Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CHU TICH NUOC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 190041 văn bản

41

Quyết định 497/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Lương Bội Ngọc do Chủ tịch nước ban hành

497/QD-CTN,Quyết định 497 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch đối với bà Lương Bội Ngọc,Cho thôi quốc tịch công dân cư trú tại Trung Quốc,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

42

Quyết định 321/QĐ-CTN năm 2020 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Tsai Fei Chen do Chủ tịch nước ban hành

321/QD-CTN,Quyết định 321 2020,Chủ tịch nước,Quốc tịch,Quốc tịch Việt Nam ,Nhập quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 321/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 17/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

43

Quyết định 224/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Mai Văn Hùng do Chủ tịch nước ban hành

224/QD-CTN,Quyết định 224 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Quốc tịch,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 224/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2020

44

Quyết định 226/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Diệp Siêu Quần do Chủ tịch nước ban hành

226/QD-CTN,Quyết định 226 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Quốc tịch,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 226/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2020

45

Quyết định 225/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông La Minh Tiến do Chủ tịch nước ban hành

225/QD-CTN,Quyết định 225 2020,Chủ tịch nước,Quốc tịch,Cho thôi quốc tịch,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2020

46

Quyết định 223/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Ngọc Anh do Chủ tịch nước ban hành

223/QD-CTN,Quyết định 223 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Quốc tịch,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 223/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2020

47

Quyết định 215/QĐ-CTN năm 2020 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Lét May Khùn do Chủ tịch nước ban hành

215/QD-CTN,Quyết định 215 2020,Chủ tịch nước,Quốc tịch,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 215/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2020

48

Quyết định 216/QĐ-CTN năm 2020 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Nguyễn Duy Quang do Chủ tịch nước ban hành

216/QD-CTN,Quyết định 216 2020,Chủ tịch nước,Quốc tịch,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 216/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2020

49

Quyết định 72/QĐ-CTN năm 2020 cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Lau Hồng Cơ do Chủ tịch nước ban hành

72/QD-CTN,Quyết định 72 2020,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch Việt Nam ,Cư trú,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 72/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2020

50

Quyết định 20/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Thìn do Chủ tịch nước ban hành

20/QD-CTN,Quyết định 20 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/QĐ-CTN Hà Nội, ngày

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

51

Quyết định 21/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Phạm Thị Oanh do Chủ tịch nước ban hành

21/QD-CTN,Quyết định 21 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/QĐ-CTN Hà Nội, ngày

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

52

Quyết định 19/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Lê Thị Liên do Chủ tịch nước ban hành

19/QD-CTN,Quyết định 19 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/QĐ-CTN Hà Nội, ngày

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

53

Quyết định 2387/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Vàng Thị Si do Chủ tịch nước ban hành

2387/QD-CTN,Quyết định 2387 2019,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch Việt Nam ,Cư trú,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2387/QĐ-CTN Hà Nội, ngày

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

54

Quyết định 2384/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Thùy do Chủ tịch nước ban hành

2384/QD-CTN,Quyết định 2384 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ,Quốc tịch Việt Nam ,Cho thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2384/QĐ-CTN Hà Nội,

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

55

Quyết định 2383/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Đinh Bá Sỹ do Chủ tịch nước ban hành

2383/QD-CTN,Quyết định 2383 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2383/QĐ-CTN Hà Nội,

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

56

Quyết định 2142/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Khưu Quốc Cường do Chủ tịch nước ban hành

2142/QD-CTN,Quyết định 2142 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Quốc tịch Việt Nam ,Công dân,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2142/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 28 tháng

Ban hành: 28/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2019

57

Quyết định 2140/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Trần Thanh Huế do Chủ tịch nước ban hành

2140/QD-CTN,Quyết định 2140 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Quốc tịch Việt Nam ,Công dân,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2140/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 28 tháng

Ban hành: 28/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2019

58

Quyết định 2046/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông La Chí Ninh do Chủ tịch nước ban hành

2046/QD-CTN,Quyết định 2046 2019,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Nhập quốc tịch Việt Nam ,Quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2046/QĐ-CTN Hà Nội,

Ban hành: 19/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

59

Quyết định 2037/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Trần Jan Hamza do Chủ tịch nước ban hành

2037/QD-CTN,Quyết định 2037 2019,Chủ tịch nước,Quốc tịch,Quốc tịch việt Nam,Cho thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2037/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 18 tháng

Ban hành: 18/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2019

60

Quyết định 1837/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Hoàng Văn Quân do Chủ tịch nước ban hành

1837/QD-CTN,Quyết định 1837 2019,Chủ tịch nước,Quốc tịch,Quốc tịch việt Nam,Cho thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1837/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 01 tháng 11

Ban hành: 01/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56