Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CHU TICH NUOC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 190201 văn bản

61

Quyết định 1836/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Hà Thu Dung do Chủ tịch nước ban hành

1836/QD-CTN,Quyết định 1836 2019,Chủ tịch nước,Quốc tịch,Thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1836/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 01 tháng

Ban hành: 01/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2019

62

Quyết định 1762/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Vu Thị Duyên do Chủ tịch nước ban hành

1762/QD-CTN,Quyết định 1762 2019,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Nhập quốc tịch Việt Nam ,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1762/QĐ-CTN Hà

Ban hành: 21/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

63

Quyết định 1750/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Trần Kim Tiến do Chủ tịch nước ban hành

1750/QD-CTN,Quyết định 1750 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch Việt Nam ,Quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1750/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

64

Quyết định 1761/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Lim Mỹ Kiên do Chủ tịch nước ban hành

1761/QD-CTN,Quyết định 1761 2019,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Nhập quốc tịch Việt Nam ,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1761/QĐ-CTN Hà

Ban hành: 21/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

65

Chỉ thị 1706/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Lâm Tú Nguyệt do Chủ tịch nước ban hành

1706/QD-CTN,Chỉ thị 1706 2019,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch Việt Nam ,Quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1706/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 15 tháng

Ban hành: 15/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

66

Quyết định 1638/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Hơ Thị Dia do Chủ tịch nước ban hành

1638/QD-CTN,Quyết định 1638 2019,Chủ tịch nước,Quốc tịch,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1638/QĐ-CTN Hà Nội, ngày

Ban hành: 25/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

67

Quyết định 1577/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Đàm A Fa do Chủ tịch nước ban hành

1577/QD-CTN,Quyết định 1577 2019,Chủ tịch nước,Quốc tịch,Nhập quốc tịch,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1577/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 19

Ban hành: 19/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2019

68

Quyết định 832/QĐ-CTN năm 2017 tước quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

832/QD-CTN,Quyết định 832 2017,Chủ tịch nước,Tước quốc tịch,Tước quốc tịch Việt Nam,Bị tước quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 832/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 17 tháng

Ban hành: 17/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2017

69

Quyết định 1532/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Trần Hà Vinh do Chủ tịch nước ban hành

1532/QD-CTN,Quyết định 1532 2019,Chủ tịch nước,Quốc tịch,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1532/QĐ-CTN Hà Nội, ngày

Ban hành: 12/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2019

70

Quyết định 1444/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Võ Minh Tân do Chủ tịch nước ban hành

1444/QD-CTN,Quyết định 1444 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Quốc tịch Việt Nam ,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1444/QĐ-CTN Hà

Ban hành: 27/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2019

71

Quyết định 1442/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Nguyễn Văn Đệ do Chủ tịch nước ban hành

1442/QD-CTN,Quyết định 1442 2019,Chủ tịch nước,Quốc tịch Việt Nam ,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1442/QĐ-CTN Hà

Ban hành: 27/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2019

72

Quyết định 1445/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Nguyễn Ngọc Hoàng do Chủ tịch nước ban hành

1445/QD-CTN,Quyết định 1445 2019,Chủ tịch nước,Quốc tịch,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1445/QĐ-CTN Hà Nội, ngày

Ban hành: 27/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2019

73

Quyết định 1298/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Đặng Đình Du do Chủ tịch nước ban hành

1298/QD-CTN,Quyết định 1298 2019,Chủ tịch nước,Quốc tịch,Quốc tịch Việt Nam ,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1298/QĐ-CTN Hà Nội, ngày

Ban hành: 07/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

74

Quyết định 1239/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Nguyễn Fernandez Miccah do Chủ tịch nước ban hành

1239/QD-CTN,Quyết định 1239 2019,Chủ tịch nước,Quốc tịch,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Nhập quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1239/QĐ-CTN Hà Nội, ngày

Ban hành: 24/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

75

Quyết định 1205/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Balkiss do Chủ tịch nước ban hành

1205/QD-CTN,Quyết định 1205 2019,Chủ tịch nước,Quốc tịch Việt Nam ,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Nhập quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1205/QĐ-CTN

Ban hành: 19/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

76

Quyết định 971/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Mai Hùng Cường do Chủ tịch nước ban hành

971/QD-CTN,Quyết định 971 2019,Chủ tịch nước,Quốc tịch,Quốc tịch việt Nam,Cho thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 971/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm

Ban hành: 06/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2019

77

Quyết định 970/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Đinh Thị Duyên do Chủ tịch nước ban hành

970/QD-CTN,Quyết định 970 2019,Chủ tịch nước,Quốc tịch,Cho thôi quốc tịch,Quốc tịch việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 970/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm

Ban hành: 06/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2019

78

Quyết định 968/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Cao Thu Huyền do Chủ tịch nước ban hành

968/QD-CTN,Quyết định 968 2019,Chủ tịch nước,Quốc tịch,Quốc tịch việt Nam,Cho thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 968/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm

Ban hành: 06/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2019

79

Quyết định 911/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Nguyễn Đức Lộc do Chủ tịch nước ban hành

911/QD-CTN,Quyết định 911 2019,Chủ tịch nước,Quốc tịch,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 911/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

80

Quyết định 915/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Trần Ngọc Hiền do Chủ tịch nước ban hành

915/QD-CTN,Quyết định 915 2019,Chủ tịch nước,Quốc tịch,Nhập quốc tịch,Nhập quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 915/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm

Ban hành: 04/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103