Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 272/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp bàn giải quyết tình trạng các trạm thu phí BOT, trạm đã chuyển quyền thu phí chỉ bán vé một lượt gây ùn tắc giao thông và bức xúc trong xã hội do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 272/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 19/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 272/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GTVT NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP BÀN GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG CÁC TRẠM THU PHÍ BOT, TRẠM ĐÃ CHUYỂN QUYỀN THU PHÍ CHỈ BÁN VÉ MỘT LƯỢT GÂY ÙN TẮC GIAO THÔNG VÀ BỨC XÚC TRONG XÃ HỘI

Ngày 13 tháng 6 năm 2008, tại Bộ GTVT Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp bàn về các giải pháp chống ùn, tắc giao thông tại các trạm thu phí BOT và Nam cầu Giẽ. Tham dự họp có đại diện Bộ Tài chính, Vụ Tài chính, Vụ Vận tải, Thanh tra Bộ, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc VN, Tổng công ty XDCTGT 4, tập đoàn Hải Châu Việt Nam. Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kết luận như sau:

1. Để hạn chế việc ùn, tắc giao thông tại các trạm thu phí, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị thu phí các trạm BOT, trạm đã chuyển giao quyền thu phí phải thực hiện việc bán vé theo đúng quy định tại Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính. Bộ GTVT khuyến khích các đơn vị nghiên cứu để có thể áp dụng công nghệ thu phí một dừng nhằm hạn chế ùn, tắc giao thông tại trạm.

2. Cục Đường bộ Việt Nam sớm chuẩn hóa tiêu chuẩn quy định gờ chắn giảm tốc tại các trạm thu phí. Tiến hành kiểm tra nhắc nhở các đơn vị thực hiện nghiêm túc tiêu chuẩn quy định về gờ chắn giảm tốc tại trạm thu phí, tháo gỡ và xử phạt hành chính đối với các trạm thu phí xây dựng gờ chắn không đúng quy định.

3. Riêng đối với trạm thu phí Nam cầu Giẽ:

- Yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì phối hợp Tập đoàn Hải Châu Việt Nam, Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam khẩn trương khảo sát, nghiên cứu và lập đề án tổng thể để giải quyết được vấn đề ùn, tắc giao thông tại trạm trình Bộ GTVT xem xét. Trước mắt Cục Đường bộ Việt Nam giao thêm cho tập đoàn Hải Châu Việt Nam mỗi bên 150m chiều dài để giải tỏa việc bán vé được thông thoáng.

- Tập đoàn Hải Châu Việt Nam phải nghiêm túc thực hiện bán vé theo Thông tư 90/2004/TT-BTC không được chỉ bán 1 vé/1 lượt xe qua trạm, yêu cầu bán cho những cá nhân, tập thể có nhu cầu mua số lượng nhiều hơn, đặc biệt là đối với xe ô tô con.

4. Giao Vụ Tài chính phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam. Thanh tra Bộ GTVT thường xuyên giám sát, nhắc nhở các đơn vị nghiêm túc thực hiện các yêu cầu trên.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 272/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp bàn giải quyết tình trạng các trạm thu phí BOT, trạm đã chuyển quyền thu phí chỉ bán vé một lượt gây ùn tắc giao thông và bức xúc trong xã hội do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.441
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78