Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 272-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 188340 văn bản

81

Quyết định 272/2005/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2006 – 2010) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

272/2005/QD-TTg,Quyết định 272 2005,Thủ tướng Chính phủ,Kinh tế tập thể 5 năm,Kinh tế tập thể,Doanh nghiệp,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 272/2005/QĐ-TTG Hà Nội, ngày

Ban hành: 31/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

82

Quyết định 272/2005/QĐ-NHNN điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng đồng Đô la Mỹ của Pháp nhân tại tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

272/2005/QD-NHNN,Quyết định 272 2005,Ngân hàng Nhà nước,Tiền gửi bằng đô la Mỹ,Lãi suất tiền gửi tối đa,Điều chỉnh lãi suất,Pháp nhân,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 272/2005/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày

Ban hành: 21/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2013

83

Quyết định 272/2005/QĐ-UB về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã do tỉnh Bến Tre ban hành

272/2005/QD-UB,Quyết định 272 2005,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/2005/QĐ-UB Bến Tre, ngày 27 tháng 01 năm 2005

Ban hành: 27/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2014

84

Chỉ thị 272-TTg năm 1995 về khẩn trương hoàn thành việc tổ chức, sắp xếp lại các liên hiệp xí nghiệp, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ ban hành

272-TTg,Chỉ thị 272-TTg 1995,Thủ tướng Chính phủ,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 272-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 1995 CHỈ THỊ VỀ KHẨN TRƯƠNG HOÀN THÀNH VIỆC TỔ CHỨC, SẮP XẾP LẠI CÁC LIÊN HIỆP XÍ

Ban hành: 03/05/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

85

Quyết định 272/2004/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chánh giai đoạn 2004-2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí : Bệnh viện Bình Dân (trực thuộc Sở Y tế) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

272/2004/QD-UB,Quyết định 272 2004,Thành phố Hồ Chí Minh,Bệnh viện Bình Dân,Tự chủ tài chính,Đơn vị sự nghiệp có thu,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 272/2004/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm

Ban hành: 10/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

86

Quyết định 272/2003/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

272/2003/QD-TTg,Quyết định 272 2003,Thủ tướng Chính phủ,Khoa học Công nghệ,Chiến lược phát triển,Giai đoạn 2003-2010,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 31/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2012

87

Quyết định 272/2003/QĐ-UB ban hành Danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

272/2003/QD-UB,Quyết định 272 2003,Thành phố Hồ Chí Minh,Cơ quan,Tài liệu lưu trữ,Danh mục,Trung tâm Lưu trữ thành phố,Tài liệu,Thành phố,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 272/2003/QĐ-UB TP.Hồ Chí

Ban hành: 18/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

88

Thông tư 272/1997/TTLB hướng dẫn Nghị định 71/CP về giáo dục quốc phòng trong hệ thống các trường chính trị, hành chính do Bộ quốc phòng - Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành

Số: 272/1997/TTLB Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 1997 THÔNG TƯ LIÊN BỘ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CHÍNH PHỦ VÀ BỘ TÀI CHÍNH SỐ 272-TTLB NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 71/CP VỀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRONG HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ,

Ban hành: 15/02/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

89

Quyết định 272/QĐ-UBND năm 1997 về giá cước vận tải hành khách bằng ô tô, thuyền sông do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

272/QD-UBND,Quyết định 272 1997,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Giá cước vận tải hành khách,Tính giá cước vận tải hành khách,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/02/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2014

90

Quyết định 272/2002/QĐ-UB quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đối với hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất trên địa bàn tỉnh An Giang

272/2002/QD-UB,Quyết định 272 2002,Tỉnh An Giang,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà,Trình tự thủ tục,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2012

91

Quyết định 272/TM-TCCB năm 1996 về việc đổi tên các phòng cấp giấy phép xuất nhập khẩu trực thuộc Bộ Thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

272/TM-TCCB,Quyết định 272 1996,Bộ Thương mại,Xuất nhập khẩu,Cấp giấy phép,Bộ Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 272/TM-TCCB Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CÁC PHÒNG

Ban hành: 08/04/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

92

Quyết định 272-HĐBT năm 1984 về việc thay thế thành viên của Ủy ban Quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

272-HDBT,Quyết định 272-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Dân số và Kế hoạch hóa gia đình,Ủy ban quốc gia dân số,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 272-HĐBT Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 1985

Ban hành: 04/12/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2007

93

Quyết định 272/QĐ.UB năm 1989 ban hành những quy định về quản lý, điều hành và kinh doanh xăng dầu, phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú ý trong Tỉnh An Giang

272/QD.UB,Quyết định 272 1989,Tỉnh An Giang,Thương mại,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/QĐ.UB Long Xuyên, ngày 22 tháng

Ban hành: 22/12/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2014

94

Nghị quyết số 272/2001/NQ-UBTVQH10 về trang phục đối với Hội thẩm Toà án nhân dân do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

272/2001/NQ-UBTVQH10,Nghị quyết 272 2001,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 272/2001/NQ-UBTVQH10 Hà Nội,

Ban hành: 26/09/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

95

Nghị quyết 49/NQ-CP năm 2021 ký Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc hồi giáo Bru-nây Đa-rút-xa-lam về sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản do Chính phủ ban hành

49/NQ-CP,Nghị quyết 49 2021,Chính phủ,Ký Nghị định thư về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần,Sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần,Ký Nghị định thư giữa Việt Nam và Bru nây Đa rút xa lam,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

96

Nghị quyết 48/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021

48/NQ-CP,Nghị quyết 48 2021,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4,Phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2021,Thương mại,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

97

Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2021 thông qua dự thảo Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Chính phủ ban hành

47/NQ-CP,Nghị quyết 47 2021,Chính phủ,Thông qua dự thảo về thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Dự thảo Báo cáo về thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Báo cáo về thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2020,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

98

Nghị quyết 46/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ vương quốc Đan Mạch về vấn đề lao động của thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và phái đoàn thường trực tại tổ chức quốc tế do Chính phủ ban hành

46/NQ-CP,Nghị quyết 46 2021,Chính phủ,Hiệp định về vấn đề lao động Việt Nam Đan Mạch,Lao động của thân nhân thành viên cơ quan ngoại giao,Hiệp định lao động của thân nhân thành viên ngoại giao,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

99

Báo cáo 128/BC-CP năm 2021 tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành

128/BC-CP,Chính phủ,Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước,Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 2020,Chương trình cải cách hành chính nhà nước 2011 2020,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2021

100

Nghị quyết 45/NQ-CP năm 2021 về phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

45/NQ-CP,Nghị quyết 45 2021,Chính phủ,Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ,Triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn,Triển khai công việc sau khi kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11