/2017/QD-UBND,Quyết định 22 2017,Thành phố Đà Nẵng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2017/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 28

Ban hành: 28/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2017

171

Nghị quyết 288/2020/NQ-HĐND về giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C do thành phố Đà Nẵng ban hành

288/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 288 2020,Thành phố Đà Nẵng,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 288/2020/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 13 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2020

172

Nghị quyết 292/NQ-HĐND về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020

292/NQ-HDND,Nghị quyết 292 2020,Thành phố Đà Nẵng,Bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng,Giải pháp phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng,An ninh quốc phòng thành phố Đà Nẵng 2020,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2021

173

Quyết định 5514/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

5514/QD-UBND,Quyết định 5514 2019,Thành phố Đà Nẵng,Công tác thanh tra đối với doanh nghiệp Đà Nẵng,Quy chế phối hợp thanh tra đối với doanh nghiệp,Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác thanh tra,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 04/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2020

174

Quyết định 2874/QĐ-UBND năm 2017 Quy định về thực hiện mô hình phường, xã điện tử tại thành phố Đà Nẵng

2874/QD-UBND,Quyết định 2874,Thành phố Đà Nẵng,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2874/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 30

Ban hành: 30/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2017

175

Quyết định 389/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

389/QD-UBND,Quyết định 389 2020,Thành phố Đà Nẵng,Kế hoạch phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp,Bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona,Phòng chống bệnh do Corona Đà Nẵng,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

176

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

16/2017/QD-UBND,Quyết định 16,Thành phố Đà Nẵng,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2017/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 08 tháng 5

Ban hành: 08/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2017

177

Quyết định 289/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực

289/QD-UBND,Quyết định 289 2020,Thành phố Đà Nẵng,Văn bản hết hiệu lực Hội đồng nhân dân Đà Nẵng,Văn bản hết hiệu lực Ủy ban nhân dân Đà Nẵng,Công bố văn bản hết hiệu lực thành phố Đà Nẵng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

178

Quyết định 2162/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế quản lý và sử dụng Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng

2162/QD-UBND,Quyết định 2162 2017,Thành phố Đà Nẵng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2162/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2017

Ban hành: 20/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2017

179

Quyết định 5426/QĐ-UBND năm 2019 về Đề án thành lập Câu lạc bộ thể thao biển và kế hoạch phát triển thể thao biển thành phố Đà Nẵng

5426/QD-UBND,Quyết định 5426 2019,Thành phố Đà Nẵng,Câu lạc bộ thể thao biển thành phố Đà Nẵng,Đề án thành lập Câu lạc bộ thể thao biển,Kế hoạch phát triển thể thao biển thành phố Đà Nẵng,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 27/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2020

180

Quyết định 5978/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến thành phố Đà Nẵng

5978/QD-UBND,Quyết định 5978 2019,Thành phố Đà Nẵng,Sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến,Quản lý hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến,Vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.102