Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 388/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành: 03/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 388/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH, TRƯỞNG BAN BAN TỔ CHỨC LỄ TANG TẠI CUỘC HỌP PHÂN CÔNG TỔ CHỨC, PHỤC VỤ LỄ TANG ĐỒNG CHÍ ĐỖ MƯỜI, NGUYÊN TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, NGUYÊN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG (NAY LÀ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ) NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, NGUYÊN CỐ VẤN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ngày 03 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Ban Tổ chức lễ tang đã chủ trì cuộc họp về phân công tổ chức, phục vụ lễ tang đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Tổ chức lễ tang và lãnh đạo các cơ quan: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Nhà tang lễ Quốc gia, Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Quốc phòng.

Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo về dự kiến phân công các Ban, Bộ, ngành, cơ quan, địa phương tổ chức, phục vụ lễ tang, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kết luận phân công nhiệm vụ các Ban, Bộ, ngành, cơ quan, địa phương như sau:

1. Văn phòng Trung ương Đảng

- Tiếp nhận các văn bản của các cơ quan và của Ban Tổ chức Lễ tang gửi đến báo cáo Thường trực Ban Bí thư để hoàn chỉnh và ban hành các văn bản chính thức về Lễ tang.

- Trình Bộ Chính trị tổ chức Đoàn Ban Chấp hành Trung ương vào viếng.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức đưa, đón và bố trí ăn nghỉ phương tiện đi lại cho các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

- Mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng dự Lễ viếng, Lễ truy điệu.

- Thông báo cho các tỉnh, thành phố và các ban, bộ, ngành, cơ quan để tham dự Lễ tang.

- Chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ chỉ đạo Nhà tang lễ Quốc gia, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng.

- Chuẩn bị chương trình, kịch bản chi tiết Lễ viếng, Lễ Truy điệu, Lễ an táng.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương lập danh sách các cơ quan, đoàn thể Trung ương, địa phương và sắp xếp thứ tự các đoàn vào viếng tại Hà Nội.

- Chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng giới thiệu các đoàn vào viếng tại Hà Nội.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương bố trí các đồng chí thành viên Ban Tổ chức lễ tang đứng cảm ơn các đoàn đến viếng.

- Tổng hợp, dự thảo Thông báo cuối ngày của Ban Tổ chức lễ tang về lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng; Báo cáo tổng hợp của Ban Tổ chức lễ tang về công tác tổ chức, phục vụ sau khi kết thúc lễ tang.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ đón tiếp, bố trí nơi ăn nghỉ, bảo đảm y tế cho khách của gia đình.

- Chuẩn bị vòng hoa tại Lễ viếng, gồm 6 vòng hoa cố định: Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gia đình; 30 vòng hoa luân chuyển tại thành phố Hà Nội.

- Chuẩn bị quan tài để khâm liệm thi hài.

- Là đầu mối tập hợp dự trù và quyết toán kinh phí phục vụ lễ tang.

2. Ban Tổ chức Trung ương

- Trình Bộ Chính trị thành lập Ban Lễ tang Nhà nước, Ban Tổ chức lễ tang, nơi Tổ chức Lễ tang và nơi an táng.

- Chuẩn bị tiểu sử, thông cáo đặc biệt, thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng trình Bộ Chính trị.

- Dự kiến phân công các đồng chí lãnh đạo túc trực bên linh cữu khi có các đoàn cấp cao của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn Ngoại giao đến Viếng và dự Lễ truy điệu, trình Bộ Chính trị.

- Phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng lập danh sách các cơ quan, đoàn thể Trung ương, địa phương và sắp xếp thứ tự các đoàn vào viếng và dự lễ truy điệu tại Hà Nội.

- Chuẩn bị nội dung ghi trên bia mộ.

(Các văn bản trên gửi về Văn phòng Trung ương Đảng để trình Bộ Chính trị).

3. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng chuẩn bị dự thảo lời điếu trình Bộ Chính trị (qua Văn phòng Trung ương Đảng).

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan chỉ đạo báo đài Trung ương đưa tin các thông báo trên vào chương trình thời sự từ sáng ngày 04 tháng 10 năm 2018.

- Chỉ đạo việc truyền hình và phát thanh trực tiếp tại Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đưa tin về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Đỗ Mười trong những ngày Lễ quốc tang.

