Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CHU TICH NUOC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 190201 văn bản

101

Quyết định 2373/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Ngọc Say do Chủ tịch nước ban hành

2373/QD-CTN,Quyết định 2373 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2373/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 19 tháng

Ban hành: 19/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2019

102

Quyết định 2372/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Lê Bun Hùng do Chủ tịch nước ban hành

2372/QD-CTN,Quyết định 2372 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2372/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 19 tháng

Ban hành: 19/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2019

103

Quyết định 2374/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Nguyễn Cao Việt do Chủ tịch nước ban hành

2374/QD-CTN,Quyết định 2374 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch Việt Nam ,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2374/QĐ-CTN Hà Nội, ngày

Ban hành: 19/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2019

104

Quyết định 2241/QĐ-CTN năm 2018 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Keovongsa Khounmy do Chủ tịch nước ban hành

2241/QD-CTN,Quyết định 2241 2018,Chủ tịch nước,Nhập quốc tịch,Nhập quốc tịch Việt Nam ,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2241/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 03

Ban hành: 03/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2018

105

Quyết định 2240/QĐ-CTN năm 2018 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Hứa Sóc Nghĩa do Chủ tịch nước ban hành

2240/QD-CTN,Quyết định 2240 2018,Chủ tịch nước,Nhập quốc tịch,Nhập quốc tịch Việt Nam ,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2240/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 03

Ban hành: 03/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2018

106

Quyết định 2168/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Ngọc Mai do Chủ tịch nước ban hành

2168/QD-CTN,Quyết định 2168 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2168/QĐ-CTN Hà Nội,

Ban hành: 28/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

107

Quyết định 2169/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Trần Hoàng Nam do Chủ tịch nước ban hành

2169/QD-CTN,Quyết định 2169 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2169/QĐ-CTN Hà Nội,

Ban hành: 28/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

108

Quyết định 2230/2016/QĐ-CTN về đặc xá năm 2016 do Chủ tịch nước ban hành

2230/2016/QD-CTN,Quyết định 2230 2016,Chủ tịch nước,Công tác đặc xá,Đặc xá tha tù ,Đối tượng được đặc xá,Đặc xá phạm nhân,Trách nhiệm hình sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2016

109

Quyết định 1898/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Nguyễn Minh Nghiêm do Chủ tịch nước ban hành

1898/QD-CTN,Quyết định 1898 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch việt Nam,Thôi quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1898/QĐ-CTN Hà Nội,

Ban hành: 22/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2018

110

Quyết định 1901/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Nguyễn Quốc Huy do Chủ tịch nước ban hành

1901/QD-CTN,Quyết định 1901 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Lệ phí thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1901/QĐ-CTN Hà Nội,

Ban hành: 22/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2018

111

Quyết định 1897/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Nguyễn Thanh Khoa do Chủ tịch nước ban hành

1897/QD-CTN,Quyết định 1897 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1897/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2018

112

Quyết định 1917/QĐ-CTN năm 2018 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Bernier Micheline do Chủ tịch nước ban hành

1917/QD-CTN,Quyết định 1917 2018,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Lệ phí nhập quốc tịch,Nhập quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1917/QĐ-CTN Hà

Ban hành: 22/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2018

113

Nghị quyết 149/2021/QH14 về Bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành

149/2021/QH14,Nghị quyết 149 2021,Quốc hội,Bầu Phó Chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016 2021,Bầu Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 2021,Bầu Phó Chủ tịch nước Việt Nam 2021,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

114

Nghị quyết 141/2021/QH14 về miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành

141/2021/QH14,Nghị quyết 141 2021,Quốc hội,Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Việt Nam 2021,Miễn nhiệm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 2021,Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

115

Quyết định 1723/QĐ-CTN năm 2018 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Sythanonxay Natthiew do Chủ tịch nước ban hành

1723/QD-CTN,Quyết định 1723 2018,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Lệ phí nhập quốc tịch,Người nước ngoài xin nhập quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2018

116

Quyết định 385/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

385/QD-CTN,Quyết định 385 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch với công dân cư trú tại Nhật Bản,Thôi quốc tịch với 11 người hiện đang cư trú ở Nhật,Thôi quốc tịch với công dân cư trú tại Nhật Bản 2021,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

117

Quyết định 373/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 17 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành

373/QD-CTN,Quyết định 373 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch với 17 công dân tại Hồng Kông,Thôi quốc tịch với 17 người đang cư trú tại Hồng Kông,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

118

Quyết định 374/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Bungari do Chủ tịch nước ban hành

374/QD-CTN,Quyết định 374 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch với 03 người đang cư trú tại Bungari,Cho thôi quốc tịch với công dân cư trú tại Bungari,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

119

Quyết định 375/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành

375/QD-CTN,Quyết định 375 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch với công dân cư trú tại Hà Lan,Thôi quốc tịch với 05 công dân cư trú tại Hà Lan,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

120

Quyết định 376/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 39 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành

376/QD-CTN,Quyết định 376 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch với công dân cư trú tại Singapore,Thôi quốc tịch với 39 công dân cư trú tại Singapore,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103