Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CONG TY PHAT TRIEN KY NGHE DUOC TW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 241-260 trong 11138 văn bản

Ban hành: 11/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2017

242

Kế hoạch 3199/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Hà Nam ban hành

3.2. Ban Quản lý các Khu công nghiệp chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung hoàn thiện quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và đẩy mạnh thu hút đầu tư, lựa chọn doanh nghiệp có năng lực đầu tư và năng lực thu hút doanh nghiệp thứ cấp để phát triển đồng bộ các khu công nghiệp theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đáp ứng kịp

Ban hành: 03/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2017

243

Quyết định 1067/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch phát triển thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa theo Chương trình hành động 09-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020

dục, thể thao hàng năm (ngân sách chi cho thể dục, thể thao được tính theo tỷ lệ % tổng kinh phí chi cho các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh). - Tăng cường có trọng tâm, trọng điểm cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành thể dục, thể thao. + Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật để phục vụ thể thao thành tích cao bảo đảm điều kiện,

Ban hành: 03/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2018

244

Quyết định 4982/QĐ-UBND năm 2016 về Đề án Phát triển xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020

WTO của Việt Nam và các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) mà Việt Nam đã, đang và sẽ kết, với mục đích phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu từ 1,2 tỷ USD vào năm 2020. - Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại theo hướng đổi mới công tác khuyến công, hỗ trợ thiết thực để phát triển làng nghề

Ban hành: 13/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2016

245

Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình 12-CTr/TU thực hiện Kết luận 05-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW do thành phố Cần Thơ ban hành

lâu dài gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đưa công tác phòng, chống tội phạm vào chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; c)

Ban hành: 28/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

246

Quyết định 2387/QĐ-BTC năm 2017 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Bộ Tài chính ban hành

của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày . Điều 3.

Ban hành: 20/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2017

247

Quyết định 1408/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, tính đến 2030

phân bón trong Tổng công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An. + Hình thành Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Y- Dược Nghệ An. - Khuyến khích thành lập 3 - 5 đơn vị tư vấn về lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở hữu trí tuệ. - Phát triển 1 đến 2 trung tâm nghiên cứu công nghệ thông tin trên cơ sở nâng cao trình độ

Ban hành: 04/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2016

248

Quyết định 228/QĐ-TTg năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Kết luận 13-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

chính trị và trật tự, an toàn xã hội. 2. Huy động tối đa sức mạnh tổng hợp, phát huy triệt để tiềm năng, lợi thế để xây dựng vùng đồng bằng sông Hồng thực sự trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học và du lịch chất lượng cao. Tập trung nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào phát triển sản

Ban hành: 10/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2014

249

Quyết định 1999/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động 36-CTrHĐ/TU thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

mại hóa sản phẩm. - Giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan hoàn thành xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật các công trình phục vụ quản lý, điêu hành, cảnh quan và tạo điều kiện để bổ sung hoàn thiện và phát triển các khu chức năng, hoàn chỉnh toàn bộ Khu Công nghệ cao theo quy hoạch được duyệt. 1.4. Phát

Ban hành: 24/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2014

250

Quyết định 250/QĐ-TTg năm 2014 Kế hoạch thực hiện Kết luận 25-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời có tác dụng cắt lũ và chống sa mạc hóa cho khu vực miền Trung đã được xác định trong Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và chiến lược biển của cả nước. Huy động nguồn lực thực hiện một số công trình trọng điểm của Vùng như dự án Tổ họp lọc dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa; mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất; Nhà máy

Ban hành: 13/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2014

251

Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về "tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết 10/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; Kế hoạch 62-KH/TU thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW do tỉnh Thái Bình ban hành

dựng Đề án tổ chức sắp xếp lại các quỹ trên địa bàn tỉnh có vốn điều lệ từ ngân sách nhà nước. - Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố rà soát, sắp xếp lại các quỹ trên địa bàn tỉnh có vốn điều lệ từ ngân sách nhà nước như: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ phát triển đất, Quỹ khoa học công nghệ, Quỹ

Ban hành: 29/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2018

252

Nghị quyết 125/NQ-CP năm 2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Chính phủ ban hành

quyết số 28-NQ/TW) với mục tiêu tổng quát là “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập

Ban hành: 08/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2018

253

Quyết định 2388/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 46/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Thanh Hóa ban hành

trong: Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020; Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại được phê duyệt tại Quyết định 682/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại

Ban hành: 10/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2013

254

Quyết định 1284/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 27-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Tây Ninh ban hành

HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 27-CTR/TU, NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA TỈNH ỦY VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW, NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI) VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI

Ban hành: 10/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2013

255

Quyết định 5071/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW, 97/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Thanh Hóa ban hành

xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm, nghiệp theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị khóa XI. Tổ chức chặt chẽ việc cổ phần hóa, sắp xếp, giải thể các công ty nông, lâm nghiệp, bảo đảm quyền lợi của người đang nhận khoán đất đai, mặt nước, vườn cây lâu năm và rừng. e) Sở Khoa học và

Ban hành: 27/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2018

256

Quyết định 1186/QĐ-BNN-BVTV năm 2019 về loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Glyphosate ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1186/QĐ-BNN-BVTV Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC LOẠI BỎ THUỐC

Ban hành: 10/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2019

257

Quyết định 5365/QĐ-BNN-TCLN năm 2016 hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng 6 loài cây ngập mặn: Mấm trắng, Mấm biển, Đước đôi, Đưng, Bần trắng và Cóc trắng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Cóc trắng (Lumnitzea racemosa). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày . Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá

Ban hành: 23/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2017

258

Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2017 triển khai Chương trình 21-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Sóc Trăng ban hành

có cơ chế phù hợp bảo vệ quyền lợi của cổ đông nhỏ. - Xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Sóc Trăng theo Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông,

Ban hành: 06/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2018

259

Kế hoạch 284/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Nghệ An ban hành

giảm tối thiểu 2%) đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021. - Sắp xếp lại các cơ quan báo chí thuộc và trực thuộc theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 đã được Bộ Chính trị khóa XI thông qua và kế hoạch của Chính phủ. - Chuyển nhà xuất bản sang công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên 100% vốn nhà nước,

Ban hành: 03/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2018

260

Kế hoạch 1553/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP và 16-NQ/TU thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW do tỉnh Bình Thuận ban hành

tâm chế biến sâu sa khoáng titan. 2.4. Ưu tiên phát triển và chuyển giao khoa học - công nghệ: * Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao: - Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 20–NQ/TW ngày 31/10/2012 Hội nghị

Ban hành: 28/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0