Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CHU TICH NUOC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 190022 văn bản

81

Quyết định 916/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Trần Dương Nam do Chủ tịch nước ban hành

916/QD-CTN,Quyết định 916 2019,Chủ tịch nước,Quốc tịch,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 916/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

82

Quyết định 913/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Phạm Văn Duy do Chủ tịch nước ban hành

913/QD-CTN,Quyết định 913 2019,Chủ tịch nước,Quốc tịch,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 913/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

83

Quyết định 736/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Tàu Ứng Héng do Chủ tịch nước ban hành

736/QD-CTN,Quyết định 736 2019,Chủ tịch nước,Nhập quốc tịch,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Nhập quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 736/QĐ-CTN Hà Nội,

Ban hành: 09/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

84

Quyết định 734/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Lai Chong Shien do Chủ tịch nước ban hành

734/QD-CTN,Quyết định 734 2019,Chủ tịch nước,Nhập quốc tịch,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Nhập quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 734/QĐ-CTN Hà Nội,

Ban hành: 07/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

85

Quyết định 728/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Lâm Bích Linh do Chủ tịch nước ban hành

728/QD-CTN,Quyết định 728 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 728/QĐ-CTN Hà Nội, ngày

Ban hành: 07/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

86

Quyết định 735/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Hong Srun do Chủ tịch nước ban hành

735/QD-CTN,Quyết định 735 2019,Chủ tịch nước,Nhập quốc tịch,Nhập quốc tịch Việt Nam ,Lệ phí nhập quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 735/QĐ-CTN Hà Nội, ngày

Ban hành: 07/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

87

Quyết định 597/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Đào Thị Yến do Chủ tịch nước ban hành

597/QD-CTN,Quyết định 597 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 597/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 11

Ban hành: 11/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2019

88

Quyết định 2224/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Chu Thị Nhung do Chủ tịch nước ban hành

2224/QD-CTN,Quyết định 2224 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2224/QĐ-CTN Hà Nội, ngày

Ban hành: 30/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

89

Quyết định 473/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Diệp Quốc Hào do Chủ tịch nước ban hành

473/QD-CTN,Quyết định 473 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 473/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2019

90

Quyết định 474/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Phạm Lệ Viên do Chủ tịch nước ban hành

474/QD-CTN,Quyết định 474 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 474/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2019

91

Quyết định 475/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Huỳnh Thị Nhiệm do Chủ tịch nước ban hành

475/QD-CTN,Quyết định 475 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 475/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2019

92

Quyết định 345/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Lê Chính do Chủ tịch nước ban hành

345/QD-CTN,Quyết định 345 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 345/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 06

Ban hành: 06/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2019

93

Quyết định 313/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với ông Chung Lin Cheng do Chủ tịch nước ban hành

313/QD-CTN,Quyết định 313 2019,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Nhập quốc tịch Việt Nam ,Quốc tịch việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 313/QĐ-CTN Hà Nội,

Ban hành: 28/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2019

94

Quyết định 303/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Loan do Chủ tịch nước ban hành

303/QD-CTN,Quyết định 303 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 303/QĐ-CTN Hà Nội, ngày

Ban hành: 26/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

95

Quyết định 1753/QĐ-CTN về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

1753/QD-CTN,Quyết định 1753 2016,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch,Quốc tịch việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1753/QĐ-CTN

Ban hành: 18/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2016

96

Quyết định 116/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Ra Seon In do Chủ tịch nước ban hành

116/QD-CTN,Quyết định 116 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 116/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2019

97

Quyết định 115/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Vòng Cún Dưỡng do Chủ tịch nước ban hành

115/QD-CTN,Quyết định 115 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2019

98

Quyết định 49/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với Vũ Thị Thanh Hường do Chủ tịch nước ban hành

49/QD-CTN,Quyết định 49 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 07

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2019

99

Quyết định 2492/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Phan Đăng Tố do Chủ tịch nước ban hành

2492/QD-CTN,Quyết định 2492 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch Việt Nam ,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2492/QĐ-CTN Hà

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

100

Quyết định 2491/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Huyền Anh do Chủ tịch nước ban hành

2491/QD-CTN,Quyết định 2491 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch Việt Nam ,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2491/QĐ-CTN Hà

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79