Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 186/2007/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5887 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3649:2007 (ISO 186 : 2002) về Giấy và cáctông - Lấy mẫu để xác định chất lượng trung bình

TCVN3649:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3649:2007,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3649 : 2007 ISO 186 : 2002 GIẤY VÀ CÁCTÔNG - LẤY MẪU ĐỂ XÁC ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRUNG BÌNH Paper and board - Sampling to determine average quality Lời nói đầu TCVN 3649 : 2007 thay thế TCVN 3649 : 2000. TCVN 3649 :

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

2

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 186:2006 về Thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi

14TCN186:2006,Tiêu chuẩn ngành 14TCN186:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN NGÀNH  14TCN 186 : 2006 THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH TRONG CÁC GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI Volume of the topopraphic work in hydraulic design periods (Ban

Ban hành: 25/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

3

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-186:2006 về dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất - Tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-186:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-186:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Dịch vụ điện thoại,Tiêu chuẩn chất lượng,Mạng viễn thông di động mặt đất,Điện - điện tử TCN 68 - 186: 2006 DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG MẶT ĐẤT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG MỤC LỤC Lời nói đầu I. Phạm vi và đối

Ban hành: 05/09/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn ngành TCN68-186:2003 về dịch vụ điện thoại trên mạng di động mặt đất công cộng - Tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-186:2003,Tiêu chuẩn ngành TCN68-186:2003,Bộ Bưu chính Viễn thông,Dịch vụ điện thoại,Tiêu chuẩn chất lượng,Mạng di động mặt đất công cộng ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 186: 2003 DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI TRÊN MẠNG DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG Telephone Service on the Public land mobile

Ban hành: 30/09/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 186:2003 về hàm lượng cloramphenicol trong sản phẩm thủy sản - Phương pháp định lượng bằng sắc ký khí do Bộ Thuỷ sản ban hành

28TCN186:2003,Tiêu chuẩn ngành 28TCN186:2003,Bộ Thuỷ sản,Sản phẩm thủy sản,Hàm lượng cloramphenicol,Phương pháp định lượng,Phương pháp định lượng bằng sắc ký khí,28 TCN 186:2003 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN NGÀNH 28 TCN 186:2003 HÀM LƯỢNG CLORAMPHENICOL TRONG SẢN PHẨM THỦY SẢN - PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG BẰNG SẮC KÝ KHÍ

Ban hành: 30/05/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 186:1996 về lò nung clanh - ke kiểu quay - sai số lắp đặt

TCXD186:1996,Tiêu chuẩn XDVN TCXD186:1996,***,TCXD 186:1996,Lò nung clanh,Ke kiểu quay,Sai số lắp đặt,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD 186:1996 LÒ NUNG CLANH - KE KIỂU QUAY - SAI SỐ LẮP ĐẶT Rotary clinker kiln – Installation tolerance 1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc lắp đặt lò

Ban hành: Năm 1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-186:1999 về dịch vụ viễn thông trên mạng di động mặt đất công cộng - Tiêu chuẩn chất lượng do Tổng cục Bưu điện ban hành

thuật máy ĐTDĐ 68-TCN-138-1995. 5. Tiêu chuẩn kỹ thuật máy fax 68-TCN-133-94. 6. Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị Modem 68-TCN-142-95. 7. TCN 68 - 176: 1998 Dịch vụ viễn thông trên mạng điện thoại công cộng - Tiêu chuẩn chất lượng. 8. Nghị định 109/1997/ - CP của Chính phủ về Bưu chính Viễn thông. 9. Thông tư 04/1998/TT -

Ban hành: 24/12/1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 186:1993 về quy phạm khảo nghiệm hiệu lực của thuốc trừ cỏ hại ngô trên đồng ruộng

10TCN186:1993,Tiêu chuẩn ngành 10TCN186:1993,***,Thuốc trừ cỏ hại ngô ,Hiệu lực của thuốc trừ cỏ hại ngô ,Khảo nghiệm trên đồng ruộng ,10 TCN 186:1993 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 186:1993 QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM HIỆU LỰC CỦA THUỐC TRỪ CỎ HẠI NGÔ TRÊN ĐỒNG RUỘNG 1. Quy định chung 1.1. Quy phạm này quy

Ban hành: Năm 1993

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn ngành 3 TCN 186:1972 về Dao tiện gắn hợp kim cứng - Dao xén mặt mút φ=70 độ, phải và trái

3TCN186:1972,Tiêu chuẩn ngành 3TCN186:1972,Bộ Cơ khí và luyện kim,Dao tiện gắn hợp kim cứng , Dao xén mặt mút,Dao xén mặt mút φ=70 độ,3 TCN 186:1972,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 3TCN 186 - 72 DAO TIỆN GẮN HỢP KIM CỨNG DAO XÉN MẶT MÚT, j = 700, PHẢI VÀ TRÁI Chú thích: 1. Dạng I chủ yếu dùng để gia công gang và

