Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 118/2009/TT-BTC, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5590 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2009/BTC về dự trữ nhà nước đối với phao áo cứu sinh do Bộ Tài chính ban hành

thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với phao áo cứu sinh biên soạn, Cục Dự trữ quốc gia trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 178/2009/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Bộ Tài chính. 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng liên quan đến an

Ban hành: 10/09/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BTC về dự trữ nhà nước đối với bè cứu sinh nhẹ do Bộ Tài chính ban hành

QCVN 04: 2009/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với bè cứu sinh nhẹ biên soạn, Cục Dự trữ quốc gia trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 59/2009/TT-BTC ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định mức giới

Ban hành: 26/03/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2009/BTC về dự trữ quốc gia đối với gạo bảo quản kín do Bộ Tài chính ban hành

2009/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo bảo quản kín biên soạn, Cục Dự trữ quốc gia trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 61/2009/TT-BTC ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, kiểm

Ban hành: 26/03/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2009/BTC về dự trữ nhà nước đối với phao tròn cứu sinh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với phao tròn cứu sinh biên soạn, Cục Dự trữ quốc gia trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2009/TT-BTC ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu

Ban hành: 26/03/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-118:2012/BNNPTNT về phương pháp điều tra phát hiện sinh vật chính gây hại cây chè do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

National technical Regulation on Surveillance method of tea pests Lời nói đầu QCVN 01 - 118 : 2012/BNNPTNT do Ban Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bảo vệ thục vật biên soạn, Cục Bảo vệ thực vật trình duyệt, Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành tại Thông tư số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 12 năm 2012. QUI CHUẨN KĨ THUẬT QUỐC GIA

Ban hành: 14/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 118:2002 về thành phần, nội dung và khối lượng lập các dự án đầu tư thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN118:2002,Tiêu chuẩn ngành 14TCN118:2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,14TCN 118:2002 ,Dự án đầu tư thủy lợi ,Thành phần nội dung và khối lượng ,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 118:2002 THÀNH PHẦN, NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG LẬP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỶ LỢI 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Tiêu chuẩn này quy

Ban hành: 17/06/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn ngành 64TCN 118:2000 về Chất lượng nước - Phương pháp xác định hàm lượng Xyanua trong nước thải công nghiệp

64TCN118:2000,Tiêu chuẩn ngành 64TCN118:2000,Bộ Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 64 TCN 118-2000 CHẤT LƯỢNG NƯỚC XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG XYANUA TRONG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng xyanua trong nước thải công nghiệp có hàm

Ban hành: 22/03/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

8

Tiêu chuẩn ngành 28TCN 118:1998 về sản phẩm thuỷ sản đông lạnh - Thịt nghêu luộc do Bộ Thuỷ sản ban hành

28TCN118:1998,Tiêu chuẩn ngành 28TCN118:1998,Bộ Thuỷ sản,28TCN118:1998,Sản phẩm thuỷ sản đông lạnh ,Thịt nghêu luộc,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN NGÀNH 28TCN118:1998 SẢN PHẨM THUỶ SẢN ĐÔNG LẠNH - THỊT NGHÊU LUỘC Frozen fishery product -Cooked clam (Meretrix lyrata) meat LỜI NÓI ĐẦU : 28TCN118:1998 'sản phẩm

Ban hành: 10/09/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12438:2018 (CODEX STAN 118-1979) về Thực phẩm cho chế độ ăn đặc biệt - Dùng cho người không dung nạp gluten

TCVN12438:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12438:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12438:2018 CODEX STAN 118-1979 WITH AMENDMENT 2015 THỰC PHẨM CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT DÙNG CHO NGƯỜI KHÔNG DUNG NẠP GLUTEN Special dietary use for persons intolerant to gluten Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2020/BTC về Thóc tẻ dự trữ quốc gia

nước biên soạn và trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 87/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2020. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THÓC TẺ DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on paddy for national reserve 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN4653-2:2009 (ISO 2597-2:2008) về Quặng sắt- Xác định tổng hàm lượng sắt- Phần 2: Phương pháp chuẩn độ sau khi khử bằng titan (III) clorua

