Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 133/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành: 08/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 133/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH, PHÓ TRƯỞNG BAN BAN LỄ TANG NHÀ NƯỚC TẠI CUỘC HỌP PHÂN CÔNG TỔ CHỨC, PHỤC VỤ LỄ TANG ĐỒNG CHÍ TRUNG TƯỚNG ĐỒNG SỸ NGUYÊN, NGUYÊN ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG (NAY LÀ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ), NGUYÊN TƯ LỆNH BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN

Ngày 08 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng ban Ban Lễ tang Nhà nước đã chủ trì cuộc họp về phân công tổ chức, phục vụ lễ tang đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), nguyên Tư lệnh bộ đội Trường Sơn. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Lễ tang Nhà nước, thành viên Ban Tổ chức lễ tang và đại diện lãnh đạo các cơ quan: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Binh đoàn 12.

Thời gian tổ chức lễ tang đồng chí Đồng Sỹ Nguyên:

- Lễ viếng: từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 10 tháng 4 năm 2019, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

- Lễ Truy điệu: từ 12 giờ 30 phút cùng ngày.

- Lễ An táng: từ 17 giờ 00 phút cùng ngày tại Công viên Vĩnh Hằng, Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo về dự kiến phân công các Ban, Bộ, ngành, cơ quan, địa phương tổ chức, phục vụ lễ tang, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp và đại diện gia đình đồng chí Đồng Sỹ Nguyên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kết luận phân công nhiệm vụ các Ban, Bộ, ngành, cơ quan, địa phương như sau:

1. Văn phòng Trung ương Đảng

- Tiếp nhận các văn bản của các cơ quan và của Ban Lễ tang Nhà nước, Ban Tổ chức Lễ tang gửi đến, báo cáo Thường trực Ban Bí thư để hoàn chỉnh và ban hành các văn bản chính thức về Lễ tang.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ chuẩn bị Lời cảm ơn chung của Ban Lễ tang Nhà nước, Ban Tổ chức lễ tang và gia đình về lễ tang đồng chí Đồng Sỹ Nguyên trình Trưởng ban Ban Lễ tang Nhà nước.

- Phối hợp Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ tang đồng chí Đồng Sỹ Nguyên; tổ chức đưa, đón và bố trí ăn nghỉ, phương tiện đi lại cho các đng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hà Nội.

- Mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng.

- Là đầu mối tiếp nhận dự trù và quyết toán kinh phí phục vụ lễ tang.

- Tổ chức đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng đến viếng, dự lễ truy điệu và đưa tang.

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng chuẩn bị vòng hoa tại nhà tang lễ.

2. Ban Tổ chức Trung ương

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Chính phủ soạn thảo: Thông cáo về Lễ tang cấp Nhà nước; danh sách Ban Lễ tang Nhà nước, Ban Tổ chức Lễ tang; tiểu sử người từ trần; thông báo về Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng; có ý kiến đóng góp của gia đình người từ trần và được Ban Lễ tang Nhà nước thông qua trình Ban Bí thư.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ và gia đình soạn thảo điếu văn, xin ý kiến đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, đng chí Thường trực Ban Bí thư, trước khi báo cáo Trưởng ban Ban Lễ tang Nhà nước.

- Chuẩn bị nội dung ghi trên bia mộ.

3. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ chuẩn bị dự thảo Điếu văn trình Ban Bí thư (qua Văn phòng Trung ương Đảng).

- Chỉ đạo Báo Nhân dân và các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương đưa tin buồn; tiểu sử và ảnh người từ trần; thông báo về Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng và lời cảm ơn của Ban Lễ tang Nhà nước. Trong thông báo tin buồn có ghi: các đoàn đến viếng không mang vòng hoa, chỉ mang theo băng vải đen, có kích thước 1,2m x 0,2m để gắn vào vòng hoa do Ban Tổ chức L tang chun bị; thông báo về nguyện vọng của gia đình xin không nhận tiền phúng điếu.

- Chỉ đạo Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, ghi hình về Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng đồng chí Đng Sỹ Nguyên; đưa tin trên đài phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Bình.

4. Văn phòng Chính phủ

- Dự thảo danh sách Ban Lễ tang Nhà nước, Ban Tổ chức lễ tang; thông báo về Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng; Điếu văn gửi Ban Tổ chức Trung ương.

- Chuẩn bị nội dung, phục vụ các cuộc họp của Ban Lễ tang, Ban Tổ chức lễ tang; dự thảo thông báo kết luận cuộc họp.

- Chuẩn bị chương trình, kịch bản chi tiết Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng.

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng sắp xếp, giới thiệu các đoàn vào viếng.

- Chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Trung ương bố trí các đồng chí thành viên Ban Tổ chức lễ tang đứng cảm ơn các đoàn đến viếng.

- Mời các đồng chí thành viên Ban Lễ tang Nhà nước, thành viên Ban Tổ chức lễ tang tham dự lễ an táng.

- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức đưa, đón và bố trí ăn nghỉ, phương tiện đi lại cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hà Nội.

- Tổ chức đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Chính phủ đến viếng, dự lễ truy điệu và đưa tang.

- Chuẩn bị 10 sổ tang, 20 bút ghi sổ tang, 20 bút ghi phiếu đăng ký viếng đặt tại Nhà tang lễ Quốc gia.

