Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 73/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6330 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 189.605 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 48.023 CÔNG VĂN
1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 73:2014/BGTVT về hoạt động kéo trên biển

QCVN73:2014/BGTVT,Quy chuẩn QCVN73:2014,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 73: 2014/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HOẠT ĐỘNG KÉO TRÊN BIỂN National Technical Regulation on Towage at Sea Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hoạt động kéo trên biển QCVN 73: 2014/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ban hành: 30/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2014

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 73:2013/BTTTT về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 25 MHz - 1 GHz do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN73:2013/BTTTT,Quy chuẩn QCVN73:2013,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 73 :2013/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN CỰ LY NGẮN DẢI TẦN 25 MHz - 1 GHz National technical regulation on Short Range Device (SRD) -Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 GHz frequency range Lời nói

Ban hành: 10/07/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-73:2013 (IEC 60335-2-73:2009) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-73: Yêu cầu cụ thể đối với bộ gia nhiệt ngâm cố định trong nước

TCVN5699-2-73:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-73:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-73:2013 IEC 60335-2-73:2009 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-73: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BỘ GIA NHIỆT NGÂM CỐ ĐỊNH TRONG NƯỚC Household and similar electrical appliances -

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

4

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-73:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm- kiểm định ngan giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-73:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-73:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-73:2011/BNNPTNT ,Khảo nghiêm kiểm định ngan giống ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01 -73: 2011/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH NGAN GIỐNG

Ban hành: 25/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-73:2010 (EN 81-73:2005) về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 73: Trạng thái của thang máy trong trường hợp có cháy

TCVN6396-73:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6396-73:2010,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6396-73:2010 EN 81-73:2005 YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY - ÁP DỤNG RIÊNG CHO THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG - PHẦN 73: TRẠNG THÁI CỦA THANG MÁY TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ CHÁY Safety rules

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

6

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 73:2002 về nước dùng cho Bê tông thủy công - phương pháp thử do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN73:2002,Tiêu chuẩn ngành 14TCN73:2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nước dùng cho Bê tông thủy công,14TCN 73:2002 ,Phương pháp thử,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 73:2002 NƯỚC DÙNG CHO BÊ TÔNG THỦY CÔNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ Water for Hydraulic Concrete - Testing Methods 1. Qui định chung 1.1. Tiêu

Ban hành: 29/01/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn ngành 24 TCN 73:1999 về giấy làm lớp sóng của cáctông sóng do Bộ Công nghiệp ban hành

24TCN73:1999,Tiêu chuẩn ngành 24TCN73:1999,Bộ Công nghiệp,Cáctông sóng,Giấy làm lớp sóng ,24 TCN 73:1999 TIÊU CHUẨN NGÀNH 24 TCN 73:1999 GIẤY LÀM LỚP SÓNG CỦA CÁCTÔNG SÓNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ CÔNG NGHIỆP GIẤY LÀM LỚP SÓNG CỦA CÁCTÔNG SÓNG Corrugating

Ban hành: 23/01/1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn ngành 64TCN 73:1994 về sơn chống bám bẩn

64TCN73:1994,Tiêu chuẩn ngành 64TCN73:1994,***,Tiêu chuẩn ngành,Sơn chống bám bẩn,Hóa chất TIÊU CHUẨN NGÀNH 64TCN 73:1994 SƠN CHỐNG BÁM BẨN Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại sơn chống bám bẩn đáy tàu trên cơ sở cao su biến tính nhựa đường với độc tố là đồng một Oxyt (Cu2O) tuổi thọ 12 tháng. 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Ban hành: Năm 1994

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9788:2013 (ISO GUIDE 73 : 2009) về Quản lý rủi ro – Từ vựng