TCVN4653-2:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4653-2:2009,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4653-2:2009 ISO 2597-2:2008 QUẶNG SẮT - XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG SẮT - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ SAU KHI KHỬ BẰNG TITAN (III) CLORUA Iron ores - Determination of total iron content - Part 2: Titrimetric methods after

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

12

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2019/BTC về Gạo dự trữ quốc gia

cục Dự trữ Nhà nước biên soạn và trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12 tháng 11 năm 2019. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on rice for national reserve 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1.

Ban hành: 12/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

13

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BTC về Xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

tại Thông tư số 134/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2018. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI XUỒNG (TÀU) CAO TỐC DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on high Speed Craft for national reserve 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật, giao nhận (nhập, xuất)

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8092:2009 (ISO 7010:2003) về Ký hiệu đồ họa - Màu sắc an toàn và biển báo an toàn - Biển báo an toàn sử dụng ở nơi làm việc và nơi công cộng

TCVN8092:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8092:2009,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8092:2009 ISO 7010:2003 KÝ HIỆU ĐỒ HỌA – MÀU SẮC AN TOÀN VÀ BIỂN BÁO AN TOÀN – BIỂN BÁO AN TOÀN SỬ DỤNG Ở NƠI LÀM VIỆC VÀ NƠI CÔNG CỘNG Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Safe signs used in workplaces

Ban hành: 31/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8226:2009 về công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và bình đồ địa hình các tỷ lệ từ 1/200 đến 1/5000

TCVN8226:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8226:2009,***,Công trình thủy lợi,khảo sát mặt cắt ,Quy phạm đo vẽ mặt cắt bình đồ địa hình,Xây dựng

Ban hành: 21/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7996-2-12:2009 (IEC 60745-2-12:2008) về Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông

TCVN7996-2-12:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7996-2-12:2009,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7996-2-12:2009 IEC 60745-2-12:2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ - AN TOÀN - PHẦN 2-12: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY ĐẦM RUNG BÊ TÔNG Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-12:

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1779:2009 về Ô tô, máy kéo - Thuật ngữ

TCVN1779:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1779:2009,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1779 : 2009 Ô TÔ, MÁY KÉO - THUẬT NGỮ Automobiles, tractors - Terminology Lời nói đầu TCVN 1779: 2009 thay thế TCVN 1779 : 1976; TCVN 1779 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1484:2009 về Ổ lăn - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN1484:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1484:2009,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1484: 2009 Ổ LĂN - YÊU CẦU KỸ THUẬT Rolling bearings - Technical requirements Lời nói đầu TCVN 1484:2009 thay thế TCVN 1484:1985 TCVN 1484:2009 Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 4 Ổ lăn, ổ đỡ biên soạn, Tổng

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1794:2009 về Glyxerin công nghiệp - Phương pháp thử

TCVN1794:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1794:2009,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1794 : 2009 GLYXERIN CÔNG NGHIỆP – PHƯƠNG PHÁP THỬ Industrial glycerin – Test methods Lời nói đầu TCVN 1794 : 2009 thay thế cho TCVN 1794 – 76 TCVN 1794 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC47 Hóa học

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7203:2009 (GS1 General Specification) về Mã số mã vạch vật phẩm - Yêu cầu kiểm tra xác nhận chất lượng mã vạch

TCVN7203:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7203:2009,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7203 : 2009 MÃ SỐ MÃ VẠCH VẬT PHẨM - YÊU CẦU KIỂM TRA XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG MÃ VẠCH Article number and bar code - Bar code quality verifying requirements Lời nói đầu TCVN 7203 : 2009 thay thế TCVN 7203 : 2002. TCVN 7203 : 2009

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.211.61