Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" BO NOI VU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 4313 tiêu chuẩn

101

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 37:2011/BTNMT về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN37:2011/BTNMT,Quy chuẩn QCVN37:2011,Bộ Tài nguyên và Môi trường,QCVN 37:2011/BTNMT,Chuẩn hóa địa danh Việt Nam,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Phục vụ công tác thành lập bản đồ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 37:2011/BTNMT VỀ CHUẨN HÓA ĐỊA DANH PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ National technical Regulation on

Ban hành: 06/07/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

102

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BTTTT về dịch vụ bưu chính công ích do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN01:2008/BTTTT,Quy chuẩn QCVN01:2008,Bộ Thông tin và Truyền thông,QCVN 01:2008/BTTTT ,Bộ Thông tin và Truyền thông,Dịch vụ bưu chính công ích CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 01 : 2008/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Ban hành: 12/11/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

103

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12187-3:2018 (EN 13451-3:2011 + A3:2016) về Thiết bị bể bơi - Phần 3: Yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử đối với cửa hút, xả nước/khi phục vụ các tính năng vui chơi giải trí dưới nước

TCVN12187-3:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12187-3:2018,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12187-3:2018 EN 13451-3:2011 WITH AMENDMENT 3:2016 THIẾT BỊ BỂ BƠI - PHẦN 3: YÊU CẦU AN TOÀN CỤ THỂ BỔ SUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI CỬA HÚT, XẢ NƯỚC/KHÍ PHỤC VỤ CÁC TÍNH NĂNG VUI CHƠI GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC Swimming pool

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

104

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12106:2017 (ISO 17442:2012) về Dịch vụ tài chính - Mã phân định thực thể pháp nhân (LEI)

TCVN12106:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12106:2017,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12106:2017 ISO 17442:2012 DỊCH VỤ TÀI CHÍNH - MÃ PHÂN ĐỊNH THỰC THỂ PHÁP NHÂN (LEI) Financial services - Legal Entity Identifier (LEI) Mục lục Lời nói đầu Lời giới thiệu 1  Phạm vi áp dụng 2  Tài liệu viện dẫn

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

105

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11795-8:2017 (ISO/IEC 14496-8:2004) về Công nghệ thông tin - Mã hóa đối tượng hình ảnh âm thanh - Phần 8: Truyền tải nội dung mã hóa theo chuẩn ISO/IEC 14496 trên mạng IP

objects - Part 8: Carriage of ISO/IEC 14496 contents over IP networks Lời nói đầu TCVN 11795-8:2017 hoàn toàn tương đương ISO/IEC 14496-8:2004. TCVN 11795-8:2017 do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

106

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10228:2013 (ISO 11014:2009) về Bản dữ liệu an toàn đối với sản phẩm hóa học – Nội dung và trật tự các phần

hoặc phiên bản mới nhất của Thông tư MEPC.2[5]. Loại tàu được yêu cầu và cấp ô nhiễm cũng được chỉ rõ. - Phòng ngừa đặc biệt mà người sử dụng cần được cảnh báo, hoặc cần thiết phù hợp trong khi kết nối với vận chuyển hoặc vận chuyển bên trong hoặc bên ngoài cơ sở của họ Các quy định khác có thể được bổ sung. A.16. Phần 15 - Thông

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2014

107

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 19:2010/BTTTT về yêu cầu chung đối với thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng điện thoại công cộng qua giao diện tương tự do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN19:2010/BTTTT,Quy chuẩn QCVN19:2010,Bộ Thông tin và Truyền thông,QCVN 19:2010/BTTTT,Yêu cầu chung,Thiết bị đầu cuối viễn thông ,Mạng điện thoại công cộng,Bộ Thông tin và Truyền thông,Giao diện tương tự ,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 19:2010/BTTTT VỀ YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI KẾT NỐI

Ban hành: 30/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

108

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 21:2010/BTTTT về yêu cầu chung đối với thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ 2048 kbit/s do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành  kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI KẾT NỐI VÀO MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG SỬ DỤNG KÊNH THUÊ RIÊNG TỐC ĐỘ 2048

Ban hành: 30/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

109

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 20:2010/BTTTT về yêu cầu chung đối với thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ n x 64 kbit/s do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Viễn thông châu Âu (ETSI). QCVN 20:2010/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI KẾT NỐI

Ban hành: 30/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

110

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11855-1:2017 (IEC 62446-1:2016) về Hệ thống quang điện (PV) - Yêu cầu thử nghiệm, tài liệu và bảo trì - Phần 1: Hệ thống nối lưới - Tài liệu, thử nghiệm nghiệm thu và kiểm tra

nghiệm: • Hạn chế tiếp cận đối với người không có nhiệm vụ; • Cách ly dàn PV với bộ nghịch lưu (thường bằng cầu dao cách ly của dàn); và • Cắt điện bất kỳ thành phần nào có thể có tác động đến phép đo cách điện (tức là thiết bị bảo vệ quá điện áp) trong hộp kết nối hoặc hộp nối. Trong trường hợp sử dụng hộp đóng cắt ngắn mạch để

