Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUAN 12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 171797 văn bản

1

Quyết định 2945/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

Số: 2945/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA QUẬN 12 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Ban hành: 11/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2019

2

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của ban bồi thường - giải phóng mặt bằng quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

12/2008/QD-UBND,Quyết định 12,Thành phố Hồ Chí Minh,Ban bồi thường giải phóng mặt bằng,Quận 12,Quy chế tổ chức và hoạt động,Tổ chức và hoạt động,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2009

3

Quyết định 5581/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

5581/QD-UBND,Quyết định 5581 2015,Thành phố Hồ Chí Minh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất,Kế hoạch sử dụng đất Hồ Chí Minh,Kế hoạch sử dụng đất quận 12,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2015

4

Quyết định 6464/QĐ-UBND năm 2014 về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

6464/QD-UBND,Quyết định 6464 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Đặt tên đường,Đặt tên đường mới,Quận 12,Thành phố Hồ Chí Minh,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 30/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2015

5

Quyết định 12/2007/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

12/2007/QD-UBND,Quyết định 12 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng y tế,Quận 12,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 12/2007/QĐ-UBND Quận 12

Ban hành: 11/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2007

6

Quyết định 07/2014/QĐ-UBND về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

07/2014/QD-UBND,Quyết định 07 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Công tác thi đua khen thưởng,Quy định thi đua khen thưởng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2014

7

Quyết định 13/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

13/2010/QD-UBND,Quyết định 13 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 24/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2010

8

Quyết định 14/2010/QĐ-UBND năm 2010 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thể dục thể thao quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

14/2010/QD-UBND,Quyết định 14 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Trung tâm Thể dục Thể thao,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 26/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2010

9

Quyết định 15/2010/QĐ-UBND-NV ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

15/2010/QD-UBND-NV,Quyết định 15 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Trung tâm Dạy nghề quận 12 ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 26/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2010

10

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

06/2010/QD-UBND,Quyết định 06 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 22/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2010

11

Quyết định 11/2010/QĐ-UBND-NV phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Hội Cựu Thanh niên xung phong quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

11/2010/QD-UBND-NV,Quyết định 11 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Điều lệ tổ chức,Hội Cựu Thanh niên Xung phong,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 17/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2010

12

Quyết định 04/2010/QĐ-UBND-VP ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

04/2010/QD-UBND-VP,Quyết định 04 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Văn phòng Ủy ban nhân dân,Quận 12,Vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 21/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2010

13

Quyết định 49/2010/QĐ-UBND-TĐKT ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

49/2010/QD-UBND-TDKT,Quyết định 49 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Công tác thi đua khen thưởng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 49/2010/QĐ-UBND-TĐKT Quận

Ban hành: 29/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2010

14

Quyết định 6248/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2011/QĐ-UBND quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

6248/2019/QD-UBND,Quyết định 6248 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Vật liệu xây dựng,Sản xuất kinh doanh,Nơi để phế thải vật liệu xây dựng ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2019

15

Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 12 và dự toán thu, chi ngân do Hội đồng nhân dân quận 12 ban hành

11/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 12 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 11/2008/NQ-HĐND Quận 12, ngày 19 tháng 12

Ban hành: 19/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2009

16

Quyết định 05/2008/QĐ-UBND về quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 12 nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

05/2008/QD-UBND,Quyết định 05 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế làm việc,Ủy ban nhân dân,Quận 12,Nhiệm kỳ 2004 2009,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 05/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 12/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2008

17

Quyết định 02/2015/QĐ-UBND về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

02/2015/QD-UBND,Quyết định 02 2015,Thành phố Hồ Chí Minh,Hoạt động của Phòng Nội vụ ,Phòng Nội vụ Quận 12,Tổ chức hoạt động Phòng Nội vụ ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2015

18

Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 12 ban hành

12/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 12 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 12/2008/NQ-HĐND Quận 12, ngày 19 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 19/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2009

19

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND-TC về quy trình quản lý phối hợp thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

01/2008/QD-UBND-TC,Quyết định 01 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy trình quản lý,Đầu tư xây dựng cơ bản,Quận 12,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 01/2008/QĐ-UBND-TC Quận

Ban hành: 20/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2008

20

Quyết định 02/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm y tế dự phòng quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

02/2008/QD-UBND,Quyết định 02 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Trung tâm y tế dự phòng,Quận 12,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 02/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 27/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254