Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 76-CP 1967 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 714 văn bản

1

Quyết định 1967/QĐ-BKHĐT năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1967/QD-BKHDT,Quyết định 1967 2019,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Thủ tục hành chính,Ra nước ngoài,Lĩnh vực đầu tư,Đầu tư,Bộ máy hành chính BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1967

Ban hành: 13/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

2

Quyết định 1967/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ

1967/QD-UBND,Quyết định 1967 2019,Thành phố Cần Thơ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1967/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 16

Ban hành: 16/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2019

3

Quyết định 1967/QĐ-TTg năm 2017 về công nhận Công viên phần mềm Đà Nẵng là khu công nghệ thông tin tập trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1967/QD-TTg,Quyết định 1967 2017,Thủ tướng Chính phủ,Khu Công nghệ thông tin tập trung,Quy hoạch công nghệ thông tin Lâm Đồng ,Thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin ,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2017

4

Quyết định 1967/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Trực Ninh và Hải Hậu tỉnh Nam Định

1967/QD-UBND,Quyết định 1967 2016,Tỉnh Nam Định,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1967/QĐ-UBND Nam Định, ngày 21 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 21/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2017

5

Quyết định 1967/QĐ-UBND năm 2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương

1967/QD-UBND,Quyết định 1967 2016,Tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1967/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 18 tháng 07 năm 2016

Ban hành: 18/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2016

6

Quyết định 1967/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

1967/QD-UBND,Quyết định 1967 2015,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1967/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 12 tháng 11 năm 2015

Ban hành: 12/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2015

7

Quyết định 1967/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái

1967/QD-UBND,Quyết định 1967 2013,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1967/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 17

Ban hành: 17/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2014

8

Quyết định 1967/QĐ-BTTTT năm 2012 thừa nhận Phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1967/QD-BTTTT,Quyết định 1967 2012,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thừa nhận phòng đo kiểm,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1967

Ban hành: 24/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2012

9

Quyết định 1967/QĐ-UBND năm 2011 về quy chế công tác thi đua, khen thưởng do tỉnh Hưng Yên ban hành

1967/QD-UBND,Quyết định 1967 2011,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1967/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 18 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 18/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2015

10

Quyết định 1967/2014/QĐ-UBND về Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

1967/2014/QD-UBND,Quyết định 1967 2014,Tỉnh Thanh Hóa,Quản lý chất lượng công trình xây dựng,Chất lượng công trình xây dựng,Quy định trách nhiệm,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2014

11

Quyết định 1967/QĐ-UBND năm 2010 về phân cấp quyết định đầu tư các dự án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện do Thành phố Cần Thơ ban hành

1967/QD-UBND,Quyết định 1967 2010,Thành phố Cần Thơ,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1967/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 16 tháng 7 năm 2010

Ban hành: 16/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2015

12

Quyết định 1967/QĐ-BNN-KH năm 2011 cho phép lập dự án đầu tư: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1967/QD-BNN-KH,Quyết định 1967 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hệ thống thông tin,Xây dựng cơ sở dữ liệu,Chương trình mục tiêu quốc gia,Chương trình xây dựng nông thôn mới,Đầu tư,Công nghệ thông tin BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 26/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2011

13

Quyết định 1967/QĐ-UBND năm 2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm Tỉnh Thừa Thiên Huế

1967/QD-UBND,Quyết định 1967 2007,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1967/QĐ-UBND Huế, ngày 07 tháng 9 năm 2007

Ban hành: 07/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2015

14

Quyết định 76-CP năm 1967 về việc hợp nhất huyện Mỹ Lộc và thành phố Nam Định thuộc tỉnh Nam Hà thành một đơn vị hành chính mới lấy tên là thành phố Nam Định do Hội đồng Chính phủ ban hành

76-CP,Quyết định 76-CP 1967,Hội đồng Chính phủ,Hợp nhất huyện,Huyện Mỹ Lộc,Thành phố Nam Định,Tỉnh Nam Hà,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 76-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 1967 QUYẾT ĐỊNH HỢP NHẤT HUYỆN MỸ

Ban hành: 13/06/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

15

Quyết định 1967/QĐ-BYT phê duyệt danh sách thành viên của Ban Chỉ đạo và tổ công tác liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1967/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ,

Ban hành: 02/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

16

Quyết định 124-CP năm 1967 về việc mở thêm một trường đại học nông nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

124-CP,Quyết định 124-CP 1967,Hội đồng Chính phủ,Trường đại học nông nghiệp,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 124-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 1967 QUYẾT ĐỊNH MỞ THÊM MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HỘI ĐỒNG CHÍNH

Ban hành: 14/08/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

17

Quyết định 121-CP năm 1967 về việc tính lịch và quản lý lịch của Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

121-CP,Quyết định 121-CP 1967,Hội đồng Chính phủ,Tính quản lý lịch,Quản lý lịch HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 121-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 1967

Ban hành: 08/08/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

18

Quyết định 131-CP năm 1967 về việc thành lập trường chính trị thuộc Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

131-CP,Quyết định 131-CP 1967,Hội đồng Chính phủ,Trường chính trị,Thành lập,Bộ Đại học trung học chuyên nghiệp,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 131-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 1967 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRƯỜNG CHÍNH

Ban hành: 16/08/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

19

Quyết định 125-CP năm 1967 về việc mở lớp chuyên tu đại học khí tượng tại Trường trung học chuyên nghiệp khí tượng do Hội đồng Chính phủ ban hành

125-CP,Quyết định 125-CP 1967,Hội đồng Chính phủ,Lớp chuyên tu đại học khí tượng,Trường trung học chuyên nghiệp khí tượng,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 125-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 1967 QUYẾT ĐỊNH MỞ LỚP

Ban hành: 14/08/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

20

Quyết định 126-CP năm 1967 về việc thành lập Trường đại học ngoại ngữ thuộc Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

126-CP,Quyết định 126-CP 1967,Hội đồng Chính phủ,Trường Đại học Ngoại ngữ,Bộ Đại học trung học chuyên nghiệp,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 126-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 1967 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Ban hành: 14/08/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78