Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CONG TY PHAT TRIEN KY NGHE DUOC TW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 381-400 trong 11129 văn bản

381

Hướng dẫn 03-HD-VPTW năm 2016 thực hiện chế độ đảng phí theo Quyết định 342-QĐ/TW do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

viên hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng do bảo hiểm xã hội chi trả, mức đóng đảng phí bằng 0,5% tiền lương hưu, trợ cấp hằng tháng. Trường hợp đảng viên nghỉ hưu nhưng được các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, mời tiếp tục làm việc được hưởng tiền công, phụ cấp

Ban hành: 06/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2016

382

Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2017 triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2017-2020

đúng mục tiêu, nội dung của từng nguồn vốn gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH trên địa bàn. Tiếp tục rà soát các công trình dở dang, thực hiện cắt giảm quy mô, điểm dừng kỹ thuật hợp lý để tập trung hoàn thành các hạng mục cấp thiết, nhằm phát huy hiệu quả hoặc xem xét chuyển sang giai đoạn sau năm 2020. Hạn chế tối đa điều

Ban hành: 25/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2017

383

Kế hoạch 495/KH-UBND năm 2016 triển khai Chương trình hành động 05-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh An Giang ban hành

quyết số 29-NQ/TW, làm cho các cấp chính quyền, các sở, ban ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 29-NQ/TW và Chương trình 05-CTr/TU đối với nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. - Phát

Ban hành: 22/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2016

384

Quyết định 2478/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án “Phát triển sản phẩm văn hoá, nghệ thuật tiêu biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La phục vụ phát triển du lịch”

ngày nay vẫn được bảo tồn. Đó là: Những phong tục tập quán: Cưới xin, lễ tục, lễ hội, kiến trúc nhà cửa, trang phục; các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ, nghệ thuật biểu diễn …, đặc biệt là kho tàng văn hoá văn nghệ dân gian phong phú. Đây là thế mạnh để Sơn La phát triển các loại hình du lịch, nhất là du lịch cộng đồng, giúp du khách khám phá những

Ban hành: 23/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2013

385

Quyết định 5528/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Dịch vụ được xác định là ngành chủ lực trong phát triển kinh tế của huyện trong kỳ quy hoạch, ưu tiên phát triển dịch vụ thương mại, dịch vụ phục vụ, sửa chữa, gia công cơ khí,....Quy hoạch phát triển các thị trấn, thị tứ gắn với quy hoạch phát triển thương mại, chợ vùng, chợ nông thôn; khuyến khích đầu tư phát triển du lịch lịch sử, tâm linh, văn

Ban hành: 08/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2016

386

Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Kế hoạch 74-KH/TU thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW "về công tác Dân số trong tình hình mới" do thành phố Hà Nội ban hành

cao nhận thức và thay đổi hành vi về công tác dân số. Tập trung khai thác, phát triển những tiện ích, lợi thế của công nghệ thông tin, truyền thông trên mạng và các loại hình truyền thông khác. Đổi mới toàn diện nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục sức khỏe sinh sản trong và ngoài nhà trường, hình thành kiến thức và kỹ năng về dân

Ban hành: 20/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2018

387

Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2018 thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới do tỉnh Phú Yên ban hành

quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ; giúp phụ nữ được tiếp cận các nguồn vốn, khoa học kỹ thuật phát triển sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp. 2. Cơ quan thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh (Sở LĐTB và XH) - Thực hiện Chiến lược

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2018

Ban hành: 08/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2017

389

Kế hoạch 289/KH-UBND ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kon tum năm 2016

36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; - Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ và Chương trình

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2016

390

Kế hoạch 740/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình 53-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” do tỉnh Kon Tum ban hành

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý. + Rà soát, sắp xếp lại, kiện toàn các ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng theo hướng tinh gọn, hiệu quả. - Đối với các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Rà soát, nếu đủ điều kiện thì sắp xếp lại, kiện toàn theo hướng tinh

Ban hành: 28/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2018

391

Kế hoạch 190/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế do thành phố Hà Nội ban hành

