Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 272/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 11/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 272/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC NGUỒN VỐN ODA VÀ FDI TẠI VIỆT NAM

Ngày 02 tháng 11 năm 2011 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì phiên họp xem xét một số vấn đề tổng thể liên quan đến việc thu hút, sử dụng các nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

Trong những năm sắp tới, các nguồn vốn ODA và FDI vẫn tiếp tục là những nguồn vốn có vai trò quan trọng đóng góp vào việc thực hiện tái cơ cấu (3 đột phá, 3 tái cơ cấu chủ yếu của nền kinh tế đều có sự đóng góp của hai nguồn vốn này). Do đó, trong việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong thời gian tới, các Bộ, ngành hữu quan cần quan tâm hơn đến vấn đề công nghệ, làm tốt hơn việc phân tích, đánh giá sâu các tác động thuận nghịch của tiến trình hội nhập, yêu cầu của việc quản lý theo quy hoạch với các quy hoạch thực sự có chất lượng, trên cơ sở đó xác định được tính gắn kết, mức độ phụ thuộc của từng lĩnh vực của nền kinh tế đối với từng khu vực thị trường, từ đó đưa ra được những giải pháp cụ thể đối với từng loại hình để tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng đối với các nguồn vốn này.

- Đối với nguồn vốn ODA: Thống nhất các giải pháp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các cơ quan chức năng cần họp bàn, thống nhất hướng dẫn việc định hướng sử dụng các nguồn vốn vay kém ưu đãi (OCR, IBRD, vốn vay kém ưu đãi của Nhật Bản …), lưu ý các lĩnh vực cấp thoát nước, xử lý rác thải hoàn toàn có thể thương mại hóa được.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục kiện toàn hơn nữa hiệu quả hoạt động thực chất của Tổ công tác ODA do Bộ chủ trì, tập trung giải quyết sự khác biệt về quy trình, thủ tục, chậm trễ trong giải phóng mặt bằng, thúc đẩy tiến độ triển khai đối với những dự án chậm tiến độ. Nếu vướng mắc về cơ chế chính sách, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Đối với nguồn vốn FDI: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 1617/CT-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- TTCP, các PTT CP (để b/c);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, TH;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 272/TB-VPCP ngày 11/11/2011 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về vấn đề liên quan đến nguồn vốn ODA và FDI tại việt nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.541

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!