Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 816/2007/KDTM-ST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5619 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12494:2018 (EN 816:2017) về Vòi nước vệ sinh - Van đóng tự động PN10

TCVN12494:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12494:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12494:2018 EN 816:2017 VÒI NƯỚC VỆ SINH - VAN ĐÓNG TỰ ĐỘNG PN10 Sanitary tapware – Automatic shut-off valves PN 10 Lời nói đầu TCVN 12494:2018 hoàn toàn tương đương với EN 816:2017. TCVN 12494:2018 do

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7787:2007 (ISO 14892 : 2002) về Sữa bột gầy - Xác định hàm lượng vitamin D bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN7787:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7787:2007,***,Sắc ký lỏng hiệu năng cao ,Xác định hàm lượng vitamin D ,Sữa bột gầy,TCVN 7787:2007,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7787 : 2007 ISO 14892 : 2002 SỮA BỘT GẦY - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VITAMIN D BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Dried skimmed milk -

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1454:2007 về chè đen - định nghĩa và các yêu cầu cơ bản

TCVN1454:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1454:2007,***,TCVN 1454:2007,Chè đen,Định nghĩa và các yêu cầu cơ bản,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1454:2007 CHÈ ĐEN - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN                                        Black tea - Definition and basic requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn

Ban hành: 26/12/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7680:2007 (IEC 60799 : 1998) về phụ kiện điện - Bộ dây nguồn và bộ dây nối liên kết do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7680:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7680:2007,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ dây nối liên kết,Bộ dây nguồn,Phụ kiện điện,TCVN 7680:2007,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7680 : 2007 PHỤ KIỆN ĐIỆN – BỘ DÂY NGUỒN VÀ BỘ DÂY NỐI LIÊN KẾT Electrical accessories – Cord set and interconnection cord sets Lời nói đầu

Ban hành: 28/11/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn ngành TCN 12: 2007 về thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp – Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

TCN12:2007,Tiêu chuẩn ngành TCN12:2007,Bộ Tài chính,Quy phạm bảo quản,Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia,Thóc đổ rời,Điều kiện áp suất thấp,TCN 12: 2007,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 12: 2007 LỜI NÓI ĐẦU TCN 12: 2007 do Dự trữ quốc gia khu vực Đông Bắc biên soạn. Cơ quan đề nghị ban hành tiêu chuẩn: Cục Dự trữ

Ban hành: 30/08/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 104:2007 về đường đô thị - yêu cầu thiết kế do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN104:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN104:2007,Bộ Xây dựng,Đường đô thị,Yêu cầu thiết kế,TCXDVN 104:2007,Bộ Xây dựng,Giao thông TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 104:2007 ĐƯỜNG ĐÔ THỊ YÊU CẦU THIẾT KẾ Hà Nội – 2007 LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 104: 2007 “Đường đô thị- Yêu cầu thiết kế” được

Ban hành: 30/05/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 392:2007 về cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN392:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN392:2007,Bộ Xây dựng,Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn,TCXDVN 392:2007 ,Yêu cầu kỹ thuật,Bộ Xây dựng,Phương pháp thử,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 392:2007 CỐNG HỘP BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pre-cast

Ban hành: 07/05/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

8

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 394: 2007 về thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN394:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN394:2007,Bộ Xây dựng,Trang thiết bị điện công trình xây dựng,An toàn điện,Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện,TCXDVN 394: 2007,Xây dựng TCXDVN 394: 2007 MỤC LỤC                                                                                                                             Trang

Ban hành: 24/04/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

9

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 390:2007 về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - quy phạm thi công và nghiệm thu do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN390:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN390:2007,Bộ Xây dựng,TCXDVN390:2007,Kết cấu bê tông,Bê tông cốt thép lắp ghép,Quy phạm thi công và nghiệm thu ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 390:2007 KẾT CẤU  BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP - QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Assembled  Concrete and reinforced

Ban hành: 13/03/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

10

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 389:2007 về sản phẩm bê tông ứng lực trước - yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN389:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN389:2007,Bộ Xây dựng, TCXDVN389:2007,Sản phẩm bê tông ứng lực trước ,Xây dựng   TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 389:2007 SẢN PHẨM BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ NGHIỆM THU Precast prestressed concrete products - technical requirements and acceptance LỜI NÓI

Ban hành: 06/03/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

11

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 386:2007 về thử nghiệm khả năng chịu lửa – cửa đi và cửa chắn ngăn cháy do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN386:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN386:2007,Bộ Xây dựng,TCXDVN 386:2007 ,Thử nghiệm khả năng chịu lửa,Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy ,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 386:2007 (BS EN 1634-1:2000) THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỊU LỬA – CỬA ĐI VÀ CỬA CHẮN NGĂN CHÁY Fire Resistance Test – Fire Door

