Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 272/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về công tác phòng, chống Aids và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 272/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 27/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 272/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2007

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM

Ngày 05 tháng 12 năm 2007, tại Nam Định, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về công tác phòng, chống AIDS, phòng, chống ma túy, cai nghiện phục hồi, quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Bạch Hồng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và đại diện lãnh đạo các Bộ Công an, Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi thăm mô hình thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV tại Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Nam Định, thăm mô hình cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, mô hình cai nghiện tại gia đình, cộng đồng phường Cửa Nam, thành phố Nam Định; nghe báo cáo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và ý kiến của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã kết luận như sau:

Trong năm 2007 tỉnh Nam Định đã đạt được nhiều thành tích trong phát triển kinh tế xã hội, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; tuy nhiên trong lĩnh vực xã hội vẫn còn những bức xúc như tệ nạn ma tuý và vấn đề HIV/AIDS đang là thách thức không nhỏ: Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định thì tốc độ gia tăng số người nghiện ma tuý năm 2007 có chiều hướng giảm, nhưng số người nhiễm HIV lại tăng so với năm 2006; vì thế Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cần tập trung chỉ đạo công tác điều tra để nắm chắc hơn nữa số liệu, tình hình và diễn biến trên địa bàn, từ đó có biện pháp chỉ đạo phù hợp và hiệu quả hơn.

Về công tác cai nghiện phục hồi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã chỉ đạo bước đầu làm tốt mô hình cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, như phường Cửa Nam thành phố Nam Định; mô hình này cần được phân tích, đánh giá nghiêm túc để rút ra bài học kinh nghiệm, nhân rộng tại các địa bàn có điều kiện tương tự như thành phố Nam Định.

Công tác cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm của Nam Định còn nhiều khó khăn bất cập, đặc biệt là cơ sở vật chất nghèo nàn, thiếu thốn nên chưa bảo đảm thực hiện đầy đủ quy trình cai nghiện mà chỉ thực hiện được các giai đoạn cắt cơn giải độc và phục hồi sức khoẻ; công suất mới chỉ đáp ứng được 1/3 trên tổng số người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý của tỉnh Nam Định.

Về công tác thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV, tỉnh Nam Định đã có nhiều cố gắng tăng dần số lượng bệnh nhân AIDS được tiếp cận điều trị thuốc đặc hiệu kháng vi rút HIV (ARV); bước đầu triển khai một số mô hình can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV có hiệu quả; chương trình phòng, chống HIV/AIDS ở Nam Định ngày càng mở rộng độ bao phủ với 129/230 xã, phường với 70% số người nghiện chích ma tuý được tiếp cận dịch vụ, tác động tới sự chuyển đổi hành vi của các nhóm dân cư trong cộng đồng đối với việc phòng, chống sự lây truyền HIV/AIDS; hoạt động của các tổ đồng đẳng bước đầu có một số kết quả tốt, nhưng cần phải có kế hoạch tập huấn về chuyên môn, tư vấn đúng quy trình, đúng quy định thì mới hạn chế được tình trạng lây nhiễm mới.

Để làm tốt công tác phòng, chống AIDS, phòng, chống ma tuý và cai nghiện phục hồi tại Nam Định trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng yêu cầu:

1. Đề nghị Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương trong việc quan tâm đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Đưa Nam Định vào diện chỉ đạo điểm về việc thực hiện mô hình cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chỉ đạo xây dựng Đề án và kế hoạch tổ chức thực hiện mô hình cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; sau khi có ý kiến tham gia của các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Phó Thủ tướng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm xem xét phê duyệt vào tháng 2 năm 2008.

2. Giao Bộ Công an cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chỉ đạo rà soát, thống kê chính xác số người nghiện ma tuý, tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý tại Nam Định; tập trung lực lượng giúp Nam Định triệt xoá các đường dây, các tụ điểm buôn bán và sử dụng ma tuý.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, hướng dẫn Nam Định thực hiện công tác cai nghiện phục hồi, đặc biệt chú trọng công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, giúp tỉnh Nam Định xây dựng Đề án thực hiện điểm công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện và đánh giá mô hình cai nghiện tại gia đình và cộng đồng để tổ chức Hội nghị chuyên đề về vấn đề này vào cuối năm 2008 tại Nam Định.

4. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho các đội, tổ đồng đẳng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu các cơ chế, chính sách phù hợp để động viên và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ đồng đẳng viên trong công tác này.

Bộ Y tế khẩn trương xây dựng đề án "Nâng cao năng lực cho Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS" tuyến tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2008.

5. Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu cơ chế hỗ trợ kinh phí để tỉnh Nam Định thực hiện Đề án điểm về mô hình cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, các thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng (để báo cáo);
- TTg CP, các PTTg CP;
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Các thành viên UBQG p/c AIDS
  và p/c tệ nạn ma túy, mại dâm;
- UBND tỉnh Nam Định và các tỉnh phía Bắc;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Các Vụ: NC, TH, KTTH, BXDPL,
  Người phát ngôn của Thủ tướng, Website CP;
- Lưu: VT, VX (5). HTH. 60

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 272/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về công tác phòng, chống Aids và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.020

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241