5. Bộ Quốc phòng

- Phối hợp với Bộ Y tế và chỉ đạo Bệnh vin Trung ương Quân đội 108 bảo đảm về kỹ thuật bảo quản thi hài.

- Chủ trì, phối hợp với gia đình chuẩn bị quan tài để khâm liệm thi hài.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ khảo sát thực tế, triển khai công tác hậu cần, kỹ thuật, trang trí tại Nhà tang lễ, nơi an táng.

- Chủ trì, phối hợp với gia đình đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ cho thành viên, khách của gia đình.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương chuẩn bị 6 vòng hoa có băng vải đỏ chữ vàng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình; 25 vòng hoa luân chuyển.

- Chuẩn bị phương tiện, xe ô tô phục vụ Lễ viếng, Lễ truy điệu và đưa tang.

- Chuẩn bị nước uống tại Nhà Tang lễ và nơi an táng.

- Chủ trì, phối hp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng; sắp xếp, giới thiệu các đoàn vào viếng. Trực tiếp điều hành Lễ đưa tang và Lễ an táng theo quy định.

- Tổ chức đăng ký các đoàn vào viếng, phát băng tang và in, cài băng viếng vào vòng hoa luân chuyển.

- Bố trí ăn trưa cho các thành viên Ban Lễ tang Nhà nước, thành viên Ban Tổ chức lễ tang, gia đình và các đồng chí phục vụ đi tham dự lễ an táng.

- Bố trí quân nhạc tại Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng.

- Trang trí Lễ đài tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội theo quy định.

- Cử sĩ quan quân đội đứng túc trực bên linh cữu trong Lễ viếng, Lễ truy điệu; sĩ quan dn các đoàn vào viếng và chiến sĩ tiêu binh, luân chuyn vòng hoa.

- Bố trí lực lượng và phương tiện phục vụ lễ đưa tang theo quy định.

- Chủ trì, bố trí sơ đồ Lễ đưa tang từ Nhà tang lễ Quốc gia, số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội đến Công viên Vĩnh Hằng, Ba Vì, Hà Nội. Tổ chức tốt công tác bảo vệ, sắp xếp đội hình xe tang được thông suốt cả đi và về.

- Kiểm tra, rà soát bảo đảm an toàn khu vực viếng, an táng.

- Chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cử cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng.

6. Bộ Công an

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, UBND thành phố Hà Nội tổ chức các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn trong thời gian tổ chức lễ tang.

- Phân luồng, dẫn đoàn, phương án giao thông; phối hợp Bộ Quốc phòng bố trí thứ tự đội hình xe đưa tang.

7. Bộ Y tế

- Bố trí tổ y tế trực tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội và nơi an táng.

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 xử lý kỹ thuật bảo quản tốt thi hài trong quá trình tổ chức lễ tang.

8. UBND thành phố Hà Nội

- Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổ chức tốt công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tổ chức lễ tang.

- Tổ chức các đoàn đại biểu Hà Nội đến viếng, dự Lễ truy điệu và Lễ an táng.

9. Phân công lãnh đạo Ban, bộ, cơ quan đứng túc trực bên linh cữu

- Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, tỉnh Quảng Bình, mỗi cơ quan phân công 01 lãnh đạo, Bộ Quốc phòng phân công lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục Hậu cn tham gia đứng túc trực bên linh cữu lúc các đoàn Ban Chp hành Trung ương, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam vào viếng và lúc truy điệu. Bộ Quốc phòng phân công 04 sĩ quan cấp tướng đứng túc trực thường xuyên bên linh cữu trong thời gian diễn ra lễ viếng và lễ truy điệu đồng chí Đồng Sỹ Nguyên.

- Văn phòng Chính phủ thông báo thời gian và lịch đứng túc trực bên linh cữu tại lễ viếng, lễ truy điệu cho các bộ, cơ quan, địa phương biết, phối hợp thực hiện.

10. Căn cứ kế hoạch tổ chức Lễ tang và kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Trưởng ban Ban Lễ tang Nhà nước, các Ban, bộ, ngành, cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác được giao.

11. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng ban Ban Lễ tang Nhà nước và Ban Tổ chức lễ tang sẽ tổng kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức, phục vụ lễ tang vào lúc 16 giờ 00 ngày 09 tháng 4 năm 2019 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội.

12. Phân công các đồng chí chỉ đạo tổ chức phục vụ lễ tang

- Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

- Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương.

- Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

- Đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

- Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

- Đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

13. Đầu mối liên hệ

a) Văn phòng Chính phủ

- Đ/c Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (điện thoại 0913.290.124).

- Đ/c Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (điện thoại 0903.212.888).

- Đ/c Phạm Kỳ Trung, Phó Cục trưởng Cục Quản trị (điện thoại 0913.322.759).

- Đ/c Vũ Thị Thu Nga, Phó Cục trưởng Cục Quản trị (điện thoại 0904.069.696);

b) Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (điện thoại 098.572.7799);

c) Bộ Công an: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an (điện thoại 091.324.0645).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Ban, bộ, ngành, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
- Các thành viên: Ban Lễ tang Nhà nước, Ban Tổ chức lễ tang;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Cục QT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCB (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 133/TB-VPCP ngày 08/04/2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Trưởng ban Ban Lễ tang Nhà nước tại cuộc họp phân công tổ chức, phục vụ lễ tang đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), nguyên Tư lệnh bộ đội Trường Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.856

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!