Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 76-CP 1967 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 714 văn bản

41

Quyết định 109-NV năm 1967 phê chuẩn việc thành lập thị trấn nông trường Vân Hùng trực thuộc huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

21 tháng 03 năm 1967 QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG VÂN HÙNG TRỰC THUỘC HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Nghị định số 130-CP ngày 29-09-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ; Căn cứ Quyết định số 56-CP

Ban hành: 21/03/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

42

Quyết định 122-NV năm 1967 về việc phê chuẩn việc chia xã Mường Ảng thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu thành 3 xã mới do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

122-NV,Quyết định 122-NV 1967,Bộ Nội vụ,Xã Mường Ảng,Chia xã,Huyện Tuần Giáo,Tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 122-NV Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 1967 QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN VIỆC CHIA XÃ MƯỜNG ẢNG THUỘC HUYỆN

Ban hành: 30/03/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

43

Quyết định 87-NV năm 1967 phê chuẩn việc thành lập 3 thị trấn nông trường thuộc tỉnh Nghĩa Lộ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

87-NV,Quyết định 87-NV 1967,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường,Tỉnh Nghĩa Lộ,Thành lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87-NV Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 1967

Ban hành: 08/03/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

44

Quyết định 88-NV năm 1967 phê chuẩn việc thành lập 2 thị trấn nông trường thuộc tỉnh Hà Bắc do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

88-NV,Quyết định 88-NV 1967,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường,Tỉnh Hà Bắc,Thành lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 88-NV Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 1967

Ban hành: 08/03/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

45

Quyết định 89-NV năm 1967 phê chuẩn việc thành lập 4 thị trấn nông trường thuộc tỉnh Thanh Hóa do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

89-NV,Quyết định 89-NV 1967,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường,Thành lập,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89-NV Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 1967

Ban hành: 08/03/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

46

Quyết định 52-NV năm 1967 phê chuẩn việc chia xã Đại – phác thuộc huyện Văn – yên, tỉnh Yên – bái thành 2 xã mới do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

52-NV,Quyết định 52-NV 1967,Bộ Nội vụ,Chia xã,Xã Đại Phác,Huyện Văn Yên,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 52-NV Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 1967

Ban hành: 16/02/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

47

Quyết định 51-NV năm 1967 phê chuẩn việc chia 3 xã thuộc huyện Yên – bình, tỉnh Yên Bái thành 6 xã mới do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

51-NV,Quyết định 51-NV 1967,Bộ Nội vụ,Chia xã,Huyện Yên Bình,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 51-NV Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 1967

Ban hành: 16/02/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

48

Quyết định 25-NV năm 1967 phê chuẩn việc thành lập thị trấn nông trường Việt-lâm trực thuộc huyện Bắc-giang tỉnh Hà-giang do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

năm 1967 QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG VIỆT-LÂM TRỰC THUỘC HUYỆN BẮC-GIANG TỈNH HÀ-GIANG BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Nghị định số 130-CP ngày 29 tháng 9 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ; Căn cứ Quyết định số 56-CP

Ban hành: 28/01/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

49

Quyết định 26-BYT/QĐ năm 1967 về việc ban hành tiêu chuẩn ngành của 3 loại dụng cụ y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

26-BYT/QD,Quyết định 26-BYT 1967,Bộ Y tế,Tiêu chuẩn ngành,Dụng cụ y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 26-BYT/QĐ Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 1967 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH CỦA 3 LOẠI DỤNG CỤ Y TẾ BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 17/01/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

50

Quyết định 50-BYT/QĐ năm 1967 về việc ban hành tiêu chuẩn ngành của 64 vị dược liệu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

50-BYT/QD,Quyết định 50-BYT 1967,Bộ Y tế,Tiêu chuẩn ngành,64 vị dược liệu,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 50-BYT/QĐ Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 1967 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 30/01/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

51

Quyết định 117-BCNNg/KT4 năm 1967 về việc phân cấp quản lý kỹ thuật an toàn các nồi hơn và bình chịu áp lực do Bộ trưởng Bộ công nghiệp nặng ban hành

117-BCNNg/KT4,Quyết định 117-BCNNg 1967,Bộ Công nghiệp nặng,Phân cấp quản lý,Kỹ thuật an toàn nồi hơi,Bình chịu áp lực,Kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 117-BCNNG/KT4 Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 1967

Ban hành: 01/02/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

52

Quyết định 54-LN/QĐ năm 1967 về việc ban hành quy trình tạm thời về khai thác tre, nứa do Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

54-LN/QD,Quyết định 54-LN 1967,Tổng cục Lâm nghiệp,Khai thác tre nứa TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 54-LN/QĐ Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 1967 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH

Ban hành: 20/01/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

53

Quyết định 15-QĐ về quy chế tuyển sinh vào các trường đại học và trung học chuyên nghiệp năm học 1966 – 1967 do Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp ban hành

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 1966 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP NĂM HỌC 1966 – 1967 BỘ TRƯỞNG BỘ ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 242-CP ngày 13 tháng 12 năm 1965 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ

Ban hành: 14/01/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

54

Quyết định 2385/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 07 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Thanh Hóa do Chủ tịch nước ban hành

27 tháng 12 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 641/TTr-CP ngày

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

55

Quyết định 1639/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 07 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành

9 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 341/TTr-CP ngày 19/8/2019,

Ban hành: 25/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

56

Quyết định 107/QĐ-CTN năm 2015 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

524/TTr-CP ngày 23/12/2014, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với: Bà Selliah Lữ Thị Tuyết Mai, sinh ngày 09/6/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh Có tên gọi Việt Nam là: Lữ Thị Tuyết Mai Hiện trú tại: 84 đường Trần Nhân Tôn, phường 02, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày

Ban hành: 19/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2015

57

Quyết định 2112/QĐ-CTN năm 2016 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 294/TTr-CP ngày 05/9/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 03 cá nhân hiện đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các

Ban hành: 03/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2016

58

Quyết định 2034/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

276/TTr-CP ngày 25/8/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách

Ban hành: 19/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2016

59

Quyết định 41/2016/QĐ-UBND về đặt tên, đổi trên đường của huyện Bến Lức và huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẶT, ĐỔI TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG CỦA HUYỆN BẾN LỨC VÀ HUYỆN CẦN GIUỘC TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công

Ban hành: 17/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2016

60

Quyết định 861/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành

tháng 5 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 159/TTr-CP ngày 06/5/2019,

Ban hành: 29/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78