Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CHU TICH NUOC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 190145 văn bản

201

Quyết định 1494/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 48 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành

1494/QD-CTN,Quyết định 1494 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch đối với công dân cư trú tại Hàn Quốc,Cho thôi quốc tịch Việt Nam 48 công dân cư trú tại Hàn Quốc,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

202

Quyết định 1497/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 201 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành

1497/QD-CTN,Quyết định 1497 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch đối với công dân cư trú tại Đức,Cho thôi quốc tịch 201 công dân cư trú tại Đức,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

203

Quyết định 1404/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành

1404/QD-CTN,Quyết định 1404 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch 03 công dân hiện đang cư trú tại Áo,Cho thôi quốc tịch đối với công dân cư trú tại Áo,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

204

Quyết định 1405/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành

1405/QD-CTN,Quyết định 1405 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch đối với công dân cư trú tại Lào,Cho thôi quốc tịch 03 công dân cư trú tại Lào,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

205

Quyết định 1403/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

1403/QD-CTN,Quyết định 1403 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch đối với công dân cư trú tại Nhật Bản,Cho thôi quốc tịch 02 công dân cư trú tại Nhật Bản,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

206

Quyết định 1406/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

1406/QD-CTN,Quyết định 1406 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch 11 công dân cư trú tại Nhật Bản,Cho thôi quốc tịch đối với công dân cư trú tại Nhật Bản,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

207

Quyết định 1402/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú Nga do Chủ tịch nước ban hành

1402/QD-CTN,Quyết định 1402 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch đối với công dân hiện đang cư trú Nga,Cho thôi quốc tịch 02 công dân hiện đang cư trú Nga,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

208

Quyết định 1407/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành

1407/QD-CTN,Quyết định 1407 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch đối với công dân cư trú tại Singapore,Cho thôi quốc tịch 05 công dân cư trú tại Singapore,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

209

Quyết định 1390/QĐ-CTN năm 2020 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với bà Cheng Chiu Mei do Chủ tịch nước ban hành

1390/QD-CTN,Quyết định 1390 2020,Chủ tịch nước,Cho trở lại quốc tịch Việt Nam,Cho trở lại quốc tịch đối với bà Cheng Chiu Mei,Cho trở lại quốc tịch bà Cheng Chiu Mei,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

210

Quyết định 1398/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Kim Nguyễn Chí Tâm do Chủ tịch nước ban hành

1398/QD-CTN,Quyết định 1398 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch đối với công dân Kim Nguyễn Chí Tâm,Cho thôi quốc tịch công dân Kim Nguyễn Chí Tâm,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

211

Quyết định 1371/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Bảo Giang do Chủ tịch nước ban hành

1371/QD-CTN,Quyết định 1371 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch đối với bà Nguyễn Thị Bảo Giang,Cho thôi quốc tịch bà Nguyễn Thị Bảo Giang,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

212

Quyết định 1372/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Đoàn Thị Minh Hòa do Chủ tịch nước ban hành

1372/QD-CTN,Quyết định 1372 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch đối với bà Đoàn Thị Minh Hòa,Cho thôi quốc tịch bà Đoàn Thị Minh Hòa,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

213

Quyết định 1358/QĐ-CTN năm 2020 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Lin, Yu Hsuan do Chủ tịch nước ban hành

1358/QD-CTN,Quyết định 1358 2020,Chủ tịch nước,Cho trở lại quốc tịch Việt Nam,Cho trở lại quốc tịch đối với Bà Lin Yu Hsuan,Cho trở lại quốc tịch Bà Lin Yu Hsuan,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

214

Quyết định 1360/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Nguyễn Nhật Nam Anh do Chủ tịch nước ban hành

1360/QD-CTN,Quyết định 1360 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch đối với Nguyễn Nhật Nam Anh,Cho thôi quốc tịch đối với công dân,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

215

Quyết định 1363/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 07 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành

1363/QD-CTN,Quyết định 1363 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch 07 công dân cư trú tại Hà Lan,Cho thôi quốc tịch đối với công dân cư trú tại Hà Lan,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

216

Quyết định 1364/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Australia do Chủ tịch nước ban hành

1364/QD-CTN,Quyết định 1364 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch 02 công dân cư trú tại Australia,Cho thôi quốc tịch đối với công dân cư trú tại Australia,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

217

Quyết định 1301/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 17 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành

1301/QD-CTN,Quyết định 1301 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch đối với công dân cư trú tại Hà Lan,Cho thôi quốc tịch 17 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

218

Quyết định 1300/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

1300/QD-CTN,Quyết định 1300 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ,Cho thôi quốc tịch đối với công dân cư trú tại Nhật Bản,Cho thôi quốc tịch 02 công dân cư trú tại Nhật Bản,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

219

Quyết định 2586/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Phạm Thế Hưng do Chủ tịch nước ban hành

2586/QD-CTN,Quyết định 2586 2017,Chủ tịch nước,Thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch,Thôi quốc tịch công dân,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2586/QĐ-CTN Hà Nội,

Ban hành: 14/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2018

220

Quyết định 2588/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành

2588/QD-CTN,Quyết định 2588 2017,Chủ tịch nước,Thôi quốc tịch công dân,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ,Quốc tịch việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2588/QĐ-CTN

Ban hành: 14/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.253.106