Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 26/VBHN-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 170529 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 26/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020 THÔNG TƯ[1] HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực

Ban hành: 23/06/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

2

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

26/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019 NGHỊ ĐỊNH[1] QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi

Ban hành: 23/04/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

3

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

26/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 26 2018,Bộ Tài chính,Nguồn vốn nhà nước,Đầu tư vốn nhà nước,Vốn nhà nước tại doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/VBHN-BTC

Ban hành: 05/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

4

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

--------------- Số: 26/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2015 THÔNG TƯ1 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2013/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn

Ban hành: 14/09/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2015

5

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Quyết định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

26/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 26 2014,Bộ Tài chính,Xử lý nhà đất nhà nước,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2014

Ban hành: 04/07/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2014

6

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Biên giới quốc gia do Văn phòng Quốc hội ban hành

26/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 26 2020,Văn phòng quốc hội,Luật Biên giới quốc gia 2003,Hợp nhất Luật Biên giới quốc gia,Hợp nhất Luật Biên giới quốc gia 2003,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

7

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa do Bộ Công thương ban hành

26/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 26 2020,Bộ Công thương,Định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa,Hợp nhất Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng,Tiêu hao năng lượng ngành nhựa giai đoạn 2021 2025,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 24/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

8

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

26/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 26 2019,Bộ Giao thông vận tải,Kiểm tra chất lượng,Bảo vệ môi trường,Lắp ráp xe mô tô gắn máy ,Thương mại,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

9

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Viên chức do Văn phòng Quốc hội ban hành

26/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 26 2019,Văn phòng quốc hội,Cán bộ công viên chức ,Đơn vị sự nghiệp công lập,Hợp đồng làm việc ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

10

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá do Thông đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

26/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 26 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hợp nhất Thông tư,Bảo quản tiền mặt,An toàn trong bảo quản vận chuyển,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/09/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2019

11

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Khí tượng thủy văn do Văn phòng Quôc hội ban hành

26/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 26 2018,Văn phòng quốc hội,Khí tượng thủy văn,Quản lý hoạt động khí tượng thủy văn,Luật khí tượng thủy văn ,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

12

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện do Bộ Công thương ban hành

26/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 26 2018,Bộ Công thương,Biểu giá phát điện,Khung giá phát điện,Xác định giá phát điện,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/VBHN

Ban hành: 07/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

13

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

11/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 11 2022,Bộ Tài chính,Hướng dẫn kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán,Thông tư kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán,Hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/05/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2022

14

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

10/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 10 2022,Bộ Tài chính,Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước,Chuyển giao quyền đại diện công ty vốn nhà nước,Thông tư chuyển giao quyền đại diện công ty nhà nước,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/05/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2022

15

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

09/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 09 2022,Bộ Tài chính,Xử phạt vi phạm thị trường chứng khoán,Nghị định xử phạt lĩnh vực chứng khoán,Xử phạt hành chính lĩnh vực chứng khoán,Chứng khoán,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/05/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2022

16

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

08/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 08 2022,Bộ Tài chính,Quyết định tín dụng học sinh sinh viên,Tín dụng đối với học sinh sinh viên,Chính sách tín dụng đối với học sinh sinh viên,Tiền tệ - Ngân hàng,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/04/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2022

17

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính ban hành

07/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 07 2022,Bộ Tài chính,Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kế toán,Nghị định xử phạt hành chính lĩnh vực kế toán,Nghị định xử phạt hành chính kiểm toán độc lập,Kế toán - Kiểm toán,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/04/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2022

18

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

06/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 06 2022,Bộ Tài chính,Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất nhập khẩu,Hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu,Hợp nhất hướng dẫn Luật Thuế xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/04/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2022

19

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

05/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 05 2022,Bộ Tài chính,Quản lý phí thẩm định trữ lượng khoáng sản,Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản,Thông tư về phí thẩm định trữ lượng khoáng sản,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 05/04/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2022

20

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

04/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 04 2022,Bộ Tài chính,Phí thẩm định đánh giá tác động môi trường,Quản lý phí thẩm định tác động môi trường,Thông tư phí thẩm định tác động môi trường,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/04/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.47.87