Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH LAP THANH PHO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 183990 văn bản

201

Quyết định 74/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động thành phố Cần Thơ

74/QD-UBND,Quyết định 74 2017,Thành phố Cần Thơ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 12

Ban hành: 12/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2017

202

Quyết định 9299/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng

9299/QD-UBND,Quyết định 9299,Thành phố Đà Nẵng,Quỹ bảo lãnh tín dụng DN,Quỹ Bảo lãnh tín dụng Đà Nẵng,Quỹ bảo lãnh tín dụng, doanh nghiệp nhỏ và vừa Đà Nẵng,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

203

Nghị quyết 152/2018/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí, học phí học lại đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý; học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2018-2019

152/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 152,Thành phố Đà Nẵng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 152/2018/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2018

204

Quyết định 7287/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội

7287/QD-UBND,Quyết định 7287,Thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7287/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

205

Quyết định 7290/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

7290/QD-UBND,Quyết định 7290 2016,Thành phố Hà Nội,Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng,Thành lập Ban Quản lý Dự án,Đầu tư xây dựng công trình,Xây dựng công trình,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

206

Quyết định 7291/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa-Xã hội thành phố Hà Nội

7291/QD-UBND,Quyết định 7291 2016,Thành phố Hà Nội,Ban quản lý dự án đầu tư,Thành lập ban quản lý,Dự án đầu tư xây dựng công trình,Công trình văn hóa ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2017

207

Quyết định 7292/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội

7292/QD-UBND,Quyết định 7292 2016,Thành phố Hà Nội,Thành lập Ban Quản lý Dự án,Dự án đầu tư xây dựng,Công trình cấp nước đô thị,Công trình hạ tầng kỹ thuật ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2017

208

Quyết định 7052/QĐ-UBND năm 2016 về chấp thuận thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội

7052/QD-UBND,Quyết định 7052,Thành phố Hà Nội,Thành lập Ban Quản lý Dự án,Ban quản lý dự án xây dựng ,Ban quản lý dự án đầu tư,Dự án đầu tư xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

209

Nghị quyết 122/NQ-CP năm 2013 Thành lập phường Nam Cường thuộc thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái do Chính phủ ban hành

năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG NAM CƯỜNG VÀ PHƯỜNG HỢP MINH THUỘC THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, QUYẾT NGHỊ Điều 1. Thành lập phường

Ban hành: 11/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2013

210

Quyết định 7433/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

7433/QD-UBND,Quyết định 7433,Thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7433/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 09/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2013

211

Quyết định 6966/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội

6966/QD-UBND,Quyết định 6966 2016,Thành phố Hà Nội,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6966/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm

Ban hành: 19/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2017

212

Quyết định 1358/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tỉnh Hòa Bình

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA TỈNH HÒA BÌNH, NĂM 2016 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGD&ĐT ngày 25/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi trung

Ban hành: 23/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2016

213

Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc; thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập; thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan và thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI THỊ TRẤN CAO LỘC, HUYỆN CAO LỘC; THỊ TRẤN ĐÌNH LẬP, HUYỆN ĐÌNH LẬP; THỊ TRẤN VĂN QUAN, HUYỆN VĂN QUAN VÀ THÀNH PHỐ LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ CHÍN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6

Ban hành: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

214

Quyết định 559/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP về chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

559/QD-UBND,Quyết định 559,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 559/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh,

Ban hành: 08/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2014

215

Quyết định 2349/QĐ-TTg năm 2016 thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2349/QD-TTg,Quyết định 2349 2016,Thủ tướng Chính phủ,An toàn thực phẩm,Quy định an toàn thực phẩm ,Ban quản lý,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2016

216

Nghị quyết 202/2018/NQ-HĐND quy định về chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

202/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 202 2018,Thành phố Đà Nẵng,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 202/2018/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 19/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2019

217

Quyết định 6684/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện Chương Mỹ do thành phố Hà Nội ban hành

6684/QD-UBND,Quyết định 6684,Thành phố Hà Nội,Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp,xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp,Cụm công nghiệp,Doanh nghiệp,Thương mại,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2013

218

Quyết định 6683/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện Quốc Oai do thành phố Hà Nội ban hành

6683/QD-UBND,Quyết định 6683,Thành phố Hà Nội,Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp,xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp,Cụm công nghiệp,Doanh nghiệp,Thương mại,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2013

219

Quyết định 6685/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện Hoài Đức do thành phố Hà Nội ban hành

6685/QD-UBND,Quyết định 6685,Thành phố Hà Nội,quy hoạch phát triển cụm công nghiệp,Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp,Hạ tầng cụm công nghiệp,Thương mại,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2013

220

Quyết định 855/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lâm Đồng

04 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ HUY ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN TỈNH LÂM ĐỒNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008; Căn cứ Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của

Ban hành: 25/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210