Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 320/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 320/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC CẤP QUỐC GIA KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH CỐ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG PHẠM HÙNG (11/6/1912 - 11/6/2012)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Thông báo số 49-TB/TW ngày 06 tháng 9 năm 2011 của Ban Bí thư về tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2012), gồm các ông, bà sau đây:

1. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban.

2. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban.

3. Ông Nguyễn Văn Diệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long - Phó Trưởng ban.

4. Ông Hoàng Thanh Khiết, Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng - Thành viên.

5. Ông Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương - Thành viên.

6. Ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Thành viên.

7. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

8. Ông Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an - Thành viên.

9. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Thành viên.

10. Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Thành viên.

11. Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng - Thành viên.

12. Ông Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh - Thành viên.

13. Ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - Thành viên.

14. Ông Nguyễn Đăng Tiến, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - Thành viên.

15. Ông Phạm Văn Lực, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long - Thành viên.

16. Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long - Thành viên.

Điều 2. Ban Tổ chức chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện công tác tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập bộ phận thường trực giúp việc Ban Tổ chức, mời đại diện các Bộ, ban, ngành liên quan và tỉnh Vĩnh Long tham gia.

Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức và bộ phận thường trực được bố trí trong dự toán ngân sách của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các thành viên Ban Tổ chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các thành viên Ban Tổ chức;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, TCCB, Cục QT, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 320/QĐ-TTg ngày 19/03/2012 thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2012) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.732

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38