- Chỉ đạo việc đăng tin điện chia buồn của các nước, các đảng, tổ chức quốc tế.

- Chỉ đạo báo, đài đưa tin về các đoàn trong nước, nước ngoài đến viếng.

- Chỉ đạo dừng các hoạt động văn nghệ và vui chơi giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang.

4. Văn phòng Chính phủ

- Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, để giúp Ban Tổ chức lễ tang phục vụ chu đáo trong những ngày lễ Quốc tang.

- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức đưa, đón và bố trí ăn nghỉ phương tiện đi lại cho các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức đoàn Chính phủ đến viếng, dự lễ truy điệu và đưa tang theo sự phân công của Ban Tổ chức lễ tang.

- Chuẩn bị sổ tang, bút viết tại Nhà tang lễ Quốc gia, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiếp nhận các điện chia buồn của quốc tế và gửi về Bộ Ngoại giao.

5. Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước

- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng để giúp Ban Tổ chức lễ tang phục vụ chu đáo trong những ngày Lễ Quốc tang.

- Tổ chức Đoàn Quốc hội, Đoàn Chủ tịch nước đến viếng, dự Lễ truy điệu và đưa tang theo sự phân công của Ban Tổ chức lễ tang.

- Tiếp nhận các điện chia buồn của quốc tế và gửi về Bộ Ngoại giao.

6. Ban Đối ngoại Trung ương

- Giúp Ban Tổ chức lễ tang đưa đón, hướng dẫn và phục vụ khách quốc tế thuộc các đảng anh em đến viếng. Thông báo sớm các đoàn vào viếng cho Bộ Ngoại giao.

- Tập hợp các điện chia buồn gửi về Bộ Ngoại giao.

7. Bộ Ngoại giao

- Chỉ đạo các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài lập bàn thờ, đón tiếp các tổ chức, cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài đến viếng và ký sổ tang từ ngày 04 tháng 10 năm 2018, treo cờ rủ trong các ngày tổ chức lễ quốc tang.

- Đón, hướng dẫn, tổ chức các đoàn khách quốc tế, ngoại giao đoàn tại Việt Nam đến viếng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Là đầu mối tập hợp các điện chia buồn của các nước, các đảng, tổ chức quốc tế để báo cáo, xử lý.

- Tổ chức các đoàn nước ngoài đến viếng, dự Lễ truy điệu (nếu có).

- Phối hợp các cơ quan, tổ chức đón tiếp Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế dự lễ tang (nếu có)

8. Bộ Quốc phòng

- Phối hợp với Bộ Y tế, chỉ đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bảo đảm về kỹ thuật bảo quản thi hài.

Bố trí quân nhạc tại Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng.

Trang trí Lễ đài; phục vụ nước uống tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương sắp xếp thứ tự các đoàn vào Viếng và dự Lễ truy điệu tại Hà Nội.

- Tổ chức đăng ký các đoàn vào viếng, phát băng tang và in, cài băng viếng vào vòng hoa luân chuyển; phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng cử cán bộ giới thiệu các đoàn vào viếng tại Hà Nội.

- Cử sĩ quan quân đội đứng túc trực bên linh cữu trong Lễ viếng, Lễ truy điệu, sĩ quan dẫn các đoàn vào viếng và chiến sĩ luân chuyển vòng hoa.

- Chuẩn bị xe nghi thức phục vụ lễ tang.

- Chuẩn bị phương tiện, xe ô tô phục vụ Lễ viếng, Lễ truy điệu và đưa tang.

- Chủ trì, bố trí sơ đồ Lễ đưa tang từ Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội đến xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Tổ chức tốt công tác bảo vệ, sắp xếp đội hình xe tang được thông suốt lúc đi và về.

- Trực tiếp điều hành Lễ đưa tang và Lễ an táng theo quy chế.

- Rà soát bảo đảm an toàn khu vực viếng, an táng.

- Chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Quân khu 7 cử cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng ở thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Bộ Công an

- Chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối trong những ngày Lễ Quốc tang.

- Phân luồng, dẫn đoàn giao thông, phương án giao thông; phối hợp Bộ Quốc phòng bố trí thứ tự đội hình xe đưa tang.

- Cấp phát, kiểm soát thẻ đại biểu; phù hiệu xe ô tô, phù hiệu Ban Tổ chức.

10. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo cụ thể việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí, việc treo cờ rủ trong những ngày Lễ Quốc tang.

11. Bộ Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng kịch bản truyền hình trực tiếp tang lễ.

- Lập danh sách phóng viên tác nghiệp tại lễ tang gửi về Bộ Tư lệnh Cảnh vệ để cấp thẻ hoạt động.

- Theo dõi thông tin trên không gian mạng để đánh giá, báo cáo Ban Tổ chức Lễ tang.

12. Bộ Y tế

- Tổ chức công tác y tế bảo vệ sức khoẻ các đồng chí lãnh đạo, gia đình, các đoàn đại biểu trong những ngày Lễ Quốc tang.

- Bố trí tổ y tế trực tại Nhà Tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và nơi an táng.

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 xử lý kỹ thuật bảo quản tốt thi hài trong quá trình tổ chức tang lễ.

13. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng khảo sát thực tế, triển khai công tác hậu cần, kỹ thuật, trang trí tại nơi an táng.

- Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổ chức tốt công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trong những ngày Lễ quốc tang.

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch chỉ đạo cụ thể việc ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày Lễ tang.

- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng.

- Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng bảo đảm an ninh, an toàn Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng.

- Tổ chức đoàn đại biểu đến viếng, dự Lễ truy điệu và Lễ an táng.

14. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng trong việc tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổ chức tốt công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trong những ngày Lễ quốc tang.

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch chỉ đạo cụ thể việc ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày quốc tang.

- Tổ chức đoàn đại biểu đến viếng, dự Lễ truy điệu.

15. Căn cứ kế hoạch tổ chức Lễ tang và kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Ban Tổ chức Lễ tang, các Ban, bộ, ngành, cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác được giao.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Ban Tổ chức lễ tang sẽ chủ trì tổng kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức, phục vụ lễ tang vào lúc 16 giờ 00 ngày 05 tháng 10 năm 2018 tại Nhà Tang lễ quốc gia, số 05 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

16. Phân công các đồng chí chỉ đạo tổ chức phục vụ lễ tang

a) Các đồng chí sau chủ trì chỉ đạo tổ chức phục vụ Lễ tang tại Hà Nội:

- Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

- Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

- Các đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Huy Tăng, Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương;

b) Các đồng chí sau chỉ đạo tổ chức phục vụ Lễ tang tại Thành phố Hồ Chí Minh: Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;

c) Các đồng chí thành viên khác của Ban Tổ chức lễ tang tùy điều kiện công việc sẽ tham gia chỉ đạo tổ chức phục vụ lễ tang tại thành phố Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh.

17. Đầu mối liên hệ

a) Văn phòng Trung ương Đảng:

- Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (điện thoại: 0913.955.307). Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Vụ trưởng Thư ký đồng chí Nguyễn Văn Nên (điện thoại: 0912.165.699)

- Đồng chí Hoàng Công Hoàn, Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng (điện thoại: 0985.889.888)

- Đồng chí Trần Văn Thành, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (điện thoại: 0913.248.358).

- Đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, phụ trách khu vực phía Nam (điện thoại: 0913.993.255).

b) Văn phòng Chính phủ: Đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng (điện thoại: 0913.290.124).

c) Bộ Quốc phòng: Đồng chí Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (điện thoại: 0903.817.936).

d) Bộ Công an: Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an (điện thoại: 0913.209.045).

đ) Thành phố Hồ Chí Minh: Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố (điện thoại: 0919.611.999).

e) Các ban, bộ, ngành, địa phương: Cử đại diện lãnh đạo làm đầu mối gửi Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ để phối hợp triển khai công việc.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
- Các thành viên Ban Tổ chức Lễ tang;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ban Đối ngoại Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ: QP, CA, Y tế, Ngoại giao, VHTT&DL, TT&TT;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ TW;
- Thành ủy, UBND: TP. HCM, TP. Hà Nội;
- BTL Quân khu 7; BTL Cảnh vệ;
- Đoàn nghi lễ quân đội, Bộ Quốc phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục: TH, QHQT, TKBT, QT,  HC-QT II, TTHNQT, HTTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCB (3). Tuấn

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 388/TB-VPCP ngày 03/10/2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Ban Tổ chức lễ tang tại cuộc họp phân công tổ chức, phục vụ lễ tang đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.335

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!