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

111

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8238:2009 về Mạng viễn thông - C áp thông tin kim loại dùng trong mạng điện thoại nội hạt

chỉ tiêu bổ sung đối với cáp dùng cho dịch vụ xDSL Khi cáp điện thoại nội hạt dùng cho dịch vụ ADSL và VDSL yêu cầu phải đảm bảo một số chỉ tiêu bổ sung dưới đây. 3.4.1. Điện trở vòng một chiều (Rv) và cự ly thông tin Điện trở vòng một chiều, bao gồm điện trở của đôi dây và thiết bị đầu cuối, giới hạn cự ly thông tin quy định trong

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

112

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9495:2013 (ISO 2186:2007) về Đo lưu chất trong ống dẫn kín – Kết nối truyền tín hiệu áp suất giữa thiết bị sơ cấp và thứ cấp

and secondary elements Lời nói đầu TCVN 9495:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 2186:2007 TCVN 9495:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 30 Đo lưu lượng lưu chất trong ống dẫn kín  biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Thiết bị sơ cấp là các lưu lượng

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

113

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 264:2006 về quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

22TCN264:2006,Tiêu chuẩn ngành 22TCN264:2006,Bộ Giao thông vận tải,22TCN 264-06,Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm ,Phương tiện thủy nội địa,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 264:2006 QUY PHẠM NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DO PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA (Ban hành theo Quyết định số 50 ngày 28 tháng 12 .năm 2006 của Bộ

Ban hành: 28/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

114

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-42:2007 (IEC 60335-2-42:2005) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-42: Yêu cầu cụ thể đối với lò đối lưu cưỡng bức, nồi hấp và lò đối lưu hơi nước, sử dụng điện, dùng trong dịch vụ thương mại

với lò vi sóng dùng trong dịch vụ thương mại). MỤC LỤC Lời nói đầu Lời giới thiệu 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện dẫn 3. Định nghĩa 4. Yêu cầu chung 5. Điều kiện chung đối với các thử nghiệm 6. Phân loại 7. Ghi nhãn và hướng 8. Bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện 9.

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

115

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11302:2016 về Dịch vụ truyền hình Streaming trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT - 2000 - Yêu cầu chất lượng

TCVN11302:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11302:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11302:2016 DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH STREAMING TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG MẶT ĐẤT IMT-2000 - YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG Streaming video service on the IMT-2000 puplic land mobile network - Quality of service requirements Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

116

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2011/BCA về dự trữ nhà nước đối với khí - vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Bộ Công an quản lý do Bộ Công an ban hành

10/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho dự trữ nhà nước. 4.5.2. Sổ theo dõi công tác bảo quản - Dùng ghi chép hàng ngày hoặc đột xuất về tình hình công tác bảo quản khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thay đổi về số lượng, chất lượng. Sổ phải đóng dấu giáp lai, ghi đủ các nội dung theo mẫu, có đầy đủ các thành phần

Ban hành: 12/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

117

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-218:2003 về dịch vụ Internet - Tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-218:2003,Tiêu chuẩn ngành TCN68-218:2003,Bộ Bưu chính Viễn thông,Dịch vụ internet,Tiêu chuẩn chất lượng,Điện - điện tử TCN 68 - 218: 2003 DỊCH VỤ INTERNET TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG INTERNET SERVICE QUALITY OF SERVICE STANDARD MỤC LỤC Lời nói đầu

Ban hành: 30/09/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

118

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11696-3:2016 (ISO 14915-3:2002) về Ecgônômi phần mềm dành cho giao diện người sử dụng đa phương tiện - Phần 3: Lựa chọn và kết nối phương tiện

huống sử dụng, việc làm này có thể giúp cho nhiệm vụ của người sử dụng trở nên dễ dàng hơn, hoặc tự nhiên hơn, đặc biệt tại nơi các đặc điểm thông tin phù hợp với kinh nghiệm trong thực tế của người sử dụng. Ví dụ: một bức ảnh chụp bờ biển được trình diễn cùng âm thanh của sóng biển sẽ gợi lên cảm xúc về chủ thể hơn là chỉ hiển thị bức ảnh hoặc

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

119

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9506:2012 về Cơ sở lưu trú du lịch và các dịch vụ liên quan - Thuật ngữ và định nghĩa

sạn nổi (floating hotel) Cơ sở lưu trú du lịch di chuyển hoặc neo đậu trên mặt nước. 2.3.8 Khách sạn bên đường (motel) Cơ sở lưu trú du lịch được xây dựng gần đường giao thông, có bãi đỗ xe nhằm phục vụ nhu cầu lưu trú của đối tượng khách du lịch sử dụng phương tiện giao thông đường bộ (xe máy, ôtô) đi du lịch hoặc nghỉ ngơi

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2014

120

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7962:2008 (ISO GUIDE 31 : 2000) về Mẫu chuẩn - Nội dung của giấy chứng nhận và nhãn

lấy cho một phép đo, độ ổn định của vật liệu, cách thức bảo quản và phương pháp sử dụng để xác định giá trị chứng nhận, trong trường hợp các CRM có giá trị chứng nhận phụ thuộc vào phương pháp, là toàn bộ thông tin cần thiết cho người sử dụng. MẪU CHUẨN – NỘI DUNG CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ NHÃN Reference materials – Contents

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.226.244.254