Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" BO NOI VU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 4304 tiêu chuẩn

141

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12291-2:2018 (ISO 10667-1:2011) về Cung cấp dịch vụ đánh giá - Quy trình đánh giá con người trong công việc và môi trường tổ chức - Phần 1: Yêu cầu đối với khách hàng

dịch vụ cũng có thể là khách hàng. Trong vai trò tư vấn nghề nghiệp, bên tham gia có thể mua dịch vụ và do đó họ cũng là khách hàng. Tương tự, nhóm nhân sự nội bộ có thể cung cấp dịch vụ cho tổ chức cũng như sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp bên ngoài. a Xem Điều 2 đối với các định nghĩa về các vai trò khác nhau. Hình 1 - Các vai trò

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2019

142

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-227:2006 về dịch vụ truy nhập Internet ADSL - Tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-227:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-227:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Dịch vụ truy nhập Internet ADSL,Tiêu chuẩn chất lượng,Chất lượng dịch vụ truy nhập internet ADSL,TCN 68-227:2006,Điện - điện tử TCN 68 - 227: 2006 DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET ADSL TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG MỤC LỤC Lời nói đầu

Ban hành: 25/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

143

Tiêu chuẩn quốc gia về TCVN 10426:2014 (ISO/IEC GUIDE 14:2003) về Thông tin mua hàng về hàng hóa và dịch vụ dành cho người tiêu dùng

cung ứng và khách hàng và các hoạt động nội bộ do nhà cung ứng thực hiện để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. 2.3. Thông tin mua hàng (purchase information) Thông tin cho phép lựa chọn có hiểu biết trước khi mua sản phẩm hoặc dịch vụ. 2.4. Ghi nhãn (marking) Ký hiệu, minh họa bằng hình ảnh, cảnh báo, biểu tượng hoặc dòng chữ

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2015

144

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-8-11:2017 (ISO/IEC 29341-8-11:2008) về Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP - Phần 8-11: Giao thức điều khiển thiết bị Internet Gateway - Dịch vụ chuyển tiếp tầng 3

kết nối không hợp lệ Thể hiện của dịch vụ kết nối đã lựa chọn không thể được thiết lập là kết nối mặc định 2.4.2  GetDefaultConnectionService Hoạt động này trích xuất chuỗi 2 bộ dữ liệu biểu diễn dịch vụ kết nối mặc định trong gateway. 2.4.2.1  Các đối số Hình 5 - Các đối số cho

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

145

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-176:2006 về dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất - Tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-176:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-176:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Dịch vụ điện thoại,Mạng viễn thông cố định mặt đất,Tiêu chuẩn chất lượng,Điện - điện tử TCN 68 - 176: 2006 DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG MỤC LỤC Lời nói

Ban hành: 05/09/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

146

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10335:2014 về Rọ đá, thảm đá và các sản phẩm mắt lưới lục giác xoắn phục vụ xây dựng công trình giao thông đường thủy - Yêu cầu kỹ thuật

Constructions - Specifications Lời nói đầu TCVN 10335:2014 do Bộ Giao thông vận tải tổ chức biên soạn và đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. RỌ ĐÁ, THẢM ĐÁ VÀ CÁC SẢN PHẨM MẮT LƯỚI LỤC GIÁC XOẮN KÉP PHỤC VỤ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2016

147

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10429:2014 (ISO/IEC GUIDE 76:2008) về Xây dựng tiêu chuẩn dịch vụ - Khuyến nghị đối với việc đề cập các vấn đề về người tiêu dùng

luôn tốt. Tiêu chuẩn dịch vụ cho lĩnh vực cụ thể có thể yêu cầu tuân thủ, ví dụ, TCVN ISO 9001 (ISO 9001) (quy định các yêu cầu cụ thể đối với hệ thống quản lý chất lượng có thể được tổ chức sử dụng để áp dụng nội bộ, hoặc cho chứng nhận, hoặc cho mục đích hợp đồng) và/hoặc xác định các yêu cầu chất lượng chính đối với lĩnh vực đó. 8.2.3.

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2015

148

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-186:2006 về dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất - Tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-186:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-186:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Dịch vụ điện thoại,Tiêu chuẩn chất lượng,Mạng viễn thông di động mặt đất,Điện - điện tử TCN 68 - 186: 2006 DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG MẶT ĐẤT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG MỤC LỤC Lời nói đầu I. Phạm vi và đối

Ban hành: 05/09/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

149

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-253:2006 về dịch vụ điện thoại VoIP - Tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-253:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-253:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Dịch vụ điện thoại VoIP,Tiêu chuẩn chất lượng,Dịch vụ điện thoại VOIP ,TCN 68-253:2006 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 253: 2006 DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI VOIP TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG MỤC LỤC Lời nói

Ban hành: 05/09/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

150

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8409:2010 về Quy trình đánh giá đất sản xuất nông nghiệp phục vụ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

quả đánh giá đất sản xuất nông nghiệp phải được công bố rộng rãi, phục vụ nhu cầu thông tin cho các ngành, các cấp và cộng đồng. Phụ lục A (tham khảo) Nội dung các bước đánh giá đất sản xuất nông nghiệp A.1. Bước 1 - Xác định mục tiêu A.1.1. Yêu cầu của mục tiêu đánh giá đất sản xuất nông nghiệp Tùy thuộc vào

