Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CHU TICH NUOC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 190016 văn bản

21

Quyết định 1451/QĐ-CTN năm 2020 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Ang Pao do Chủ tịch nước ban hành

1451/QD-CTN,Quyết định 1451 2020,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Cho nhập quốc tịch Việt Nam Ông Ang Pao,Cho nhập quốc tịch đối với Ông Ang Pao,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

22

Quyết định 1450/QĐ-CTN năm 2020 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với bà Chiêu Huê do Chủ tịch nước ban hành

1450/QD-CTN,Quyết định 1450 2020,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Cho nhập quốc tịch Việt Nam Bà Chiêu Huê,Cho nhập quốc tịch đối với Bà Chiêu Huê,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

23

Quyết định 1452/QĐ-CTN năm 2020 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Juan Shih do Chủ tịch nước ban hành

1452/QD-CTN,Quyết định 1452 2020,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Cho trở lại quốc tịch Việt Nam Bà Juan Shih,Cho trở lại quốc tịch đối với Bà Juan Shih,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

24

Quyết định 1397/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với Bà Tô Xuân Anh do Chủ tịch nước ban hành

1397/QD-CTN,Quyết định 1397 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch đối với Bà Tô Xuân Anh,Cho thôi quốc tịch đối với công dân cư trú tại Đức,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

25

Quyết định 1370/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Vu Nhu Boi do Chủ tịch nước ban hành

1370/QD-CTN,Quyết định 1370 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch đối với bà Vu Nhu Boi,Cho thôi quốc tịch bà Vu Nhu Boi,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

26

Quyết định 1373/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Phan Thị Đức do Chủ tịch nước ban hành

1373/QD-CTN,Quyết định 1373 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch đối với bà Phan Thị Đức,Cho thôi quốc tịch bà Phan Thị Đức,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

27

Quyết định 1369/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Trần Hoàng Việt do Chủ tịch nước ban hành

1369/QD-CTN,Quyết định 1369 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch đối với ông Trần Hoàng Việt,Cho thôi quốc tịch ông Trần Hoàng Việt,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

28

Quyết định 1361/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Tú do Chủ tịch nước ban hành

1361/QD-CTN,Quyết định 1361 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch đối với bà Nguyễn Thị Tú,Cho thôi quốc tịch đối với công dân cư trú tại Đức,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

29

Quyết định 1359/QĐ-CTN năm 2020 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Li Ching do Chủ tịch nước ban hành

1359/QD-CTN,Quyết định 1359 2020,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Cho trở lại quốc tịch Việt Nam,Cho trở lại quốc tịch đối với Bà Li Ching,Cho trở lại quốc tịch Bà Li Ching,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

30

Quyết định 1362/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Đinh Phương Thảo do Chủ tịch nước ban hành

1362/QD-CTN,Quyết định 1362 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch đối với bà Đinh Phương Thảo,Cho thôi quốc tịch đối với công dân cư trú tại Đức,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

31

Quyết định 1022/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Bùi Ngọc Quỳnh do Chủ tịch nước ban hành

1022/QD-CTN,Quyết định 1022 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch đối với bà Bùi Ngọc Quỳnh,Cho thôi quốc tịch công dân cư trú tại Hồng Kông,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

32

Quyết định 1026/QĐ-CTN năm 2020 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Cheng Chiu Mei do Chủ tịch nước ban hành

1026/QD-CTN,Quyết định 1026 2020,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Cho nhập quốc tịch đối với Bà Cheng Chiu Mei,Cho nhập quốc tịch đối với công dân nước ngoài,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

33

Quyết định 990/QĐ-CTN năm 2020 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Golikov Igor do Chủ tịch nước ban hành

990/QD-CTN,Quyết định 990 2020,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Cho nhập quốc tịch Việt Nam với công dân Nga,Cho nhập quốc tịch Việt Nam Ông Golikov Igor,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

34

Quyết định 777/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Đoàn Đức Tài do Chủ tịch nước ban hành

777/QD-CTN,Quyết định 777 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân,Cho thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 777/QĐ-CTN

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2020

35

Quyết định 691/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Nguyễn Ngọc Hạnh do Chủ tịch nước ban hành

691/QD-CTN,Quyết định 691 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch đối với công dân,Cho thôi quốc tịch đối với ông Nguyễn Ngọc Hạnh,Cho thôi quốc tịch công dân cư trú tại Cộng hòa Lít-va,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

36

Quyết định 693/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Vũ Tùng Anh do Chủ tịch nước ban hành

693/QD-CTN,Quyết định 693 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch đối với công dân,Cho thôi quốc tịch đối với ông Vũ Tùng Anh,Cho thôi quốc tịch công dân cư trú tại Bungari,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

37

Quyết định 680/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Lê Minh Phúc do Chủ tịch nước ban hành

680/QD-CTN,Quyết định 680 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch đối với ông Lê Minh Phúc,Cho thôi quốc tịch đối với công dân,Cho thôi quốc tịch đối với công dân cư trú tại Australia,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

38

Quyết định 683/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Phạm Tuấn Anh do Chủ tịch nước ban hành

683/QD-CTN,Quyết định 683 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch đối với ông Phạm Tuấn Anh,Cho thôi quốc tịch đối với công dân,Cho thôi quốc tịch đối với công dân cư trú tại Nga,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

39

Quyết định 684/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Hoàng Anh do Chủ tịch nước ban hành

684/QD-CTN,Quyết định 684 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch đối với công dân,Cho thôi quốc tịch đối với bà Nguyễn Hoàng Anh,Cho thôi quốc tịch đối công dân cư trú tại Austria,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

40

Quyết định 609/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Lê Thành Tín do Chủ tịch nước ban hành

609/QD-CTN,Quyết định 609 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ,Cho thôi quốc tịch đối với ông Lê Thành Tín,Cho thôi quốc tịch công dân cư trú tại Đức,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116