Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 272-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 188318 văn bản

41

Quyết định 272/QĐ-BTC năm 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hoặc liên tịch với các Bộ, ngành ban hành hết hiệu lực

272/QD-BTC,Quyết định 272 2014,Bộ Tài chính,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 272/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 11/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2014

42

Quyết định 272/QĐ-UBND năm 2014 thực hiện Đề án “Sữa học đường” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 – 2020 theo Nghị quyết 99/2013/NQ-HĐND

272/QD-UBND,Quyết định 272 2014,Tỉnh Đồng Nai,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 25 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2014

43

Thông tư 272/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

272/2016/TT-BTC,Thông tư 272 2016,Bộ Tài chính,Lĩnh vực chứng khoán,Lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ,Lệ phí lĩnh vực chứng khoán ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2016

44

Báo cáo 272/BC-LĐTBXH năm 2013 tình hình quản lý công dân Việt Nam xuất nhập cảnh sang Trung Quốc làm thuê do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh ban hành

272/BC-LDTBXH,Tỉnh Quảng Ninh,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UBND TỈNH QUẢNG NINH SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 272/BC-LĐTBXH Quảng Ninh,

Ban hành: 16/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2013

45

Thông báo 272/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

272/TB-VPCP,Thông báo 272 2013,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 272/TB-VPCP Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 30/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

46

Thông báo 272/TB-UBND năm 2013 kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp chuyên đề Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tháng 6 năm 2013

272/TB-UBND,Thông báo 272 2013,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/TB-UBND Nghệ An, ngày 14 tháng 06 năm 2013  

Ban hành: 14/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2013

47

Quyết định 272/QĐ-BNV năm 2013 cho phép đổi tên Hội Dạy nghề Việt Nam thành Hiệp hội Dạy nghề và Nghề công tác xã hội Việt Nam và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Dạy nghề và Nghề công tác xã hội Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

272/QD-BNV,Quyết định 272 2013,Bộ Nội vụ,Hội Dạy nghề Việt Nam ,Điều lệ của Hội Dạy nghề Việt Nam,Điều lệ sửa đổi bổ sung,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2013

48

Thông báo 272/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về công tác thăm dò quặng urani khu Pà Lừa – Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

272/TB-VPCP,Thông báo 272,Văn phòng Chính phủ,Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ,Kết luận phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ,Công tác thăm dò quặng urani ,Khu Pà Lừa – Pà Rồng,Tỉnh Quảng Nam,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2012

49

Quyết định 272/QĐ-BTNMT năm 2012 phê duyệt dự án “Tăng cường năng lực quy hoạch và điều tra nước ngầm tại đô thị, giai đoạn 2” do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

272/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA NƯỚC NGẦM TẠI CÁC ĐÔ THỊ, GIAI ĐOẠN 2” BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm

Ban hành: 07/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2012

50

Quyết định 272/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

272/QD-TTg,Quyết định 272 2012,Thủ tướng Chính phủ,Ban chỉ đạo nhà nước,Đổi mới cơ chế hoạt động ,Đơn vị sự nghiệp công lập,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 272

Ban hành: 06/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2012

51

Quyết định 272/QĐ-UBND năm 2012 về quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

272/QD-UBND,Quyết định 272 2012,Tỉnh An Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/QĐ-UBND An Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 22/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

52

Quyết định 272/QĐ-BTC năm 2012 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Hải quan, thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

272/QD-BTC,Quyết định 272 2012,Bộ Tài chính,Công bố thủ tục hành chính,Lĩnh vực hải quan,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 02

Ban hành: 14/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2012

53

Quyết định 272/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi năm 2011 đến năm 2020

272/QD-UBND,Quyết định 272 2011,Tỉnh Quảng Ngãi,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 19/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2018

54

Thông báo 272/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về vấn đề liên quan đến nguồn vốn ODA và FDI tại việt nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

272/TB-VPCP,Thông báo 272 2011,Văn phòng Chính phủ,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/TB-VPCP Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 11/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2011

55

Quyết định 272/QĐ-CTN năm 2011 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

272/QD-CTN,Quyết định 272 2011,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc ---------------- Số: 272/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2011

Ban hành: 01/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2011

56

Quyết định 272/QĐ-TTg năm 2011 bổ nhiệm lại ông Cao Lại Quang giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

272/QD-TTg,Quyết định 272 2011,Thủ tướng Chính phủ,Thứ trưởng Bộ Xây dựng,Ông Cao Lại Quang ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 24/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2011

57

Quyết định 272/QĐ-CT năm 2011 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành hết hiệu lực thi hành

272/QD-CT,Quyết định 272 2011,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/QĐ-CT Vĩnh Yên, ngày 27 tháng 01 năm 2011

Ban hành: 27/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2014

58

Thông báo 272/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm tại cuộc họp ban chỉ đạo ngày 11 tháng 9 năm 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

272/TB-VPCP,Văn phòng Chính phủ,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/TB-VPCP Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2010

Ban hành: 05/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2010

59

Quyết định 272/QĐ-BKHCN năm 2010 phê duyệt Danh mục các đề án cấp Bộ soạn thảo mới do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

272/QD-BKHCN,Quyết định 272 2010,Bộ Khoa học và Công nghệ,Danh mục các đề án cấp Bộ,Soạn thảo mới,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 272/QĐ-BKHCN Hà

Ban hành: 04/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2010

60

Quyết định 272/QĐ-TTg năm 2010 phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004 – 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

272/QD-TTg,Quyết định 272 2010,Thủ tướng Chính phủ,Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung,Thành viên Ủy ban nhân dân,Tỉnh An Giang,Nhiệm kỳ 2004 - 2011,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 12/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.133