Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 76-CP 1967 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 714 văn bản

21

Quyết định 123-CP năm 1967 về việc chia Trường cán bộ ngoại giao-ngoại thương thành Trường ngoại giao và Trường ngoại thương do Hội đồng Chính phủ ban hành

123-CP,Quyết định 123-CP 1967,Hội đồng Chính phủ,Trường cán bộ ngoại giao ngoại thương,Trường ngoại giao,Trường ngoại thương,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 123-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 1967 QUYẾT ĐỊNH CHIA

Ban hành: 14/08/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

22

Quyết định 128-CP năm 1967 về việc chia Trường đại học sư phạm Hà Nội thành 3 trường đại học sư phạm do Hội đồng Chính phủ ban hành

128-CP,Quyết định 128-CP 1967,Hội đồng Chính phủ,Trường đại học sư phạm Hà Nội,Trường đại học sư phạm,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 128-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 1967 QUYẾT ĐỊNH CHIA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ

Ban hành: 14/08/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

23

Quyết định 127-CP năm 1967 về việc mở lớp chuyên tu đại học tại các trường y sĩ Thanh-hóa, Thái-bình và Việt-bắc do Hội đồng Chính phủ ban hành

127-CP,Quyết định 127-CP 1967,Hội đồng Chính phủ,Lớp chuyên tu đại học,Trường y sĩ Thanh Hóa,Trường y sĩ Thái Bình,Trường y sĩ Việt Bắc,Giáo dục,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 1967

Ban hành: 14/08/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

24

Quyết định 52-CP năm 1967 về việc điều chỉnh thời gian tiến hành một số công tác bầu cử Hội đồng nhân dân do Hội đồng Chính phủ ban hành

52-CP,Quyết định 52-CP 1967,Hội đồng Chính phủ,Bầu cử Hội đồng nhân dân,Điều chỉnh thời gian,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 52-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 1967 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TIẾN

Ban hành: 19/04/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

25

Quyết định 50-CP năm 1967 về việc đặt thị xã Bắc Cạn thành thị trấn Bắc Cạn, trực thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Thái do Hội đồng Chính phủ ban hành

50-CP,Quyết định 50-CP 1967,Hội đồng Chính phủ,Thị xã Bắc Kạn,Huyện Bạch Thông,Tỉnh Bắc Thái,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 50-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 1967 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẶT THỊ XÃ BẮC CẠN THÀNH

Ban hành: 14/04/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

26

Quyết định 286/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Bungari do Chủ tịch nước ban hành

2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 14/TTr-CP ngày 13/01/2020, QUYẾT

Ban hành: 11/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2020

27

Quyết định 310-NV năm 1967 về thành lập một thị trấn nông trường thuộc tỉnh Thanh Hóa do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

310-NV,Quyết định 310-NV 1967,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường,Tỉnh Thanh Hóa,Thành lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 310-NV Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 1967 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP MỘT THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG THUỘC TỈNH

Ban hành: 08/08/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

28

Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2016 về chế độ bảo hiểm y tế đối tượng theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP, Quyết định 290/2005/QĐ-TTg và 62/2011/QĐ-TTg tỉnh Hà Tĩnh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BHYT ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2006/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ; QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/2005/QĐ-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006

Ban hành: 23/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2016

29

Quyết định 3260/QĐ-UBND năm 2016 thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với đối tượng theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP; Quyết định 290/2005/QĐ-TTg và 62/2011/QĐ-TTg do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BHYT ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2006/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ; QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/2005/QĐ-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của

Ban hành: 16/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2016

30

Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2016 giải quyết chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg do tỉnh Ninh Bình ban hành

374/QD-UBND,Quyết định 374 2016,Tỉnh Ninh Bình,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 374/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 14 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 14/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2016

31

Quyết định 14-CP năm 1967 về việc đặt 2 xã của huyện Lâm-thao và 1 xã của huyện Thanh–ba trực thuộc xã Phú-thọ, tỉnh Phú–thọ do Hội đồng Chính phủ ban hành

14-CP,Quyết định 14-CP 1967,Hội đồng Chính phủ,Huyện Lâm Thao,Huyện Thanh Ba,Tỉnh Phú Thọ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 1967 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẶT 2 XÃ CỦA HUYỆN LÂM-THAO

Ban hành: 04/02/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

32

Quyết định 1107/QĐ-UBND năm 2016 về chế độ Bảo hiểm y tế các đối tượng theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP, Quyết định 290/2005/QĐ-TTg và 62/2011/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BHYT ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2006/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ; QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/2005/QĐ-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006

Ban hành: 10/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

33

Quyết định 2109/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do Chủ tịch nước ban hành

19 tháng 11 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 407/TTr-CP ngày

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

34

Quyết định 269-NV năm 1967 phê chuẩn việc thành lập 2 thị trấn nông trường thuộc tỉnh Hòa-bình do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

269-NV,Quyết định 269-NV 1967,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường,Thành lập,Tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 269-NV Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 1967

Ban hành: 13/07/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

35

Quyết định 1400-QĐ năm 1967 về việc ban hành giá cước rót than ở cảng Hòn-gai và cảng Cẩm-phả do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1967 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH GIÁ CƯỚC RÓT THAN Ở CẢNG HÒN-GAY VÀ CẢNG CẨM-PHẢ BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 170-CP ngày 26- 11-1964 của Hội đồng Chính phủ ban hành các loại giá cước vận tải hàng hóa và Chỉ thị số 109-TTg/TN cùng ngày của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng giá cước vận tải

Ban hành: 13/07/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

36

Quyết định 112-KHKT/QĐ năm 1967 về việc ban hành 3 tiêu chuẩn Nhà nước về máy phát điện đồng bộ do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

112-KHKT/QD,Quyết định 112-KHKT 1967,Ủy ban Khoa học Nhà nước,Máy phát điện,Động cơ điện,Tiêu chuẩn Nhà nước UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 112-KHKT/QĐ Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 1967 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 3 TIÊU CHUẨN

Ban hành: 01/07/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

37

Quyết định 162-NV năm 1967 phê chuẩn việc thành lập thị trấn nông trường Thạch Thành, thuộc huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

tháng 04 năm 1967 QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG THẠCH THÀNH, THUỘC HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Nghị định số 130-CP ngày 29-9-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ. Căn cứ Quyết định số 56-CP

Ban hành: 25/04/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

38

Quyết định 163-NV năm 1967 phê chuẩn việc sửa đổi một số đơn vị hành chính xã thuộc huyện Duy Tiên tỉnh Nam Hà do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

163-NV,Quyết định 163-NV 1967,Bộ Nội vụ,Đơn vị hành chính xã,Huyện Duy Tiên,Tỉnh Nam Hà,Sửa đổi,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 163-NV Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 1967

Ban hành: 25/04/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

39

Quyết định 61-LT/QĐ năm 1967 về việc ban hành ba tiêu chuẩn ngành của bột do Tổng cục trưởng Tổng cục lương thực ban hành

61-LT/QD,Quyết định 61-LT 1967,Tổng Cục lương thực,Tiêu chuẩn ngành bột TỔNG CỤC LƯƠNG THỰC ***** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 61-LT/QĐ Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 1967 QUYẾT ĐỊNH BAN

Ban hành: 05/05/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2007

40

Quyết định 111-NV năm 1967 phê chuẩn việc đưa một số xã thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Thái về huyện Phú Lương cùng tỉnh do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

111-NV,Quyết định 111-NV 1967,Bộ Nội vụ,Huyện Bạch Thông,Tỉnh Bắc Thái,Huyện Phú Lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 111-NV Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 1967

Ban hành: 25/03/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144