Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG BO TRUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 189899 văn bản

1

Thông báo 133/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Trưởng ban Ban Lễ tang Nhà nước tại cuộc họp phân công tổ chức, phục vụ lễ tang đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), nguyên Tư lệnh bộ đội

TRƯƠNG HÒA BÌNH, PHÓ TRƯỞNG BAN BAN LỄ TANG NHÀ NƯỚC TẠI CUỘC HỌP PHÂN CÔNG TỔ CHỨC, PHỤC VỤ LỄ TANG ĐỒNG CHÍ TRUNG TƯỚNG ĐỒNG SỸ NGUYÊN, NGUYÊN ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG (NAY LÀ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ), NGUYÊN TƯ LỆNH BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN Ngày 08 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, đồng chí

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

2

Thông báo 388/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Ban Tổ chức lễ tang tại cuộc họp phân công tổ chức, phục vụ lễ tang đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội

TRƯƠNG HÒA BÌNH, TRƯỞNG BAN BAN TỔ CHỨC LỄ TANG TẠI CUỘC HỌP PHÂN CÔNG TỔ CHỨC, PHỤC VỤ LỄ TANG ĐỒNG CHÍ ĐỖ MƯỜI, NGUYÊN TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, NGUYÊN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG (NAY LÀ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ) NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, NGUYÊN CỐ VẤN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ban hành: 03/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2018

3

Quyết định 411/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2012) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

100 NĂM NGÀY SINH CỐ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG PHẠM HÙNG (11/6/1912 - 11/6/2012) THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự

Ban hành: 10/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2012

4

Quyết định 320/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2012) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH CỐ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG PHẠM HÙNG (11/6/1912 - 11/6/2012) THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh

Ban hành: 19/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2012

5

Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng 1981

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2-LCT/HĐNN7 Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 1981 LUẬT TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/07/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

6

Quyết định 56-HĐBT năm 1988 sửa đổi cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 56-HĐBT Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG

Ban hành: 01/04/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

7

Quyết định 125-HĐBT năm 1992 về đặt Tổng Công ty Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam trực thuộc Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 125-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐẶT TỔNG CÔNG TY DẦU MỎ VÀ KHÍ ĐỐT VIỆT NAM TRỰC THUỘC

Ban hành: 14/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

8

Nghị định 189-HĐBT Hướng dẫn Pháp lệnh Lãnh sự do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 189-HĐBT Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 1992 NGHỊ ĐỊNH CUẢ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 189-HĐBT NGÀY 4-6-1992 QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Ban hành: 04/06/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

9

Quyết định 137-HĐBT năm 1992 về quản lý giá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 137-HĐBT Hà Nội , ngày 27 tháng 4 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ GIÁ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Để chuyển

Ban hành: 27/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

10

Nghị định 133-HĐBT năm 1992 Hướng dẫn Luật Báo chí do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 133-HĐBT Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 1992 NGHỊ ĐỊNH CUẢ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 133-HĐBT NGÀY 20-4-1992 QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Ban hành: 20/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

11

Chỉ thị 360-CT năm 1991 về tiếp tục đổi mới chế độ làm việc của Hội đồng Bộ trưởng do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 360-CT Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 1991 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG I. Trong những năm qua, Hội đồng Bộ trưởng đã nhiều lần cải

Ban hành: 05/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

12

Nghị định 169-HĐBT năm 1991 về Công chức Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 169-HĐBT Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 1991 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 169-HĐBT NGÀY 25-5-1991 VỀ CÔNG CHỨC

Ban hành: 25/05/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

13

Nghị định 133-HĐBT năm 1991 hướng dẫn Luật công đoàn do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 133-HĐBT Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 1991 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 133-HĐBT NGÀY 20-4-1991 HƯỚNG DẪN THI

Ban hành: 20/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

14

Nghị định 115-HĐBT năm 1991 thi hành Pháp lệnh Đo lường do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115-HĐBT Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 1991 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 115-HĐBT NGÀY 13-4-1991 BAN HÀNH QUY

Ban hành: 13/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

15

Nghị định 351-HĐBT năm 1990 Hướng dẫn Luật Thuế doanh thu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 351-HĐBT Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 1990 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 351-HĐBT NGÀY 2-10-1990 QUY ĐỊNH

Ban hành: 02/10/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

16

Nghị định 353-HĐBT Hướng dẫn Luật Thuế lợi tức do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 353-HĐBT Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 1990 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 353- HĐBT NGÀY 2-10-1990 QUY ĐỊNH

Ban hành: 02/10/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

17

Nghị định 68-HĐBT ban hành Quy chế chấp hành viên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 68-HĐBT Hà nội, ngày 06 tháng 3 năm 1990 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 68-HĐBT NGÀY 6-3-1990 BAN HÀNH QUY

Ban hành: 06/03/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

18

Quyết định 319-CT năm 1988 về việc uỷ nhiệm xét quyết định thưởng cờ thi đua luân lưu của Hội đồng Bộ trưởng hàng năm do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 319-CT Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC UỶ NHIỆM XÉT QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG CỜ THI ĐUA LUÂN LƯU CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ÀNG NĂM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 23/12/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

19

Pháp lệnh Thuế Nông nghiệp năm 1983 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

cho hiện vật, do Hội đồng bộ trưởng quy định. Điều 3 Đất khai hoang, đất phục hoá chưa phải chịu thuế nông nghiệp, kể từ vụ thu hoạch đầu tiên, trong thời hạn như sau : a) Đối với đất khai hoang : từ 3 đến 5 năm. b) Đối với đất phục hoá : từ 1 đến 3 năm. Thời hạn chưa phải chịu thuế nông nghiệp đối với từng trường hợp

Ban hành: 25/02/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

20

Nghị định 30-HĐBT năm 1989 thi hành Luật Đất đai do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30-HĐBT Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 1989 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 30-HĐBT NGÀY 23/3/1989 VỀ

Ban hành: 23/03/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45