Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 319-CT năm 1988 về việc uỷ nhiệm xét quyết định thưởng cờ thi đua luân lưu của Hội đồng Bộ trưởng hàng năm do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 319-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 23/12/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 319-CT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 1988

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC UỶ NHIỆM XÉT QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG CỜ THI ĐUA LUÂN LƯU CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ÀNG NĂM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Theo Nghị định số 80-CP ngày 13-5-1964 của Hội đồng Chính phủ quy định chế độ thưởng thi đua;
Theo Quyết định số 7-CP ngày 3-1-1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về cờ thưởng trong kế hoạch 5 năm 1986-1990;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Thi đua - khen thưởng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay uỷ nhiệm cho các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Tổng cục trưởng, Thủ trưởng cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng hàng năm xét và quyết định thưởng cờ thi đua luân lưu của Hội đồng Bộ trưởng cho những đơn vị có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước xã hội chủ nghĩa trong các ngành và tổ chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ, Tổng cục.

Điều 2. Tiêu chuẩn và đối tượng thưởng cờ theo quy định tại Quyết định số 7-CT ngày 3-1-1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 3. Trước khi ra quyết định thưởng cờ, Bộ, Uỷ ban, Tổng cục có sự trao đổi với Viện Thi đua - khen thưởng Nhà nước.

Điều 4. Viện trưởng Viện Thu đua - khen thưởng Nhà nước cùng Bộ Tài chính thống nhất định mức tiền thưởng kèm theo cờ hàng năm.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Viện trưởng Viện Thi đua - khen thưởng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 319-CT năm 1988 về việc uỷ nhiệm xét quyết định thưởng cờ thi đua luân lưu của Hội đồng Bộ trưởng hàng năm do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.356

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139