Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CHU TICH NUOC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 190023 văn bản

121

Quyết định 377/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

377/QD-CTN,Quyết định 377 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch với công dân cư trú tại Nhật Bản,Thôi quốc tịch với 3 công dân cư trú tại Nhật Bản,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

122

Quyết định 378/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 114 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành

378/QD-CTN,Quyết định 378 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch với công dân cư trú tại Singapore,Thôi quốc tịch 114 người đang cư trú tại Singapore,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

123

Quyết định 379/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành

379/QD-CTN,Quyết định 379 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch với công dân cư trú tại Hồng Kông,Cho thôi quốc tịch với 2 người cư trú tại Hồng Kông,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

124

Quyết định 380/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành

380/QD-CTN,Quyết định 380 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch với công dân cư trú tại Đài Loan,Thôi quốc tịch với 03 công dân cư trú tại Đài Loan,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

125

Quyết định 381/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành

381/QD-CTN,Quyết định 381 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch Việt Nam với 3 người cư trú tại Đức,Thôi quốc tịch với công dân đang cư trú tại Đức,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

126

Quyết định 382/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành

382/QD-CTN,Quyết định 382 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch với công dân cư trú tại Hàn Quốc,Thôi quốc tịch với 2 công dân cư trú tại Hàn Quốc,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

127

Quyết định 383/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 43 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành

383/QD-CTN,Quyết định 383 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch với 43 người cư trú tại Hàn Quốc,Thôi quốc tịch với 43 công dân hiện cư trú ở Hàn Quốc,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

128

Quyết định 384/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 10 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành

384/QD-CTN,Quyết định 384 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch với 10 công dân cư trú tại Hà Lan,Cho thôi quốc tịch với 10 người đang cư trú ở Hà Lan,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

129

Quyết định 307/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 62 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành

307/QD-CTN,Quyết định 307 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch Việt Nam với 62 công dân tại Hàn Quốc,Thôi quốc tịch với 62 người đang cư trú ở Hàn Quốc,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

130

Quyết định 308/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 447 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành

308/QD-CTN,Quyết định 308 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch với 447 công dân tại Đài Loan,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ,Thôi quốc tịch với 447 công dân đang cư trú tại Đài Loan,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

131

Quyết định 295/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 42 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành

295/QD-CTN,Quyết định 295 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ,Cho thôi quốc tịch công dân hiện đang cư trú tại Đức,Cho thôi quốc tịch công dân cư trú tại Đức,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

132

Quyết định 296/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 69 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành

296/QD-CTN,Quyết định 296 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch công dân hiện đang cư trú tại Đức,Cho thôi quốc tịch công dân cư trú tại Đức,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

133

Quyết định 250/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 70 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành

250/QD-CTN,Quyết định 250 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ,Cho thôi quốc tịch công dân hiện đang cư trú tại Đức,Cho thôi quốc tịch công dân cư trú tại Đức,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

134

Quyết định 229/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 155 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành

229/QD-CTN,Quyết định 229 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch công dân hiện đang cư trú tại Đức,Cho thôi quốc tịch công dân cư trú tại Đức,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

135

Quyết định 1470/QĐ-CTN năm 2018 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Trương Viết Mẫn do Chủ tịch nước ban hành

1470/QD-CTN,Quyết định 1470 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1470/QĐ-CTN Hà Nội,

Ban hành: 23/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

136

Quyết định 1472/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Lê Ngọc Quỳnh do Chủ tịch nước ban hành

1472/QD-CTN,Quyết định 1472 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1472/QĐ-CTN Hà Nội,

Ban hành: 23/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

137

Quyết định 1473/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Vũ Duy Hiếu do Chủ tịch nước ban hành

1473/QD-CTN,Quyết định 1473 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1473/QĐ-CTN Hà

Ban hành: 23/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

138

Quyết định 1474/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Vòng Cá Sồi do Chủ tịch nước ban hành

1474/QD-CTN,Quyết định 1474 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1474/QĐ-CTN Hà Nội, ngày

Ban hành: 23/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

139

Quyết định 1410/QĐ-CTN năm 2018 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với ông Lưu Kim Sên do Chủ tịch nước ban hành

1410/QD-CTN,Quyết định 1410 2018,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Nhập quốc tịch Việt Nam ,Quốc tịch việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1410/QĐ-CTN Hà Nội,

Ban hành: 14/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2018

140

Quyết định 1385/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Ngọc Trâm do Chủ tịch nước ban hành

1385/QD-CTN,Quyết định 1385 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1385/QĐ-CTN Hà Nội, ngày

Ban hành: 07/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79