Ban hành: 23/01/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

12

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 383:2007 về vật liệu chịu lửa - vữa Manhêdi do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN383:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN383:2007,Bộ Xây dựng,TCXDVN 383:2007 ,Vật liệu chịu lửa,Bộ Xây dựng,Vữa Manhêdi,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 383:2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA - VỮA MANHÊDI LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 383:2007 "Vật liệu chịu lửa - Manhêdi" do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ

Ban hành: 23/01/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 384:2007 về vật liệu chịu lửa – vữa cao Alumin do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN384:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN384:2007,Bộ Xây dựng,TCXDVN 384:2007 ,Vật liệu chịu lửa,Bộ Xây dựng,Vữa cao Alumin,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 384:2007 Xuất bản lần 1 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – VỮA CAO ALUMIN Refractories –High alumina mortars Lời nói đầu TCXDVN 384:2007 "Vật liệu chịu

Ban hành: 23/01/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 380:2007 về vật liệu chịu lửa – phương pháp xác định khối lượng thể tích vật liệu dạng hạt do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN380:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN380:2007,Bộ Xây dựng,TCXDVN 380:2007 ,Vật liệu chịu lửa,Phương pháp xác định,Khối lượng thể tích vật liệu dạng hạt ,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 380:2007 Xuất bản lần 1 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH VẬT LIỆU DẠNG HẠT

Ban hành: 18/01/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 381: 2007 về vật liệu chịu lửa - phương pháp xác định độ bền uốn ở nhiệt độ cao do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN381:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN381:2007,Bộ Xây dựng,TCXDVN 381: 2007 ,Vật liệu chịu lửa,Phương pháp xác định,Độ bền uốn ở nhiệt độ cao,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 381: 2007 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ bền uốn ở nhiệt độ cao Refractories - Test method for Determination

Ban hành: 18/01/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1872:2007 (CODEX STAN 205-1997, With Amendment 1-2005) về chuối quả tươi

TCVN1872:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1872:2007,***,Chuối quả tươi,TCVN 1872:2007,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1872:2007 CHUỐI QUẢ TƯƠI Bananas Lời nói đầu TCVN 1872:2007 thay thế TCVN 1872:1986; TCVN 1872:2007 hoàn toàn tương đương CODEX STAN 205-1997 và sửa đổi 1-2005; TCVN 1872:2007 do

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 388:2007 về sơn - phương pháp xác định độ cứng của màng phủ bằng thiết bị con lắc do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN388:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN388:2007,Bộ Xây dựng,TCXDVN388:2007 ,Sơn phương pháp xác định độ cứng ,Màng phủ bằng thiết bị con lắc ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 388 : 2007 SƠN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG CỦA MÀNG PHỦ BẰNG THIẾT BỊ CON LẮC Paínts - Method for Hardness Determination of Coatings

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

18

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 365:2007 về bệnh viện đa khoa hướng dẫn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN365:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN365:2007,Bộ Xây dựng,TCXDVN365:2007,Bệnh viện đa khoa,Hướng dẫn thiết kế,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 365 : 2007 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ General hospital – Guideline LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 365 : 2007 “Bệnh viện đa khoa- Hướng dẫn thiết kế” thay

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3649:2007 (ISO 186 : 2002) về Giấy và cáctông - Lấy mẫu để xác định chất lượng trung bình

TCVN3649:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3649:2007,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3649 : 2007 ISO 186 : 2002 GIẤY VÀ CÁCTÔNG - LẤY MẪU ĐỂ XÁC ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRUNG BÌNH Paper and board - Sampling to determine average quality Lời nói đầu TCVN 3649 : 2007 thay thế TCVN 3649 : 2000. TCVN 3649 :

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6725:2007 (ISO 187 : 1990) về Giấy, cáctông và bột giấy - Môi trường chuẩn để điều hoà và thử nghiệm, quy trình kiểm tra môi trường và điều hoà mẫu

TCVN6725:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6725:2007,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6725 : 2007 ISO 187 : 1990 GIẤY, CÁCTÔNG VÀ BỘT GIẤY − MÔI TRƯỜNG CHUẨN ĐỂ ĐIỀU HOÀ VÀ THỬ NGHIỆM, QUI TRÌNH KIỂM TRA MÔI TRƯỜNG VÀ ĐIỀU HOÀ MẪU Paper, board and pulp − Standard atmosphere for conditioning and testing

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.157