Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 272-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 188340 văn bản

61

Thông báo 272/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Bộ Tài chính về công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa các ngành: thuế và hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

272/TB-VPCP,Thông báo 272 2009,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 272/TB-VPCP Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2009

Ban hành: 31/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2009

62

Quyết định 272/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Đề án thí điểm hỗ trợ xây dựng 3 công trình vệ sinh ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

272/QD-UBND,Quyết định 272 2009,Tỉnh Tuyên Quang,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 21 tháng 8 năm 2009

Ban hành: 21/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2015

63

Quyết định 272/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý công tác An toàn- Vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ do thành phố Hải Phòng ban hành

272/2013/QD-UBND,Quyết định 272 2013,Thành phố Hải Phòng,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/2013/QĐ-UBND Hải

Ban hành: 31/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2015

64

Quyết định 272/QĐ-KBNN năm 2009 về Quy trình quản lý nghiệp vụ kho quỹ trên máy tính trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

272/QD-KBNN,Quyết định 272 2009,Kho bạc Nhà nước Trung ương,Nghiệp vụ kho quỹ,Quản lý nghiệp vụ kho quỹ,Quy trình quản lý nghiệp vụ kho quỹ,Nghiệp vụ kho quỹ trên máy tính ,Tiền tệ - Ngân hàng,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2015

65

Nghị quyết 272/NQ-HĐND13 thông qua Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

272/NQ-HDND13,Nghị quyết 272 2012,Tỉnh Điện Biên,Đề án phát triển nguồn nhân lực ,Tỉnh Điện Biên,Đến năm 2015,Định hướng đến năm 2020,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2012

66

Thông báo số 272/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính Phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

272/TB-VPCP,Thông báo 272 2008,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/TB-VPCP Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2008 THÔNG

Ban hành: 24/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2008

67

Thông báo số 272/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp bàn giải quyết tình trạng các trạm thu phí BOT, trạm đã chuyển quyền thu phí chỉ bán vé một lượt gây ùn tắc giao thông và bức xúc trong xã hội do Bộ Giao thông vận tải ban hành

272/TB-BGTVT,Thông báo 272 2008,Bộ Giao thông vận tải,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 272/TB-BGTVT Hà Nội,

Ban hành: 19/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2008

68

Quyết định 272/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

272/QD-TTg,Quyết định 272 2008,Thủ tướng Chính phủ,Tặng thưởng Bằng khen,Thủ tướng Chính phủ,Bằng khen Thủ tướng chính phủ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 272/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 07/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2008

69

Thông báo số 272/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về công tác phòng, chống Aids và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Văn phòng Chính phủ ban hành

272/TB-VPCP,Thông báo 272 2007,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 272/TB-VPCP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 27/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2008

70

Quyết định 272/QĐ-BNN-TCCB năm 2011 bổ nhiệm lại Kế toán trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

272/QD-BNN-TCCB,Quyết định 272 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 272

Ban hành: 15/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2011

71

Quyết định 272/QĐ-TTg năm 2007 phê duyệt kết quả kiểm kê đất đai năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

272/QD-TTg,Quyết định 272 2007,Thủ tướng Chính phủ,Kiểm kê đất đai,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** Số: 272/QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2007

Ban hành: 27/02/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2007

72

Quyết định 272/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Đề án “Một cửa liên thông” trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính thành lập doanh nghiệp: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; thủ tục khắc dấu và Cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu; cấp mã số thuế tại tỉnh Thừa Thiên Huế

272/QD-UBND,Quyết định 272 2007,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thành lập doanh nghiệp,Một cửa liên thông thành lập doanh nghiệp,Cơ chế một cửa liên thông,Một cửa liên thông,Mô hình “một cửa liên thông”,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 01/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2014

73

Quyết định 272/2009/QĐ-UBND quy định chính sách ưu đãi đầu tư chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

272/2009/QD-UBND,Quyết định 272 2009,Tỉnh Ninh Thuận,Đầu tư,Thương mại,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/2009/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp

Ban hành: 17/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2013

74

Nghị quyết 272/2009/NQ-HĐND quy định mức thu đối với hình thức học thêm có tổ chức trong các trường công lập, bán công trên địa bàn tỉnh Nghệ An

272/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 272 2009,Tỉnh Nghệ An,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/2009/NQ-HĐND Vinh, ngày 23 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 23/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

75

Quyết định 272/QĐ-TTg thành lập Ban Tổ chức Nhà nước mít tinh kỷ niệm 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2005) tại Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

272/QD-TTg,Quyết định 272 2005,Thủ tướng Chính phủ,19/5/1890 19/5/2005,Ban Tổ chức Nhà nước,Thành lập,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 272/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC

Ban hành: 11/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

76

Nghị quyết 272/2009/NQ-HĐND sửa đổi mục III, Điều 1 - Nghị quyết 182/2007/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách đẩy mạnh công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2010 và Nghị quyết 237/2008/NQ-HĐND sửa đổi mục III, Điều 1 - Nghị quyết 182/2007/NQ-HĐND

272/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 272 2009,Tỉnh Sơn La,Công tác phòng chống ma tuý,Tỉnh Sơn La,Giai đoạn 2008 - 2010 ,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 17/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2012

77

Quyết định 272/2008/QĐ-UBND về Quy chế khen thưởng phong trào thi đua "Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" do tỉnh Quảng Ninh ban hành

272/2008/QD-UBND,Quyết định 272 2009,Tỉnh Quảng Ninh,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/2008/QĐ-UBND Hạ Long, ngày 22 tháng 01 năm 2009

Ban hành: 22/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

78

Quyết định 272/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

272/2006/QD-UBND,Quyết định 272 2006,Tỉnh Bình Dương,Quản lý bảo vệ,Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 272

Ban hành: 25/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2010

79

Quyết định 272/2006/QĐ-TTg ban hành Quy chế cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

:272/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày  28  tháng 11  năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CẤP VÀ QUẢN LÝ BẢO LÃNH CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính

Ban hành: 28/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2006

80

Quyết định 272/2006/QĐ-UBND công nhận đơn vị đạt Chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001 - 2010 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

272/2006/QD-UBND,Quyết định 272 2006,Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Bắc Ninh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 272/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 27 tháng 02 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH V/V CÔNG NHẬN ĐƠN VỊ ĐẠT

Ban hành: 27/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223