Ban hành: Năm 1972

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7787:2007 (ISO 14892 : 2002) về Sữa bột gầy - Xác định hàm lượng vitamin D bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN7787:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7787:2007,***,Sắc ký lỏng hiệu năng cao ,Xác định hàm lượng vitamin D ,Sữa bột gầy,TCVN 7787:2007,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7787 : 2007 ISO 14892 : 2002 SỮA BỘT GẦY - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VITAMIN D BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Dried skimmed milk -

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1454:2007 về chè đen - định nghĩa và các yêu cầu cơ bản

TCVN1454:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1454:2007,***,TCVN 1454:2007,Chè đen,Định nghĩa và các yêu cầu cơ bản,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1454:2007 CHÈ ĐEN - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN                                        Black tea - Definition and basic requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn

Ban hành: 26/12/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7680:2007 (IEC 60799 : 1998) về phụ kiện điện - Bộ dây nguồn và bộ dây nối liên kết do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7680:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7680:2007,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ dây nối liên kết,Bộ dây nguồn,Phụ kiện điện,TCVN 7680:2007,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7680 : 2007 PHỤ KIỆN ĐIỆN – BỘ DÂY NGUỒN VÀ BỘ DÂY NỐI LIÊN KẾT Electrical accessories – Cord set and interconnection cord sets Lời nói đầu

Ban hành: 28/11/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn ngành TCN 12: 2007 về thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp – Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

cháy nổ, phòng cháy chữa cháy và lực lượng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Trang bị, tổ chức công tác phòng chống cháy nổ theo đúng Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ và Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công an. 10.2 An toàn lao động - Thủ kho bảo quản được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao

Ban hành: 30/08/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 104:2007 về đường đô thị - yêu cầu thiết kế do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN104:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN104:2007,Bộ Xây dựng,Đường đô thị,Yêu cầu thiết kế,TCXDVN 104:2007,Bộ Xây dựng,Giao thông TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 104:2007 ĐƯỜNG ĐÔ THỊ YÊU CẦU THIẾT KẾ Hà Nội – 2007 LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 104: 2007 “Đường đô thị- Yêu cầu thiết kế” được

Ban hành: 30/05/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 392:2007 về cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN392:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN392:2007,Bộ Xây dựng,Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn,TCXDVN 392:2007 ,Yêu cầu kỹ thuật,Bộ Xây dựng,Phương pháp thử,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 392:2007 CỐNG HỘP BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pre-cast

Ban hành: 07/05/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

16

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 394: 2007 về thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN394:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN394:2007,Bộ Xây dựng,Trang thiết bị điện công trình xây dựng,An toàn điện,Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện,TCXDVN 394: 2007,Xây dựng TCXDVN 394: 2007 MỤC LỤC                                                                                                                             Trang

Ban hành: 24/04/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

17

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 390:2007 về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - quy phạm thi công và nghiệm thu do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN390:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN390:2007,Bộ Xây dựng,TCXDVN390:2007,Kết cấu bê tông,Bê tông cốt thép lắp ghép,Quy phạm thi công và nghiệm thu ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 390:2007 KẾT CẤU  BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP - QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Assembled  Concrete and reinforced

Ban hành: 13/03/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

18

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 389:2007 về sản phẩm bê tông ứng lực trước - yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN389:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN389:2007,Bộ Xây dựng, TCXDVN389:2007,Sản phẩm bê tông ứng lực trước ,Xây dựng   TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 389:2007 SẢN PHẨM BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ NGHIỆM THU Precast prestressed concrete products - technical requirements and acceptance LỜI NÓI

Ban hành: 06/03/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

19

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 386:2007 về thử nghiệm khả năng chịu lửa – cửa đi và cửa chắn ngăn cháy do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN386:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN386:2007,Bộ Xây dựng,TCXDVN 386:2007 ,Thử nghiệm khả năng chịu lửa,Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy ,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 386:2007 (BS EN 1634-1:2000) THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỊU LỬA – CỬA ĐI VÀ CỬA CHẮN NGĂN CHÁY Fire Resistance Test – Fire Door

Ban hành: 23/01/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

20

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 383:2007 về vật liệu chịu lửa - vữa Manhêdi do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN383:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN383:2007,Bộ Xây dựng,TCXDVN 383:2007 ,Vật liệu chịu lửa,Bộ Xây dựng,Vữa Manhêdi,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 383:2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA - VỮA MANHÊDI LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 383:2007 "Vật liệu chịu lửa - Manhêdi" do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ

Ban hành: 23/01/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.211.61