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

151

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 550:2002 về xử lý một số giống cây ăn quả nhập nội bằng thuốc Methyl Bromide do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN550:2002,Tiêu chuẩn ngành 14TCN550:2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Giống cây ăn quả nhập nội ,Thuốc Methyl Bromide ,Xử lý một số giống cây ăn quả,14 TCN 550:2002 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 550:2002 QUY TRÌNH XỬ LÝ MỘT SỐ GIỐNG CÂY ĂN QUẢ NHẬP NỘI BẰNG THUỐC METHYL BROMIDE Fumigation

Ban hành: 06/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

152

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-241:2006 về thiết bị điện thoại dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-241:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-241:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Nghiệp vụ lưu động hàng hải ,Thiết bị điện thoại ,TCN 68-241:2006 ,Yêu cầu kỹ thuật,Điện - điện tử TCN 68 - 241: 2006 THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI VHF DÙNG CHO NGHIỆP VỤ LƯU ĐỘNG HÀNG HẢI YÊU CẦU KỸ THUẬT VHF RADIOTELEPHONE FOR THE MARITIME MOBILE SERVICE

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

153

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 119:2002 về thành phần, nội dung và khối lượng lập thiết kế công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

dung phù hợp, bỏ những nội dung, những báo cáo, bản vẽ và phụ lục không cần thiết nhưng phải đảm bảo sao cho hồ sơ lập ra đầy đủ, ngắn gọn, không trùng lặp, đảm bảo chất lượng yêu cầu. 1.2. Lập thiết kế công trình thuỷ lợi nhằm đảm bảo cho công trình xây dựng: - Có nhiệm vụ, quy mô như trong Quyết định đầu tư và tổng dự toán không vượt

Ban hành: 17/06/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

154

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 118:2002 về thành phần, nội dung và khối lượng lập các dự án đầu tư thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN118:2002,Tiêu chuẩn ngành 14TCN118:2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,14TCN 118:2002 ,Dự án đầu tư thủy lợi ,Thành phần nội dung và khối lượng ,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 118:2002 THÀNH PHẦN, NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG LẬP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỶ LỢI 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Tiêu chuẩn này quy

Ban hành: 17/06/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

155

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9449:2013 (ISO 10439 : 2002) về Công nghiệp dầu mỏ, hóa chất và dịch vụ cấp khí - Máy nén ly tâm

TCVN9449:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9449:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9449 : 2013 ISO 10439 : 2002 CÔNG NGHIỆP DẦU MỎ, HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ CẤP KHÍ – MÁY NÉN LY TÂM Petroleum, chemical and gas service industries – Centrifugal compressors Lời nói đầu TCVN 9449:2013 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

156

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 106:2016/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất

liền, phải có một điểm kết nối RF 50 Ω để phục vụ cho mục đích đo kiểm. A.2.1. Bố trí tín hiệu đo kiểm tại đầu vào máy phát Áp dụng các quy định tại mục A.2.1 Phụ lục A của QCVN 18:2014/BTTTT với những thay đổi sau: Máy phát phải được điều chế ở chế độ điều chế đo kiểm bình thường từ một nguồn tín hiệu bên trong hoặc bên ngoài có

Ban hành: 07/12/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2016

157

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9804:2013 về Chất lượng dịch vụ video thoại tốc độ thấp sử dụng cho trao đổi ngôn ngữ ký hiệu và đọc môi thời gian thực

TCVN9804:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9804:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9804 : 2013 CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIDEO THOẠI TỐC ĐỘ THẤP SỬ DỤNG CHO TRAO ĐỔI NGÔN NGỮ KÝ HIỆU VÀ ĐỌC MÔI THỜI GIAN THỰC Sign language and lip-reading real-time conversation using low bit-rate video communication Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

158

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC TR 17028:2017 (ISO/IEC TR 17028:2017) về Đánh giá sự phù hợp – Hướng dẫn và ví dụ về chương trình chứng nhận dịch vụ

hay tiếp nhận dịch vụ nhằm cho mình hoặc theo yêu cầu của cá nhân hay tổ chức đó. VÍ DỤ: Người tiêu dùng, khách hàng, người sử dụng cuối cùng, người bán lẻ, người tiếp nhận dịch vụ từ một quá trình nội bộ, người hưởng lợi và người mua. CHÚ THÍCH 1: Khách hàng có thể là nội bộ hoặc bên ngoài tổ chức. [NGUỒN: TCVN ISO 9000:2015,

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

159

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 27015:2017 (ISO/IEC TR 27015:2012) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn quản lý an toàn thông tin cho dịch vụ tài chính

chức đảm bảo an toàn thông tin 6.1  Tổ chức nội bộ 6.1.1  Cam kết của lãnh đạp về đảm bảo an toàn thông tin Không có hướng dẫn thêm cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính. 6.1.2  Phối hợp bảo đảm an toàn thông tin Không có hướng dẫn thêm cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính. 6.1.3  Phân định trách nhiệm

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2017

160

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 105:2016/BTTTT về thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất sử dụng điều chế AM

HIỆN THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lời nói đầu QCVN 105:2016/BTTTT được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn ETSI EN 300 676-2 V1.5.1 (2011-09) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI). QCVN 105:2016/BTTTT do Cục Viễn thông biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ thẩm định và trình duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ban hành: 07/12/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242