Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CHU TICH NUOC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 190201 văn bản

161

Quyết định 866/QĐ-CTN năm 2018 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Phua Chiang Hock do Chủ tịch nước ban hành

866/QD-CTN,Quyết định 866 2018,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Nhập quốc tịch,Nhập quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 866/QĐ-CTN Hà Nội,

Ban hành: 29/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2018

162

Nghị quyết 129/2016/QH13 bầu Phó Chủ tịch nước do Quốc hội ban hành

129/2016/QH13,Nghị quyết 129 2016,Quốc hội,Luật Bầu cử,Kết quả bầu cử,Kết quả bầu Phó Chủ tịch nước ,Cơ quan bầu cử,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 129/2016/QH13

Ban hành: 08/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2016

163

Nghị quyết 117/2016/QH13 năm 2016 bầu Chủ tịch nước do Quốc hội ban hành

117/2016/QH13,Nghị quyết 117 2016,Quốc hội,Chủ tịch nước,Chủ tịch nước Việt Nam,Văn phòng Chủ tịch nước,Kết quả bầu Chủ tịch nước ,Chủ tịch nước Trần Đại Quang,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

164

Quyết định 799/QĐ-CTN năm 2018 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Tith San do Chủ tịch nước ban hành

799/QD-CTN,Quyết định 799 2018,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Nhập quốc tịch Việt Nam ,Nhập quốc tịch ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 799/QĐ-CTN Hà Nội,

Ban hành: 17/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2018

165

Quyết định 804/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Hoàng Quách Việt do Chủ tịch nước ban hành

804/QD-CTN,Quyết định 804 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 804/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2018

166

Quyết định 2113/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 170 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành

2113/QD-CTN,Quyết định 2113 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch đối với công dân cư trú tại Singapore,Cho thôi quốc tịch 170 công dân cư trú tại Singapore,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

167

Quyết định 2114/QĐ-CTN năm 2020 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Khan Shahab Uddin Ahmed do Chủ tịch nước ban hành

2114/QD-CTN,Quyết định 2114 2020,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Cho nhập quốc tịch Ông Khan Shahab Uddin Ahmed,Cho nhập quốc tịch đối với Ông Khan Shahab Uddin Ahmed,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

168

Quyết định 2060/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 172 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành

2060/QD-CTN,Quyết định 2060 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân,Cho thôi quốc tịch với công dân cư trú tại Đức,Cho thôi quốc tịch với công dân cư trú nước ngoài,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

169

Quyết định 2027/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 38 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành

2027/QD-CTN,Quyết định 2027 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch 38 công dân cư trú tại Đức,Cho thôi quốc tịch đối với công dân cư trú tại Đức,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2020

170

Quyết định 2028/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 83 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành

2028/QD-CTN,Quyết định 2028 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch đối với công dân cư trú tại Hàn Quốc,Cho thôi quốc tịch 83 công dân cư trú tại Hàn Quốc,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2020

171

Quyết định 2002/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Ma-lai-xi-a do Chủ tịch nước ban hành

2002/QD-CTN,Quyết định 2002 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch công dân cư trú nước ngoài,Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2020

172

Quyết định 2003/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành

2003/QD-CTN,Quyết định 2003 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch công dân cư trú nước ngoài,Cho thôi quốc tịch công dân đang cư trú tại Lào,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2020

173

Quyết định 2004/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 09 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành

2004/QD-CTN,Quyết định 2004 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch công dân cư trú nước ngoài,Cho thôi quốc tịch công dân cư trú tại Hàn Quốc,Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2020

174

Quyết định 2005/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 12 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành

2005/QD-CTN,Quyết định 2005 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân,Cho thôi quốc tịch công dân cư trú nước ngoài,Cho thôi quốc tịch công dân cư trú Hồng Kông,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2020

175

Quyết định 2006/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 09 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành

2006/QD-CTN,Quyết định 2006 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch công dân cư trú tại Hà Lan,Cho thôi quốc tịch công dân cư trú nước ngoài,Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2020

176

Quyết định 1931/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành

1931/QD-CTN,Quyết định 1931 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ,Cho thôi quốc tịch đối với 03 công dân,Cho thôi quốc tịch công dân cư trú tại Đức,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2020

177

Quyết định 1932/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành

1932/QD-CTN,Quyết định 1932 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch 04 công dân cư trú tại Hồng Kông,Cho thôi quốc tịch đối với công dân cư trú Hồng Kông,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

178

Quyết định 1933/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành

1933/QD-CTN,Quyết định 1933 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ,Cho thôi quốc tịch đối với công dân cư trú Hồng Kông,Cho thôi quốc tịch 02 công dân cư trú tại Hồng Kông,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

179

Quyết định 1934/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành

1934/QD-CTN,Quyết định 1934 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch 05 công dân cư trú tại Đức,Cho thôi quốc tịch đối với công dân cư trú tại Đức,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

180

Quyết định 1935/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Phạm Nguyễn Xuân Hồng do Chủ tịch nước ban hành

1935/QD-CTN,Quyết định 1935 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch bà Phạm Nguyễn Xuân Hồng,Cho thôi quốc tịch đối với công dân cư trú Hà Lan,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103