động các nguồn lực xã hội tham gia vào việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động. Phát triển các dịch vụ huấn luyện, kiểm định, tư vấn kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm nâng cao quyền và lợi ích cho người lao động. V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Là cơ quan thường trực tham mưu giúp

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2014

392

Quyết định 206/QĐ-BYT năm 2015 về Danh mục cây dược liệu ưu tiên phát triển giai đoạn 2015 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

dược Hà Nội; - Trường Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh; - Tổng Công ty dược Việt Nam; - UBND các tỉnh và TP trực thuộc TW; - Sở Y tế các tỉnh và TP trực thuộc TW; - Lưu: VT, YDCT. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Quang Cường PHỤ LỤC DANH MỤC CÂY DƯỢC LIỆU ƯU TIÊN PHÁT

Ban hành: 22/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2015

393

Quyết định 4228/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 29-CTrHĐ/TU thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2013 - 2015 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

sản phẩm khoa học công nghệ. Sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường. Tạo điều kiện cho doanh nhân, doanh nghiệp tham gia các chương trình hỗ trợ nghiên cứu, phát triển công nghệ sản xuất, đăng và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến. Tăng cường mối liên kết giữa khoa học và sản xuất. Xây

Ban hành: 07/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2013

394

Báo cáo 98/BC-UBND năm 2015 sơ kết 05 năm thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020, tỉnh Thanh Hóa

tỷ lệ 0,64% trong tổng chi ngân sách tỉnh giai đoạn 2011 - 20153). - Tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 49 tổ chức KH&CN, gồm 29 tổ chức KH&CN công lập và 20 tổ chức KH&CN ngoài công lập, trong đó: + Tổ chức nghiên cứu và phát triển: 12 tổ chức, được tổ chức dưới hình thức trung

Ban hành: 17/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2016

395

Quyết định 1809/QĐ-UBND năm 2019 về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025

lý, công nghệ, thương mại. + Xây dựng Chương trình đào tạo và tổ chức các khóa đào tạo nâng cao trình độ công nhân kỹ thuật của doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. c) Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu - Hỗ

Ban hành: 11/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2019

396

Quyết định 320/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020

các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ và các nhà sáng chế/giải pháp hữu ích - Đẩy mạnh đăng bảo hộ sở hữu công nghiệp, chú trọng nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế, giải pháp hữu ích. Hàng năm hỗ trợ tối thiểu 100 đối tượng được bảo hộ và phát triển thương hiệu từ nguồn ngân sách của tỉnh theo các cơ chế chính sách đã ban hành.

Ban hành: 19/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

397

Quyết định 630/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 630/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ THỜI KỲ

Ban hành: 29/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2012

398

Quyết định 9792/QĐ-BCT năm 2014 về Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 08/NQ-CP thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

giảm phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện của ngành Công Thương; thực hiện thí điểm các công cụ kinh tế để thúc đẩy việc hình thành thị trường các-bon trong nước, sẵn sàng tham gia thị trường các-bon thế giới. 1.5. Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ phát thải thấp, phát triển công nghệ thu giữ khí thải gây hiệu ứng nhà

Ban hành: 30/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2014

399

Quyết định 4672/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đến năm 2020

được thu gom, xử lý đạt 89 - 91%. - Tỷ lệ hộ gia đình được dùng nước hợp vệ sinh 100%. III. LỰA CHỌN KHÂU ĐỘT PHÁ 1. Phát triển kinh tế biển - Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với phát triển đô thị và du lịch biển. - Đóng tàu thuyền và dịch vụ nghề cá: Phát triển đội tàu công suất cao từ 800 - 1.000 CV, vươn

Ban hành: 27/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

400

Quyết định 4086/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

công nghiệp CNTT, thúc đẩy công nghiệp phần mềm, dịch vụ và nội dung số. - Cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông là hạ tầng kinh tế - xã hội được ưu tiên phát triển, bảo đảm công nghệ hiện đại, quản lý và khai thác hiệu quả. - Phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quyết định đối với việc phát triển ứng dụng và sản xuất trong lĩnh vực

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6