TCVN9788:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9788:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9788 : 2013 ISO GUIDE 73 : 2009 QUẢN LÝ RỦI RO – TỪ VỰNG Risk management – Vocabulary Lời nói đầu TCVN 9788:2013 hoàn toàn tương đương với ISO Guide 73:2009; TCVN 9788:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11512:2016 (CAC/RCP 73-2013) về Quy phạm thực hành giảm axit hydroxyanic(HCN) trong sắn và sản phẩm sắn

TCVN11512:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11512:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11512:2046 CAC/RCP 73-2013 QUY PHẠM THỰC HÀNH GIẢM AXIT HYDROXYANIC (HCN) TRONG SẮN VÀ SẢN PHẨM SẮN Code of practice for the reduction of hydrocyanic acid (hcn) in cassava and cassava products Lời nói

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

11

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 73:1984 về quy trình thí nghiệm xác định cường độ ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính

22TCN73:1984,Tiêu chuẩn ngành 22TCN73:1984,***,Quy trình thí nghiệm,22TCN 73:1984,Xác định cường độ ép chẻ ,Vật liệu hạt liên kết,Chất kết dính,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 73:1984 QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ ÉP CHẺ CỦA VẬT LIỆU HẠT LIÊN KẾT BẰNG CÁC CHẤT KẾT DÍNH (Ban hành theo quyết định số 2916/QĐ ngày

Ban hành: 22/12/1984

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11044:2015 (CAC/GL 73-2010) về Hướng dẫn áp dụng các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm để kiểm soát các loài Vibrio gây bệnh trong thủy sản

TCVN11044:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11044:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11044:2015 CAC/GL 73-2010 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ VỆ SINH THỰC PHẨM ĐỂ KIỂM SOÁT CÁC LOÀI VIBRIO GÂY BỆNH TRONG THỦY SẢN Guidelines on the application of general principles of food

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2016

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 73:1963 về Bulông thô đầu sáu cạnh nhỏ - Kích thước

TCVN73:1963,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN73:1963,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, Bulông thô đầu sáu cạnh nhỏ,Bulông thô đầu sáu cạnh,Bulông thô ,Kích thước Bulông ,TCVN 73:1963,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 73-63 BULÔNG THÔ ĐẦU SÁU CẠNH NHỎ KÍCH THƯỚC 1. Kích thước của bulông thô đầu sáu cạnh nhỏ phải theo

Ban hành: Năm 1963

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9664:2013 (ISO 26323 : 2009) về Sản phẩm sữa - Xác định hoạt độ axit của các giống vi khuẩn trong sữa bằng phương pháp đo pH liên tục (CpH)

TCVN9664:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9664:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9664 : 2013 ISO 26323 : 2009 SẢN PHẨM SỮA – XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ AXIT CỦA CÁC GIỐNG VI KHUẨN TRONG SỮA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO pH LIÊN TỤC (CpH) Milk products – Determination of the acidification activity of dairy cultures

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9297:2012 về Phân bón - Phương pháp xác định độ ẩm

theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9297 : 2012 do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị,

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12443:2018 về Sữa đậu nành

(ISO 20483) với hệ số chuyển đổi hàm lượng nitơ thành hàm lượng protein là 6,25 (hàm lượng nitơ tổng số x 6,25). 7.2  Xác định hàm lượng chì Theo TCVN 7602. 7.3  Xác định hàm lượng asen vô cơ Theo TCVN 12346 (EN 16802). 7.4  Xác định vi sinh vật tổng số Theo TCVN 4884-1 (ISO 4833-1) hoặc TCVN 4884-2 (ISO 4833-2).

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2019

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5575 : 2012 về Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế

5575:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 338:2005 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo qui định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 5575:2012 do Viện Khoa học Công

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9292:2012 về Phân bón - Phương pháp xác định axít tự do

303-2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9292 : 2012 do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9173:2012 về Thủy tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng sunfua trioxit

method for determination of sulfur trioxide Lời nói đầu TCVN 9173:2012 được chuyển đổi từ TCXD 130:1985 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết ban hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.200.93